Dây cáp điện Cadisun

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/19

Mã sản phẩm: CS-ASV120/19

Thương hiệu: Cadisun

47,449
Có sẵn
2

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/27

Mã sản phẩm: CS-ASV120/27

Thương hiệu: Cadisun

49,615
Có sẵn
3

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/19

Mã sản phẩm: CS-ASV150/19

Thương hiệu: Cadisun

57,397
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/24

Mã sản phẩm: CS-ASV150/24

Thương hiệu: Cadisun

59,926
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 185/43

Mã sản phẩm: CS-ASV185/43

Thương hiệu: Cadisun

78,321
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 240/56

Mã sản phẩm: CS-ASV240/56

Thương hiệu: Cadisun

101,582
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 300/39

Mã sản phẩm: CS-ASV300/39

Thương hiệu: Cadisun

114,304
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 35/6.2

Mã sản phẩm: CS-ASV35/6.2

Thương hiệu: Cadisun

15,925
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 50/8.0

Mã sản phẩm: CS-ASV50/8.0

Thương hiệu: Cadisun

20,635
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 70/11

Mã sản phẩm: CS-ASV70/11

Thương hiệu: Cadisun

28,115
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 95/16

Mã sản phẩm: CS-ASV95/16

Thương hiệu: Cadisun

39,165
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm trần A 120

Mã sản phẩm: CS-A120

Thương hiệu: Cadisun

103,005
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm trần A 150

Mã sản phẩm: CS-A150

Thương hiệu: Cadisun

102,848
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm trần A 185

Mã sản phẩm: CS-A185

Thương hiệu: Cadisun

103,297
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm trần A 240

Mã sản phẩm: CS-A240

Thương hiệu: Cadisun

102,504
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm trần A 25

Mã sản phẩm: CS-A25

Thương hiệu: Cadisun

107,944
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm trần A 300

Mã sản phẩm: CS-A300

Thương hiệu: Cadisun

102,582
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm trần A 35

Mã sản phẩm: CS-A35

Thương hiệu: Cadisun

104,804
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (37 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A400-37

Thương hiệu: Cadisun

102,551
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (61 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A400-61

Thương hiệu: Cadisun

103,030
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm trần A 50

Mã sản phẩm: CS-A50

Thương hiệu: Cadisun

103,518
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm trần A 500

Mã sản phẩm: CS-A500

Thương hiệu: Cadisun

102,344
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm trần A 630

Mã sản phẩm: CS-A630

Thương hiệu: Cadisun

102,147
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A70-19

Thương hiệu: Cadisun

104,244
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A70-7

Thương hiệu: Cadisun

102,871
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm trần A 800

Mã sản phẩm: CS-A800

Thương hiệu: Cadisun

102,230
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A95-19

Thương hiệu: Cadisun

103,416
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-A95-7

Thương hiệu: Cadisun

102,477
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm trần A 16

Mã sản phẩm: CS-A16

Thương hiệu: Cadisun

111,235
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/19

Mã sản phẩm: CS-AS120/19

Thương hiệu: Cadisun

88,831
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/27

Mã sản phẩm: CS-AS120/27

Thương hiệu: Cadisun

84,282
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/19

Mã sản phẩm: CS-AS150/19

Thương hiệu: Cadisun

90,947
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/24

Mã sản phẩm: CS-AS150/24

Thương hiệu: Cadisun

87,918
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/34

Mã sản phẩm: CS-AS150/34

Thương hiệu: Cadisun

81,959
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/24

Mã sản phẩm: CS-AS185/24

Thương hiệu: Cadisun

89,692
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/29

Mã sản phẩm: CS-AS185/29

Thương hiệu: Cadisun

88,050
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/32

Mã sản phẩm: CS-AS240/32

Thương hiệu: Cadisun

89,422
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/39

Mã sản phẩm: CS-AS240/39

Thương hiệu: Cadisun

85,426
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 300/39

Mã sản phẩm: CS-AS300/39

Thương hiệu: Cadisun

87,758
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 35/6.2

Mã sản phẩm: CS-AS35/6.2

Thương hiệu: Cadisun

85,738
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/51

Mã sản phẩm: CS-AS400/51

Thương hiệu: Cadisun

88,914
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/93

Mã sản phẩm: CS-AS400/93

Thương hiệu: Cadisun

84,891
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 50/8.0

Mã sản phẩm: CS-AS50/8.0

Thương hiệu: Cadisun

85,146
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 70/11

Mã sản phẩm: CS-AS70/11

Thương hiệu: Cadisun

84,812
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 95/16

Mã sản phẩm: CS-AS95/16

Thương hiệu: Cadisun

84,723
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

145,721
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

186,686
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

159,766
Có sẵn