uart là gì?UART và USART khác nhau như thế nào?


uart là gì?
UART : truyền bất đồng bộ (doi voi AT90xx)
USART: truyền bất/ đồng bộ (doi voi ATmega)
UART và USART khác nhau như thế nào?
UART và USART về cơ bản là giống nhau tuy nhiên USART có nhiều tính năng phức tạp hơn. UART chỉ thực hiện một chức năng duy nhất là truyền nhận bất đồng bộ đơn giản còn USART có thêm khả năng hoạt động trên BUS (tồn tại master/slave), ngoài ra nó cũng có chế độ hoạt động “đồng bộ” với nguồn xung giữ nhịp bên ngoài(do chip khác cấp). Chi tiết về các chế độ hoạt động của USART nên tham khảo trong datasheet. Đây là một bộ phận truyền thông khá hay của AVR.

>>> Xem thêm:potentiometer là gì?

CÁC TIN KHÁC:
- Sơ đồ đấu nối tủ tụ bù
- Tụ bù là gì? Cách lựa chọn tù bù cho lưới điện.
- Tụ bù trung thế
- Biến trở trong proteus ?Cách tìm biến trở trong proteus
- potentiometer là gì?
- Thắc mắc về A1015?
- Biến trở trong proteus? Chia sẻ từ khóa dùng trong protues
- Solid State Relay (SSR) là gì?
- xung clock là gì?Xung clock dùng để làm gì?
- transitor c1815 là gì?Thông tin đầy đủ về transitor c1815
- chân gnd là gì? mass là gì?
- vcc là gì?vdd là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện