Contactor Ls

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Contactor 3P -9b -220V Ls

Mã sản phẩm: MC9B220V

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
2

Contactor 3P -9b -380V Ls

Mã sản phẩm: MC9B380V

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
3

Contactor 50a~65a

Mã sản phẩm: AC-50

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
4

Contactor 6a~40a

Mã sản phẩm: AC-9

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
5

Contactor 75a~100a

Mã sản phẩm: AC-75

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
6

Cuộn hút khởi động từ 130a, 150a

Mã sản phẩm: Coil150a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
7

Cuộn hút khởi động từ 185a, 225a

Mã sản phẩm: Coil225a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
8

Cuộn hút khởi động từ 32a, 40a

Mã sản phẩm: Coil40a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
9

Cuộn hút khởi động từ 330a, 400a

Mã sản phẩm: Coil400a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
10

Cuộn hút khởi động từ 50a, 65a

Mã sản phẩm: Coil65a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
11

Cuộn hút khởi động từ 630a, 800a

Mã sản phẩm: Coil800a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
12

Cuộn hút khởi động từ 6a – 22b

Mã sản phẩm: Coil22b

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
13

Cuộn hút khởi động từ 75a, 85a. 100a

Mã sản phẩm: Coil100a

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
14

Khóa liên động cho khởi 185-400A

Mã sản phẩm: AR180

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
15

Khóa liên động cho khởi 500-800A

Mã sản phẩm: AR-600

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
16

Khóa liên động cho khởi 6-150A

Mã sản phẩm: UR-2

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
17

Tiếp điểm phụ bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6A-150A

Mã sản phẩm: UA-1

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
18

Tiếp điểm phụ bên hông 2NO+2NC dùng cho MC-185a-800a

Mã sản phẩm: UA-100

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
19

Tiếp điểm phụ bên trên 2NO+2NC dùng cho MC-6A-150A

Mã sản phẩm: UA-4

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
20

Tiếp điểm phụ bên trên dùng cho 1NO+1NC

Mã sản phẩm: UA-2

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
21

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-4(2NO+2NC)

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
22

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-4(2NO+2NC)DC

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
23

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-6(3NO+3NC)

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
24

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-6(3NO+3NC)DC

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
25

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-8(4NO+4NC)

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
26

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-8(4NO+4NC)DC

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn