vcc là gì?vdd là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện


vcc là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện.
Vss , Vdd được dùng trong digital system để hiển thị rằng device đang được dùng là CMOS chip, và Vcc, Vee để hiển thị rằng device đang được dùng là TTL chip.

Vcc là điện thế + cho cực C của BJT
Vee là điện thế – cho cực E của BJT
Vdd là điện thế + cho cực D của CMOS
Vss là điện thế + cho cực S của CMOS
V+, V- được dùng trong analog system

CÁC TIN KHÁC:
- Tụ bù là gì? Cách lựa chọn tù bù cho lưới điện.
- Tụ bù trung thế
- Download ecodial 4.6 full crack
- Biến trở trong proteus ?Cách tìm biến trở trong proteus
- uart là gì?UART và USART khác nhau như thế nào?
- potentiometer là gì?
- Thắc mắc về A1015?
- Biến trở trong proteus? Chia sẻ từ khóa dùng trong protues
- Solid State Relay (SSR) là gì?
- xung clock là gì?Xung clock dùng để làm gì?
- transitor c1815 là gì?Thông tin đầy đủ về transitor c1815
- chân gnd là gì? mass là gì?