Công tắc ổ cắm Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX có dạ quang size L

Mã sản phẩm: 3031E2_3M_F_G19

Thương hiệu: Schneider

72,600
Có sẵn
2

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX có dạ quang size M

Mã sản phẩm: 3031M2_3M_F_G19

Thương hiệu: Schneider

63,800
Có sẵn
3

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX có dạ quang size S

Mã sản phẩm: 3031_2_3M_F_G19

Thương hiệu: Schneider

41,800
Có sẵn
4

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size L

Mã sản phẩm: F50_2M4_WE

Thương hiệu: Schneider

47,300
Có sẵn
5

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size L màu đồng ánh bạc

Mã sản phẩm: 8431L_2_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

124,300
Có sẵn
6

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size L màu trắng

Mã sản phẩm: 8431L_2_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

111,100
Có sẵn
7

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size M

Mã sản phẩm: F50_2M2_WE

Thương hiệu: Schneider

40,700
Có sẵn
8

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size M màu đồng ánh bạc

Mã sản phẩm: 8431M_2_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

113,300
Có sẵn
9

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size M màu trắng

Mã sản phẩm: 8431M_2_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

97,900
Có sẵn
10

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size S

Mã sản phẩm: F50_2M1_5_WE

Thương hiệu: Schneider

41,800
Có sẵn
11

Schneider – Công tắc 2 chiều 16AX size XS

Mã sản phẩm: F50_2M1_WE

Thương hiệu: Schneider

34,100
Có sẵn
12

Schneider – Công tắc 2 cực 20A có đèn báo size L

Mã sản phẩm: 3031EMD20NM_G19

Thương hiệu: Schneider

128,700
Có sẵn
13

Schneider – Công tắc 2 cực 20A size M

Mã sản phẩm: 8431MD20_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

289,300
Có sẵn
14

Schneider – Công tắc 2 cực 20A size M màu trắng

Mã sản phẩm: 8431MD20_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

250,800
Có sẵn
15

Schneider – Công tắc chìa khóa thẻ

Mã sản phẩm: A8431EKT_SZ

Thương hiệu: Schneider

1,214,400
Có sẵn
16

Schneider – Công tắc chìa khóa thẻ 20A

Mã sản phẩm: E31KT_WE_C5

Thương hiệu: Schneider

471,900
Có sẵn
17

Schneider – Công tắc chìa khóa thẻ màu trắng

Mã sản phẩm: A8431EKT_WE

Thương hiệu: Schneider

1,054,900
Có sẵn
18

Schneider – Công tắc chuông 3A

Mã sản phẩm: 30MBP2_3J_G19

Thương hiệu: Schneider

72,600
Có sẵn
19

Schneider – Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 400W size M

Mã sản phẩm: F50RD400M_WE

Thương hiệu: Schneider

190,300
Có sẵn
20

Schneider – Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W

Mã sản phẩm: 32V500M_K_WE

Thương hiệu: Schneider

243,100
Có sẵn
21

Schneider – Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W màu đồng ánh bạc

Mã sản phẩm: 3031V500M_C15518

Thương hiệu: Schneider

392,700
Có sẵn
22

Schneider – Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W màu trắng

Mã sản phẩm: 3031V500M_K_WE

Thương hiệu: Schneider

304,700
Có sẵn
23

Schneider – Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 250W size M

Mã sản phẩm: F50FC250M_WE

Thương hiệu: Schneider

226,600
Có sẵn
24

Schneider – Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 400W

Mã sản phẩm: 32V400FM_K_WE

Thương hiệu: Schneider

270,600
Có sẵn
25

Schneider – Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu đồng ánh bạc

Mã sản phẩm: 3031V400FM_C15518

Thương hiệu: Schneider

398,200
Có sẵn
26

Schneider – Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu trắng

Mã sản phẩm: 3031V400FM_K_WE

Thương hiệu: Schneider

368,500
Có sẵn
27

Schneider – Công tắc đơn 2 cực 20A

Mã sản phẩm: 30MD20_WE

Thương hiệu: Schneider

143,000
Có sẵn
28

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56SW110GY

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
29

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56SW120GY

Thương hiệu: Schneider

719,400
Có sẵn
30

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 30A

Mã sản phẩm: S56SW132GY

Thương hiệu: Schneider

750,200
Có sẵn
31

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56SW220GY

Thương hiệu: Schneider

875,600
Có sẵn
32

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 32A

Mã sản phẩm: S56SW232GY

Thương hiệu: Schneider

875,600
Có sẵn
33

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 50A

Mã sản phẩm: S56SW250GY

Thương hiệu: Schneider

1,129,700
Có sẵn
34

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56SW310GY

Thương hiệu: Schneider

825,000
Có sẵn
35

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 16A

Mã sản phẩm: S56SW316GY

Thương hiệu: Schneider

987,800
Có sẵn
36

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56SW320GY

Thương hiệu: Schneider

1,263,900
Có sẵn
37

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 32A

Mã sản phẩm: S56SW332GY

Thương hiệu: Schneider

1,263,900
Có sẵn
38

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 50A

Mã sản phẩm: S56SW350GY

Thương hiệu: Schneider

1,430,000
Có sẵn
39

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 63A

Mã sản phẩm: S56SW363GY

Thương hiệu: Schneider

1,430,000
Có sẵn
40

Schneider – Công tắc nhấn “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”

Mã sản phẩm: 3039M_G19

Thương hiệu: Schneider

280,500
Có sẵn
41

Schneider – Công tắc thẻ

Mã sản phẩm: A3031EKT_WE

Thương hiệu: Schneider

751,300
Có sẵn
42

Schneider – Công tắc trung gian 10AX size S

Mã sản phẩm: F50MIA1_5_WE

Thương hiệu: Schneider

139,700
Có sẵn
43

Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M

Mã sản phẩm: 8431M_3_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

139,700
Có sẵn
44

Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M màu trắng

Mã sản phẩm: 8431M_3_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

121,000
Có sẵn
45

Schneider – Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W màu trắng

Mã sản phẩm: KB31RD400_WE

Thương hiệu: Schneider

414,700
Có sẵn
46

Schneider – Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31RD400_AS

Thương hiệu: Schneider

622,600
Có sẵn
47

Schneider – Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn màu trắng

Mã sản phẩm: E8331RD250_WE

Thương hiệu: Schneider

1,417,900
Có sẵn
48

Schneider – Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331RD250_WG

Thương hiệu: Schneider

1,559,800
Có sẵn