Công tắc ổ cắm Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Ổ nối hai ngả IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKZM703

Thương hiệu: Schneider

1,593,900
Có sẵn
2

Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S

Mã sản phẩm: 8431USB_BZ

Thương hiệu: Schneider

344,300
Có sẵn
3

Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8431USB_WE

Thương hiệu: Schneider

317,900
Có sẵn
4

Schneider – Ổ TV size S

Mã sản phẩm: 8431STV_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

145,200
Có sẵn
5

Schneider – Ổ TV size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8431STV_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

125,400
Có sẵn
6

Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M423

Thương hiệu: Schneider

136,400
Có sẵn
7

Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M423

Thương hiệu: Schneider

250,800
Có sẵn
8

Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M434

Thương hiệu: Schneider

165,000
Có sẵn
9

Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M434

Thương hiệu: Schneider

289,300
Có sẵn
10

Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M435

Thương hiệu: Schneider

195,800
Có sẵn
11

Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M435

Thương hiệu: Schneider

295,900
Có sẵn
12

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 125A

Mã sản phẩm: 81390

Thương hiệu: Schneider

2,399,100
Có sẵn
13

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M723

Thương hiệu: Schneider

348,700
Có sẵn
14

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M723

Thương hiệu: Schneider

467,500
Có sẵn
15

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 63A

Mã sản phẩm: 81378

Thương hiệu: Schneider

1,031,800
Có sẵn
16

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81394

Thương hiệu: Schneider

2,477,200
Có sẵn
17

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M734

Thương hiệu: Schneider

400,400
Có sẵn
18

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M734

Thương hiệu: Schneider

500,500
Có sẵn
19

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81382

Thương hiệu: Schneider

1,091,200
Có sẵn
20

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81395

Thương hiệu: Schneider

2,538,800
Có sẵn
21

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKE16M735

Thương hiệu: Schneider

426,800
Có sẵn
22

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKE32M735

Thương hiệu: Schneider

543,400
Có sẵn
23

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81383

Thương hiệu: Schneider

1,267,200
Có sẵn
24

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56P310GY_G15

Thương hiệu: Schneider

682,000
Có sẵn
25

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 13A

Mã sản phẩm: S56P313GY_G15

Thương hiệu: Schneider

540,100
Có sẵn
26

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A

Mã sản phẩm: S56P315GY_G15

Thương hiệu: Schneider

827,200
Có sẵn
27

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A RP

Mã sản phẩm: S56P315RPGY_G15

Thương hiệu: Schneider

772,200
Có sẵn
28

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56P320GY_G15

Thương hiệu: Schneider

914,100
Có sẵn
29

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 32A

Mã sản phẩm: S56P332GY_G15

Thương hiệu: Schneider

959,200
Có sẵn
30

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56P420GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,057,100
Có sẵn
31

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56P432GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
32

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 50A

Mã sản phẩm: S56P450GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
33

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56P520GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
34

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56P532GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,848,000
Có sẵn
35

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 50A

Mã sản phẩm: S56P540GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,848,000
Có sẵn
36

Schneider – Phím cắm 2 chấu 10A

Mã sản phẩm: U418T2_C5

Thương hiệu: Schneider

59,400
Có sẵn
37

Schneider – Phím cắm 3 chấu 13A kiểu Anh

Mã sản phẩm: EP13_G19

Thương hiệu: Schneider

176,000
Có sẵn
38

Schneider – Phím cắm 3 chấu 15A kiểu Anh màu trắng

Mã sản phẩm: EP15_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

198,000
Có sẵn
39

Schneider – Phím cắm 3 chấu 16A màu trắng

Mã sản phẩm: U418T_WE

Thương hiệu: Schneider

73,700
Có sẵn
40

Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M

Mã sản phẩm: 8430MDRP_BZ

Thương hiệu: Schneider

19,800
Có sẵn
41

Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M màu trắng

Mã sản phẩm: 8430MDRP_WE

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn
42

Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M

Mã sản phẩm: 8430MFRP_BZ

Thương hiệu: Schneider

19,800
Có sẵn
43

Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M màu trắng

Mã sản phẩm: 8430MFRP_WE

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn