Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Etinco xử lý, cách Tụ bù Nuintek xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

Etinco cung cấp hàng loạt sản phẩm, bao gồm các sản phẩm thiết bị điện LS,Hyundai,Cadivi,Cadisun,Trần Phú,Samwha,Nuintek,Mikro,TOA,BTB-ELECTRIC để giúp cho quý khách có thể tiếp cận sản phẩm chất lượng giá tốt nhất. Các sản phẩm của Etinco trong điều khoản này bao gồm các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp chất lượng điện theo chuẩn Chuyên Gia EVN .

Vui lòng đọc các thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan.