Dây cáp điện Cadivi

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

109,571
Có sẵn
2

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

23,485
Có sẵn
3

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

131,670
Có sẵn
4

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×240 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

163,394
Có sẵn
5

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

30,030
Có sẵn
6

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

203,896
Có sẵn
7

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

36,113
Có sẵn
8

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

256,256
Có sẵn
9

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×50 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

44,814
Có sẵn
10

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

56,980
Có sẵn
11

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV2x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,841
Có sẵn
12

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

81,466
Có sẵn
13

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

12,081
Có sẵn
14

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

127,435
Có sẵn
15

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

147,840
Có sẵn
16

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

28,336
Có sẵn
17

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

179,641
Có sẵn
18

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×240-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

225,687
Có sẵn
19

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

37,268
Có sẵn
20

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

275,814
Có sẵn
21

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

44,198
Có sẵn
22

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

348,656
Có sẵn
23

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×50 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

57,673
Có sẵn
24

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

74,998
Có sẵn
25

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-3×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV3x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

97,790
Có sẵn
26

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

102,410
Có sẵn
27

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

159,467
Có sẵn
28

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

193,270
Có sẵn
29

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

34,419
Có sẵn
30

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

233,464
Có sẵn
31

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×240-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

294,525
Có sẵn
32

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

45,276
Có sẵn
33

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

363,748
Có sẵn
34

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

54,824
Có sẵn
35

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

452,452
Có sẵn
36

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×50 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

72,611
Có sẵn
37

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

96,327
Có sẵn
38

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-4×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV4x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

125,510
Có sẵn
39

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-50 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

16,401
Có sẵn
40

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-500 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV500-1kV

Thương hiệu: Cadivi

128,590
Có sẵn
41

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-630 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV630-1kV

Thương hiệu: Cadivi

164,241
Có sẵn
42

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,945
Có sẵn
43

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

28,259
Có sẵn
44

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA -150-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,456
Có sẵn
45

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA -50-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

37,422
Có sẵn
46

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

63,833
Có sẵn
47

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

22,561
Có sẵn
48

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

81,928
Có sẵn