Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×50+1×25

Mã:: CS-FCXV3x50+1x25

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×50+1×25

Thương hiệu: Cadisun

475,490
Có sẵn
2 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×50+1×35

Mã:: CS-FCXV3x50+1x35

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×50+1×35

Thương hiệu: Cadisun

501,330
Có sẵn
3 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×6

Mã:: CS-FCXV3x6

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×6

Thương hiệu: Cadisun

64,767
Có sẵn
4 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×6+1×4

Mã:: CS-FCXV3x6+1x4

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×6+1×4

Thương hiệu: Cadisun

76,789
Có sẵn
5 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70

Mã:: CS-FCXV3x70

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70

Thương hiệu: Cadisun

556,514
Có sẵn
6 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70+1×35

Mã:: CS-FCXV3x70+1x35

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70+1×35

Thương hiệu: Cadisun

647,072
Có sẵn
7 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70+1×50

Mã:: CS-FCXV3x70+1x50

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×70+1×50

Thương hiệu: Cadisun

687,266
Có sẵn
8 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95

Mã:: CS-FCXV3x95

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95

Thương hiệu: Cadisun

765,332
Có sẵn
9 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95+1×50

Mã:: CS-FCXV3x95+1x50

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95+1×50

Thương hiệu: Cadisun

885,694
Có sẵn
10 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95+1×70

Mã:: CS-FCXV3x95+1x70

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×95+1×70

Thương hiệu: Cadisun

934,473
Có sẵn
11 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×1.5

Mã:: CS-FCXV4x1.5

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×1.5

Thương hiệu: Cadisun

29,571
Có sẵn
12 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×10

Mã:: CS-FCXV4x10

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×10

Thương hiệu: Cadisun

126,039
Có sẵn
13 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×120

Mã:: CS-FCXV4x120

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×120

Thương hiệu: Cadisun

1,254,771
Có sẵn
14 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×150

Mã:: CS-FCXV4x150

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×150

Thương hiệu: Cadisun

1,565,081
Có sẵn
15 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×16

Mã:: CS-FCXV4x16

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×16

Thương hiệu: Cadisun

184,899
Có sẵn
16 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×185

Mã:: CS-FCXV4x185

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×185

Thương hiệu: Cadisun

1,936,124
Có sẵn
17 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×2.5

Mã:: CS-FCXV4x2.5

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×2.5

Thương hiệu: Cadisun

41,830
Có sẵn
18 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×240

Mã:: CS-FCXV4x240

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×240

Thương hiệu: Cadisun

2,470,210
Có sẵn
19 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×25

Mã:: CS-FCXV4x25

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×25

Thương hiệu: Cadisun

281,759
Có sẵn
20 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×300

Mã:: CS-FCXV4x300

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×300

Thương hiệu: Cadisun

3,078,506
Có sẵn
21 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×35

Mã:: CS-FCXV4x35

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×35

Thương hiệu: Cadisun

383,307
Có sẵn
22 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×4

Mã:: CS-FCXV4x4

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×4

Thương hiệu: Cadisun

58,940
Có sẵn
23 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×400

Mã:: CS-FCXV4x400

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×400

Thương hiệu: Cadisun

4,114,281
Có sẵn
24 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×50

Mã:: CS-FCXV4x50

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×50

Thương hiệu: Cadisun

539,881
Có sẵn
25 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×6

Mã:: CS-FCXV4x6

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×6

Thương hiệu: Cadisun

83,742
Có sẵn
26 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×70

Mã:: CS-FCXV4x70

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×70

Thương hiệu: Cadisun

737,824
Có sẵn
27 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×95

Mã:: CS-FCXV4x95

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 4×95

Thương hiệu: Cadisun

1,004,212
Có sẵn
28 Cadisun cáp điện CV 1×0.75

Mã:: CS-CV1x0.75

Cadisun cáp điện CV 1×0.75

Thương hiệu: Cadisun

1,149
Có sẵn
29 Cadisun cáp điện CV 1×1

Mã:: CS-CV1x1

Cadisun cáp điện CV 1×1

Thương hiệu: Cadisun

1,444
Có sẵn
30 Cadisun cáp điện CV 1×1.25

Mã:: CS-CV1x1.25

Cadisun cáp điện CV 1×1.25

Thương hiệu: Cadisun

1,638
Có sẵn
31 Cadisun cáp điện CV 1×1.5

Mã:: CS-CV1x1.5

Cadisun cáp điện CV 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

2,075
Có sẵn
32 Cadisun cáp điện CV 1×10

Mã:: CS-CV1x10

Cadisun cáp điện CV 1×10

Thương hiệu: Cadisun

13,027
Có sẵn
33 Cadisun Cáp điện CV 1×120

Mã:: CS-CV1x120-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×120

Thương hiệu: Cadisun

289,443
Có sẵn
34 Cadisun Cáp điện CV 1×150

Mã:: CS-CV1x150-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×150

Thương hiệu: Cadisun

360,677
Có sẵn
35 Cadisun Cáp điện CV 1×16

Mã:: CS-CV1x16-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×16

Thương hiệu: Cadisun

38,886
Có sẵn
36 Cadisun Cáp điện CV 1×185

Mã:: CS-CV1x185-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×185

Thương hiệu: Cadisun

452,040
Có sẵn
37 Cadisun cáp điện CV 1×2

Mã:: CS-CV1x2

Cadisun cáp điện CV 1×2

Thương hiệu: Cadisun

2,713
Có sẵn
38 Cadisun cáp điện CV 1×2.5

Mã:: CS-CV1x2.5

Cadisun cáp điện CV 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

3,338
Có sẵn
39 Cadisun Cáp điện CV 1×240

Mã:: CS-CV1x240-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×240

Thương hiệu: Cadisun

591,208
Có sẵn
40 Cadisun Cáp điện CV 1×25

Mã:: CS-CV1x25-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×25

Thương hiệu: Cadisun

60,542
Có sẵn
41 Cadisun cáp điện CV 1×3

Mã:: CS-CV1x3

Cadisun cáp điện CV 1×3

Thương hiệu: Cadisun

4,140
Có sẵn
42 Cadisun cáp điện CV 1×3.5

Mã:: CS-CV1x3.5

Cadisun cáp điện CV 1×3.5

Thương hiệu: Cadisun

4,688
Có sẵn
43 Cadisun Cáp điện CV 1×300

Mã:: CS-CV1x300-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×300

Thương hiệu: Cadisun

740,339
Có sẵn
44 Cadisun Cáp điện CV 1×35

Mã:: CS-CV1x35-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×35

Thương hiệu: Cadisun

84,861
Có sẵn
45 Cadisun cáp điện CV 1×4

Mã:: CS-CV1x4

Cadisun cáp điện CV 1×4

Thương hiệu: Cadisun

5,356
Có sẵn
46 Cadisun Cáp điện CV 1×400

Mã:: CS-CV1x400-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×400

Thương hiệu: Cadisun

960,280
Có sẵn
47 Cadisun cáp điện CV 1×5

Mã:: CS-CV1x5

Cadisun cáp điện CV 1×5

Thương hiệu: Cadisun

6,626
Có sẵn
48 Cadisun cáp điện CV 1×5.5

Mã:: CS-CV1x5.5

Cadisun cáp điện CV 1×5.5

Thương hiệu: Cadisun

7,313
Có sẵn