Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

762,294
Có sẵn
2

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

774,656
Có sẵn
3

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

693,627
Có sẵn
4

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×25-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

124,513
Có sẵn
5

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×25-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

131,819
Có sẵn
6

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×25-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

117,342
Có sẵn
7

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

863,928
Có sẵn
8

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

874,813
Có sẵn
9

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

889,467
Có sẵn
10

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

924,954
Có sẵn
11

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

938,367
Có sẵn
12

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×300-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

856,774
Có sẵn
13

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×35-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

148,898
Có sẵn
14

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×35-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

158,029
Có sẵn
15

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

167,546
Có sẵn
16

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×35-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

143,212
Có sẵn
17

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,095,600
Có sẵn
18

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,110,228
Có sẵn
19

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,125,104
Có sẵn
20

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,160,776
Có sẵn
21

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,176,733
Có sẵn
22

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×400-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,090,890
Có sẵn
23

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

185,641
Có sẵn
24

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

195,072
Có sẵn
25

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

204,679
Có sẵn
26

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

230,954
Có sẵn
27

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

240,296
Có sẵn
28

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×50-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

179,796
Có sẵn
29

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,365,682
Có sẵn
30

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,379,500
Có sẵn
31

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,396,219
Có sẵn
32

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,438,505
Có sẵn
33

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,451,973
Có sẵn
34

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×500-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x500-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,362,581
Có sẵn
35

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,705,180
Có sẵn
36

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,720,839
Có sẵn
37

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,739,488
Có sẵn
38

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,780,828
Có sẵn
39

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,795,578
Có sẵn
40

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×630-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x630-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,702,741
Có sẵn
41

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

240,310
Có sẵn
42

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

249,632
Có sẵn
43

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

259,923
Có sẵn
44

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

287,081
Có sẵn
45

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

297,373
Có sẵn
46

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×70-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

232,212
Có sẵn
47

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,155,006
Có sẵn
48

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,171,312
Có sẵn