Công tắc ổ cắm Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Mặt cho 4 công tắc màu gỗ

Mã sản phẩm: E8334_WD

Thương hiệu: Schneider

222,200
Có sẵn
2

Schneider – Mặt cho 4 công tắc màu trắng

Mã sản phẩm: E8334_WE

Thương hiệu: Schneider

123,200
Có sẵn
3

Schneider – Mặt cho 4 công tắc màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8334_WG

Thương hiệu: Schneider

222,200
Có sẵn
4

Schneider – Mặt cho 4 thiết bị

Mã sản phẩm: 34AVH_G19

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
5

Schneider – Mặt cho 4 thiết bị size S

Mã sản phẩm: FST1054H_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

31,900
Có sẵn
6

Schneider – Mặt cho 4 thiết bị size S màu trắng

Mã sản phẩm: A84T04L_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

57,200
Có sẵn
7

Schneider – Mặt cho 4 thiết bị size S series Concept

Mã sản phẩm: A3004T2_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

31,900
Có sẵn
8

Schneider – Mặt cho 4 thiết bị size S Series Zencelo A

Mã sản phẩm: A84T04L_SZ_G19

Thương hiệu: Schneider

67,100
Có sẵn
9

Schneider – Mặt cho 5 thiết bị

Mã sản phẩm: 35AVH_G19

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
10

Schneider – Mặt cho 6 thiết bị

Mã sản phẩm: 36AVH_G19

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
11

Schneider – Mặt cho 6 thiết bị series Concept

Mã sản phẩm: A3000T2_G19

Thương hiệu: Schneider

31,900
Có sẵn
12

Schneider – Mặt cho 6 thiết bị size S

Mã sản phẩm: FST1058H_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

31,900
Có sẵn
13

Schneider – Mặt cho 6 thiết bị size S màu trắng

Mã sản phẩm: A84T02L_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

58,300
Có sẵn
14

Schneider – Mặt cho 6 thiết bị size S Series Zencelo A

Mã sản phẩm: A84T02L_SZ_G19

Thương hiệu: Schneider

68,200
Có sẵn
15

Schneider – Mặt cho cầu dao an toàn

Mã sản phẩm: 31AVMCB_G19

Thương hiệu: Schneider

35,200
Có sẵn
16

Schneider – Mặt cho MCB 1 cực

Mã sản phẩm: 31AVMCB1_G19

Thương hiệu: Schneider

35,200
Có sẵn
17

Schneider – Mặt cho MCB 1 cực màu trắng

Mã sản phẩm: A8401MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

33,000
Có sẵn
18

Schneider – Mặt cho MCB 1 cực series Concept

Mã sản phẩm: A3001MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

16,500
Có sẵn
19

Schneider – Mặt cho MCB 1 cực Series S-Flexi

Mã sản phẩm: FG1051MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn
20

Schneider – Mặt cho MCB 1 cực Series Zencelo A

Mã sản phẩm: A8401MCB_SZ_G19

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
21

Schneider – Mặt cho MCB 2 cực

Mã sản phẩm: 31AVMCB2_G19

Thương hiệu: Schneider

35,200
Có sẵn
22

Schneider – Mặt cho MCB 2 cực màu trắng

Mã sản phẩm: A8402MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

33,000
Có sẵn
23

Schneider – Mặt cho MCB 2 cực series Concept

Mã sản phẩm: A3002MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

16,500
Có sẵn
24

Schneider – Mặt cho MCB 2 cực Series S-Flexi

Mã sản phẩm: FG1052MCB_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn
25

Schneider – Mặt cho MCB 2 cực Series Zencelo A

Mã sản phẩm: A8402MCB_SZ_G19

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
26

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 1P 250V 20A

Mã sản phẩm: WHS20_GY

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
27

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 1P 250V 35A

Mã sản phẩm: WHS35_GY

Thương hiệu: Schneider

907,500
Có sẵn
28

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 1P 250V 55A

Mã sản phẩm: WHS55_GY

Thương hiệu: Schneider

929,500
Có sẵn
29

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 2P 250V 20A

Mã sản phẩm: WHD20_GY

Thương hiệu: Schneider

895,400
Có sẵn
30

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 2P 250V 35A

Mã sản phẩm: WHD35_GY

Thương hiệu: Schneider

946,000
Có sẵn
31

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 2P 250V 55A

Mã sản phẩm: WHD55_GY

Thương hiệu: Schneider

1,223,200
Có sẵn
32

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 2P 500V 63A

Mã sản phẩm: WHD63_GY

Thương hiệu: Schneider

1,287,000
Có sẵn
33

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 3P 250V 20A

Mã sản phẩm: WHT20_GY

Thương hiệu: Schneider

947,100
Có sẵn
34

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 3P 250V 35A

Mã sản phẩm: WHT35_GY

Thương hiệu: Schneider

1,238,600
Có sẵn
35

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 3P 250V 55A

Mã sản phẩm: WHT55_GY

Thương hiệu: Schneider

1,426,700
Có sẵn
36

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 3P 250V 63A

Mã sản phẩm: WHT63_GY

Thương hiệu: Schneider

1,602,700
Có sẵn
37

Schneider – Ngắt điện phòng thấm nước 3P 250V 80A

Mã sản phẩm: WHT80_GY

Thương hiệu: Schneider

2,586,100
Có sẵn
38

Schneider – Nút che trơn có lỗ trống size M

Mã sản phẩm: F50XM2_WE

Thương hiệu: Schneider

12,100
Có sẵn
39

Schneider – Nút che trơn size L

Mã sản phẩm: 8430LP_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

25,300
Có sẵn
40

Schneider – Nút che trơn size L màu trắng

Mã sản phẩm: 8430LP_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

22,000
Có sẵn
41

Schneider – Nút che trơn size S

Mã sản phẩm: 8430SP_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

12,100
Có sẵn
42

Schneider – Nút che trơn size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8430SP_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

9,900
Có sẵn
43

Schneider – Nút che trơn size S sê-ri Concept

Mã sản phẩm: 3030P_G19

Thương hiệu: Schneider

8,800
Có sẵn
44

Schneider – Nút che trơn size XS

Mã sản phẩm: F50XM1_WE

Thương hiệu: Schneider

12,100
Có sẵn
45

Schneider – Nút điều chỉnh độ sáng đèn

Mã sản phẩm: 32V500M_G15

Thương hiệu: Schneider

298,100
Có sẵn
46

Schneider – Nút điều chỉnh tốc độ quạt

Mã sản phẩm: 32V400FM_G15

Thương hiệu: Schneider

332,200
Có sẵn
47

Schneider – Nút nhấn chuông 10A size L

Mã sản phẩm: F50BPM4_WE

Thương hiệu: Schneider

56,100
Có sẵn
48

Schneider – Nút nhấn chuông IP44, màu trắng

Mã sản phẩm: A3031WBP_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

211,200
Có sẵn