Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Băng cao su lưu hóa

Mã:: VRT/0.04 x 5

Băng cao su lưu hóa

Thương hiệu: Sino

56,000
Có sẵn
2 Băng cao su non

Mã:: ST/0.056 x 22

Băng cao su non

Thương hiệu: Sino

32,800
Có sẵn
3 Băng keo PVC chịu nước

Mã:: WRT/0.08 x 10

Băng keo PVC chịu nước

Thương hiệu: Sino

46,000
Có sẵn
4 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×1.5

Mã:: CS-FCV1x1.5

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

5,364
Có sẵn
5 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×10

Mã:: CS-FCV1x10

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×10

Thương hiệu: Cadisun

28,243
Có sẵn
6 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×120

Mã:: CS-FCV1x120

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×120

Thương hiệu: Cadisun

303,279
Có sẵn
7 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×150

Mã:: CS-FCV1x150

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×150

Thương hiệu: Cadisun

378,768
Có sẵn
8 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×16

Mã:: CS-FCV1x16

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×16

Thương hiệu: Cadisun

43,049
Có sẵn
9 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×185

Mã:: CS-FCV1x185

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×185

Thương hiệu: Cadisun

468,551
Có sẵn
10 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×2

Mã:: CS-FCV1x2

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×2

Thương hiệu: Cadisun

6,750
Có sẵn
11 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×2.5

Mã:: CS-FCV1x2.5

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

8,122
Có sẵn
12 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×240

Mã:: CS-FCV1x240

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×240

Thương hiệu: Cadisun

599,168
Có sẵn
13 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×25

Mã:: CS-FCV1x25

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×25

Thương hiệu: Cadisun

65,797
Có sẵn
14 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×3

Mã:: CS-FCV1x3

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×3

Thương hiệu: Cadisun

9,620
Có sẵn
15 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×3.5

Mã:: CS-FCV1x3.5

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×3.5

Thương hiệu: Cadisun

11,031
Có sẵn
16 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×300

Mã:: CS-FCV1x300

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×300

Thương hiệu: Cadisun

747,148
Có sẵn
17 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×35

Mã:: CS-FCV1x35

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×35

Thương hiệu: Cadisun

90,445
Có sẵn
18 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×4

Mã:: CS-FCV1x4

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×4

Thương hiệu: Cadisun

12,534
Có sẵn
19 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×400

Mã:: CS-FCV1x400

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×400

Thương hiệu: Cadisun

1,001,631
Có sẵn
20 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×5

Mã:: CS-FCV1x5

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×5

Thương hiệu: Cadisun

15,244
Có sẵn
21 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×5.5

Mã:: CS-FCV1x5.5

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×5.5

Thương hiệu: Cadisun

16,861
Có sẵn
22 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×50

Mã:: CS-FCV1x50

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×50

Thương hiệu: Cadisun

128,409
Có sẵn
23 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×500

Mã:: CS-FCV1x500

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×500

Thương hiệu: Cadisun

1,251,713
Có sẵn
24 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×6

Mã:: CS-FCV1x6

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×6

Thương hiệu: Cadisun

18,217
Có sẵn
25 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×630

Mã:: CS-FCV1x630

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×630

Thương hiệu: Cadisun

1,576,509
Có sẵn
26 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×7

Mã:: CS-FCV1x7

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×7

Thương hiệu: Cadisun

21,175
Có sẵn
27 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×70

Mã:: CS-FCV1x70

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×70

Thương hiệu: Cadisun

175,037
Có sẵn
28 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×8

Mã:: CS-FCV1x8

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×8

Thương hiệu: Cadisun

23,557
Có sẵn
29 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×800

Mã:: CS-FCV1x800

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×800

Thương hiệu: Cadisun

2,006,597
Có sẵn
30 Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×95

Mã:: CS-FCV1x95

Cadisun cáp chống cháy FRN – CV 1×95

Thương hiệu: Cadisun

242,499
Có sẵn
31 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×1.5

Mã:: CS-FCXV1x1.5

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

7,131
Có sẵn
32 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×10

Mã:: CS-FCXV1x10

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×10

Thương hiệu: Cadisun

30,366
Có sẵn
33 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×100

Mã:: CS-FCXV1x100

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×100

Thương hiệu: Cadisun

260,998
Có sẵn
34 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×11

Mã:: CS-FCXV1x11

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×11

Thương hiệu: Cadisun

32,994
Có sẵn
35 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×120

Mã:: CS-FCXV1x120

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×120

Thương hiệu: Cadisun

307,900
Có sẵn
36 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×14

Mã:: CS-FCXV1x14

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×14

Thương hiệu: Cadisun

41,728
Có sẵn
37 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×150

Mã:: CS-FCXV1x150

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×150

Thương hiệu: Cadisun

383,838
Có sẵn
38 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×16

Mã:: CS-FCXV1x16

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×16

Thương hiệu: Cadisun

45,418
Có sẵn
39 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×185

Mã:: CS-FCXV1x185

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×185

Thương hiệu: Cadisun

474,462
Có sẵn
40 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×2.5

Mã:: CS-FCXV1x2.5

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

10,002
Có sẵn
41 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×22

Mã:: CS-FCXV1x22

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×22

Thương hiệu: Cadisun

62,599
Có sẵn
42 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×240

Mã:: CS-FCXV1x240

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×240

Thương hiệu: Cadisun

605,502
Có sẵn
43 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×25

Mã:: CS-FCXV1x25

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×25

Thương hiệu: Cadisun

68,388
Có sẵn
44 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×300

Mã:: CS-FCXV1x300

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×300

Thương hiệu: Cadisun

755,370
Có sẵn
45 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×35

Mã:: CS-FCXV1x35

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×35

Thương hiệu: Cadisun

93,288
Có sẵn
46 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×38

Mã:: CS-FCXV1x38

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×38

Thương hiệu: Cadisun

101,991
Có sẵn
47 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×4

Mã:: CS-FCXV1x4

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×4

Thương hiệu: Cadisun

14,256
Có sẵn
48 Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×400

Mã:: CS-FCXV1x400

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×400

Thương hiệu: Cadisun

1,009,570
Có sẵn