Công tắc ổ cắm Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Nút nhấn chuông IP44, màu xám

Mã sản phẩm: A3031WBP_GY_G19

Thương hiệu: Schneider

211,200
Có sẵn
2

Schneider – Nút nhấn chuông size L

Mã sản phẩm: 3031EMBP2_3_G19

Thương hiệu: Schneider

66,000
Có sẵn
3

Schneider – Nút nhấn chuông size S

Mã sản phẩm: 8431SBP_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

128,700
Có sẵn
4

Schneider – Nút nhấn chuông size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8431SBP_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

112,200
Có sẵn
5

Schneider – Ổ 2 sạc U2SB 2.1A đôi size 2S

Mã sản phẩm: 8432U2SB_BZ

Thương hiệu: Schneider

511,500
Có sẵn
6

Schneider – Ổ 2 sạc U2SB 2.1A đôi size 2S màu trắng

Mã sản phẩm: 8432U2SB_WE

Thương hiệu: Schneider

460,900
Có sẵn
7

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F423

Thương hiệu: Schneider

184,800
Có sẵn
8

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F423

Thương hiệu: Schneider

281,600
Có sẵn
9

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F434

Thương hiệu: Schneider

206,800
Có sẵn
10

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F434

Thương hiệu: Schneider

298,100
Có sẵn
11

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F435

Thương hiệu: Schneider

225,500
Có sẵn
12

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP44 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F435

Thương hiệu: Schneider

342,100
Có sẵn
13

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 2P+E 230V 125A

Mã sản phẩm: 81290

Thương hiệu: Schneider

2,407,900
Có sẵn
14

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F723

Thương hiệu: Schneider

389,400
Có sẵn
15

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F723

Thương hiệu: Schneider

506,000
Có sẵn
16

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 2P+E 230V 63A

Mã sản phẩm: 81278

Thương hiệu: Schneider

973,500
Có sẵn
17

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 3P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81294

Thương hiệu: Schneider

2,506,900
Có sẵn
18

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F734

Thương hiệu: Schneider

447,700
Có sẵn
19

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F734

Thương hiệu: Schneider

542,300
Có sẵn
20

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 3P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81282

Thương hiệu: Schneider

1,106,600
Có sẵn
21

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 4P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81295

Thương hiệu: Schneider

2,846,800
Có sẵn
22

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16F735

Thương hiệu: Schneider

511,500
Có sẵn
23

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32F735

Thương hiệu: Schneider

577,500
Có sẵn
24

Schneider – Ổ cắm âm dạng nghiêng IP67 4P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81283

Thương hiệu: Schneider

1,131,900
Có sẵn
25

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G423

Thương hiệu: Schneider

184,800
Có sẵn
26

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G423

Thương hiệu: Schneider

281,600
Có sẵn
27

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G434

Thương hiệu: Schneider

206,800
Có sẵn
28

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G434

Thương hiệu: Schneider

298,100
Có sẵn
29

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G435

Thương hiệu: Schneider

225,500
Có sẵn
30

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G435

Thương hiệu: Schneider

342,100
Có sẵn
31

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 125A

Mã sản phẩm: 81690

Thương hiệu: Schneider

2,407,900
Có sẵn
32

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G723

Thương hiệu: Schneider

389,400
Có sẵn
33

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G723

Thương hiệu: Schneider

506,000
Có sẵn
34

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 63A

Mã sản phẩm: 81678

Thương hiệu: Schneider

973,500
Có sẵn
35

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81696

Thương hiệu: Schneider

2,506,900
Có sẵn
36

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G734

Thương hiệu: Schneider

447,700
Có sẵn
37

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G734

Thương hiệu: Schneider

542,300
Có sẵn
38

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81682

Thương hiệu: Schneider

1,106,600
Có sẵn
39

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81695

Thương hiệu: Schneider

2,846,800
Có sẵn
40

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G735

Thương hiệu: Schneider

511,500
Có sẵn
41

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G735

Thương hiệu: Schneider

577,500
Có sẵn
42

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81683

Thương hiệu: Schneider

1,131,900
Có sẵn
43

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm màu nhũ bạc

Mã sản phẩm: CON224_ABE_G5

Thương hiệu: Schneider

1,159,400
Có sẵn
44

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ bạc

Mã sản phẩm: E224F_ABE

Thương hiệu: Schneider

1,159,400
Có sẵn
45

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ vàng

Mã sản phẩm: E224F_BAS

Thương hiệu: Schneider

1,460,800
Có sẵn
46

Schneider – Ổ cắm angten TV

Mã sản phẩm: 30TV75MS_G19

Thương hiệu: Schneider

70,400
Có sẵn
47

Schneider – Ổ cắm angten TV sê-ri Concept

Mã sản phẩm: 3031TV75MS_G19

Thương hiệu: Schneider

82,500
Có sẵn
48

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56C310GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,157,200
Có sẵn