Cáp đồng Cadivi

Cáp đồng Cadivi được phân phối bởi Etinco.vn đại lý cấp 1 về dây cáp điện cadivi giá luôn rẻ nhất chiết khấu luôn cao nhất.

Xem Ngay : bảng giá dây điện cadivi

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi ?tai-sao-1

Bài trước :cáp trung thế cadivi

Bài tiếp: cáp nhôm cadivi

Mọi thông tin chi tiết quí khách vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH ETINCO

HOTLINE: 0939.66.44.22

Email: kd@etinco.vn

Hoặc có thể đến trực tiếp tổng kho của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Số 33 BT5 Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội (xem bản đồ)

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadivi Cáp điện CV-1.5(7/0.52)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x1.5-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
2

Cadivi Cáp điện CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x10-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
3

Cadivi Cáp điện CV-120-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x120-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
4

Cadivi Cáp điện CV-150-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x150-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
5

Cadivi Cáp điện CV-16-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x16-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
6

Cadivi Cáp điện CV-185-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x185-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
7

Cadivi Cáp điện CV-2.5(7/0.67)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x2.5-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
8

Cadivi Cáp điện CV-240-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x240-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
9

Cadivi Cáp điện CV-25-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x25-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
10

Cadivi Cáp điện CV-300-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x300-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
11

Cadivi Cáp điện CV-35-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x35-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
12

Cadivi Cáp điện CV-4(7/0.85)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x4-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
13

Cadivi Cáp điện CV-400-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x400-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
14

Cadivi Cáp điện CV-50-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x50-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
15

Cadivi Cáp điện CV-6(7/1.04)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x6-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
16

Cadivi Cáp điện CV-70-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x70-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
17

Cadivi Cáp điện CV-95-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x95-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
18

Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
19

Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
20

Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
21

Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
22

Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
23

Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
24

Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
25

Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
26

Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
27

Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
28

Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x1.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
29

Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x10-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
30

Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
31

Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
32

Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
33

Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
34

Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x2.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
35

Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
36

Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
37

Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
38

Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
39

Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x4-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
40

Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
41

Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
42

Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x6-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
43

Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
44

Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
45

Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
46

Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
47

Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV3x1.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn
48

Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV3x10-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ
Có sẵn