ATS OSUNG (OSEMCO)

Chúng tôi cung cấp: ats osung, ats osung catalog, catalogue ats bộ chuyển đổi nguồn tự động osung, tủ ats osung, ats osung 400a, bảng giá ats osung 2018, tu ats osung

Đặc điểm Bộ chuyển đổi nguồn tự động OSUNG ATS

Ưu điểm nổi bật ATS Bộ chuyển đổi nguồn tự động OSUNG

Bảng giá ATS Osung tại Etinco.vn (Tham khảo) Tải xuống

* Mức chiết khấu tham khảo từ 31% – 32%

 STT  Chủng loại Dòng định mức  Chu kỳ  Đơn giá (VND)
2 cực 3 cực 4 cực
 1  SS-61TN  100  ON-OFF-ON  13,200,000  13,500,000
 2  SS-62TN  200  ON-OFF-ON  14,500,000  15,400,000
 3  SS-64TN  400  ON-OFF-ON  22,600,000  27,400,000
 4  SS-66TN  600  ON-OFF-ON  27,800,000  30,700,000
 5 OSS-68M/MF  800  ON-ON  28,500,000  34,600,000
 6 OSS-610M/MF  1000  ON-ON  32,500,000  38,900,000
 7 OSS-612M/MF  1200  ON-ON  44,500,000  56,000,000
 8 OSS-616M/MF  1600  ON-ON  47,200,000  57,900,000
 9 OSS-620M/MF  2000  ON-ON  70,000,000  80,000,000
 10 OSS-625M  2500  ON-ON  110,000,000  116,000,000
 11 OSS-632M  3200  ON-ON  132,000,000  156,000,000
 12 Bộ điều khiển  ACD  6,520,000

Lưu ý:

* Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)

* Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu vui lòng liên hệ trực tiếp

Tải xuống chi tiết

Quí khách có thể tham khảo thêm Catalog ATS OSUNG tại đây.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC

Thương hiệu: Osung

32,500,000
Có sẵn
2 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN

Thương hiệu: Osung

13,200,000
Có sẵn
3 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC

Thương hiệu: Osung

44,500,000
Có sẵn
4 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC

Thương hiệu: Osung

47,200,000
Có sẵn
5 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC

Thương hiệu: Osung

70,000,000
Có sẵn
6 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN

Thương hiệu: Osung

14,500,000
Có sẵn
7 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC

Thương hiệu: Osung

101,000,000
Có sẵn
8 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC

Thương hiệu: Osung

132,000,000
Có sẵn
9 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC

Thương hiệu: Osung

250,000,000
Có sẵn
10 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN

Thương hiệu: Osung

22,600,000
Có sẵn
11 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC

Thương hiệu: Osung

310,000,000
Có sẵn
12 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN

Thương hiệu: Osung

27,800,000
Có sẵn
13 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC

Thương hiệu: Osung

450,000,000
Có sẵn
14 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC

Thương hiệu: Osung

28,500,000
Có sẵn
15 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC-4P

Thương hiệu: Osung

38,900,000
Có sẵn
16 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN-4P

Thương hiệu: Osung

13,500,000
Có sẵn
17 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC-4P

Thương hiệu: Osung

56,000,000
Có sẵn
18 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC-4P

Thương hiệu: Osung

57,900,000
Có sẵn
19 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC-4P

Thương hiệu: Osung

86,000,000
Có sẵn
20 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN-4P

Thương hiệu: Osung

15,400,000
Có sẵn
21 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC-4P

Thương hiệu: Osung

116,000,000
Có sẵn
22 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC-4P

Thương hiệu: Osung

156,000,000
Có sẵn
23 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC-4P

Thương hiệu: Osung

275,000,000
Có sẵn
24 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN-4P

Thương hiệu: Osung

27,400,000
Có sẵn
25 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC-4P

Thương hiệu: Osung

360,000,000
Có sẵn
26 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN-4P

Thương hiệu: Osung

30,700,000
Có sẵn
27 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC-4P

Thương hiệu: Osung

500,000,000
Có sẵn
28 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC-4P

Thương hiệu: Osung

34,600,000
Có sẵn
29 Bộ điều khiển ATS Osung

Bộ điều khiển ATS Osung

Mã sản phẩm: ACD-III

Thương hiệu: Osung

6,520,000
Có sẵn