chân gnd là gì? mass là gì?


chân gnd là gì? mass là gì?
Mass hay GND là mức điện áp chuẩn để đo được các điện áp cao hay thấp hơn điện áp chuẩn.Trong một số trường hợp mass không hẳn là 0v.Nhưng thông thường thì mass hay GND “tiếp đất” nghĩa là bằng 0v.Giống như người ta so sánh độ cao của đất liền, cao nguyên hoặc đỉnh núi so với mực nước biển (trong trường hợp này mass hay GND nghĩa là mực nước biển “ví dụ”).Như vậy ta có thể nói :
Mass hoặc GND là 1 cái chuẩn ta cho trước để nhằm so sánh với những mức cao hay thấp hơn mức chuẩn này.

Xem thêm:dây mass là gì ?

CÁC TIN KHÁC:
- Sơ đồ đấu nối tủ tụ bù
- Tụ bù là gì? Cách lựa chọn tù bù cho lưới điện.
- Tụ bù trung thế
- Biến trở trong proteus ?Cách tìm biến trở trong proteus
- uart là gì?UART và USART khác nhau như thế nào?
- potentiometer là gì?
- Thắc mắc về A1015?
- Biến trở trong proteus? Chia sẻ từ khóa dùng trong protues
- Solid State Relay (SSR) là gì?
- xung clock là gì?Xung clock dùng để làm gì?
- transitor c1815 là gì?Thông tin đầy đủ về transitor c1815
- vcc là gì?vdd là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện