Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 ABN103c 75A – Aptomat LS MCCB 3P 75A 22kA

Mã:: ABN103c 75A

ABN103c 75A – Aptomat LS MCCB 3P 75A 22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
2 ABN203c 200A – Aptomat LS MCCB 3P 200A 30kA

Mã:: ABN203c 200A

ABN203c 200A – Aptomat LS MCCB 3P 200A 30kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
3 ABN203c 250A – Aptomat LS MCCB 3P 250A 30kA

Mã:: ABN203c 250A

ABN203c 250A – Aptomat LS MCCB 3P 250A 30kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
4 ABN53c 40A – Aptomat LS MCCB 3P 40A 18kA

Mã:: ABN53c 40A

ABN53c 40A – Aptomat LS MCCB 3P 40A 18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
5 ABN53c 50A – Aptomat LS MCCB 3P 50A 18kA

Mã:: ABN53c 50A

ABN53c 50A – Aptomat LS MCCB 3P 50A 18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
6 ABN803c 630A – Aptomat LS MCCB 3P 630A 45kA

Mã:: ABN803c 630A

ABN803c 630A – Aptomat LS MCCB 3P 630A 45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
7 ABN803c 800A – Aptomat LS MCCB 3P 800A 45kA

Mã:: ABN803c 800A

ABN803c 800A – Aptomat LS MCCB 3P 800A 45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
8 ACB -1000A -65kA – Draw out

Mã:: AN10D310A

ACB -1000A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
9 ACB -1250A -65kA – Draw out

Mã:: AN13D313A

ACB -1250A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
10 ACB -1600A -65kA – Draw out

Mã:: AN16D316A

ACB -1600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
11 ACB -2000A -85kA – Draw out

Mã:: AS20E320A

ACB -2000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
12 ACB -2500A -85kA – Draw out

Mã:: AS25E325A

ACB -2500A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
13 ACB -3200A -85kA – Draw out

Mã:: AS32E332A

ACB -3200A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
14 ACB -4000A -100kA – Draw out

Mã:: AS40F340A

ACB -4000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
15 ACB -4000A -85kA – Draw out

Mã:: AS40E340A

ACB -4000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
16 ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

Mã:: AN10D410A

ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
17 ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

Mã:: AN13D413A

ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
18 ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

Mã:: AN16D416A

ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
19 ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

Mã:: AS20E420A

ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
20 ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

Mã:: AS25E425A

ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
21 ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

Mã:: AS32E432A

ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
22 ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

Mã:: AS40F440A

ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
23 ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

Mã:: AS40E440A

ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
24 ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

Mã:: AS50F450A

ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
25 ACB -4P -600A -65kA – Draw out

Mã:: AN06D406A

ACB -4P -600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
26 ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

Mã:: AS63G463A

ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
27 ACB -4P -800A -65kA – Draw out

Mã:: AN08D408A

ACB -4P -800A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
28 ACB -5000A -100kA – Draw out

Mã:: AS50F350A

ACB -5000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
29 ACB -600A -65kA – Draw out

Mã:: AN06D306A

ACB -600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
30 ACB -6300A -120kA – Draw out

Mã:: AS63G363A

ACB -6300A -120kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
31 ACB -800A -65kA – Draw out

Mã:: AN08D308A

ACB -800A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
32 AL MCCB 1000-1200A

Mã:: AL10001200A

AL MCCB 1000-1200A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
33 AL MCCB ABN400-800A

Mã:: AL400800A

AL MCCB ABN400-800A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
34 AL MCCB ABN52-ABS250A

Mã:: AL52250A

AL MCCB ABN52-ABS250A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
35 AL/AX for ABN/S50~250AF

Mã:: AL/AX52250A

AL/AX for ABN/S50~250AF

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
36 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Mã:: TS1000N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
37 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Mã:: TS1250N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
38 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Mã:: TS1600N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
39 Aptomat  ls 1P -6A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN6A

Aptomat ls 1P -6A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
40 Aptomat – 1P – 10A-10kA

Mã:: BKNB1P10A

Aptomat – 1P – 10A-10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
41 Aptomat – 1P – 10A-6kA

Mã:: BKN1P10A

Aptomat – 1P – 10A-6kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
42 Aptomat – 1P – 16A-10kA

Mã:: BKNB1P16A

Aptomat – 1P – 16A-10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
43 Aptomat – 1P – 16A-6kA

Mã:: BKN1P16A

Aptomat – 1P – 16A-6kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
44 Aptomat – 1P – 20A -10kA

Mã:: BKNB1P20A

Aptomat – 1P – 20A -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
45 Aptomat – 1P – 20A-6kA

Mã:: BKN1P20A

Aptomat – 1P – 20A-6kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
46 Aptomat – 1P – 25A -10kA

Mã:: BKNB1P25A

Aptomat – 1P – 25A -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
47 Aptomat – 1P – 25A-6kA

Mã:: BKN1P25A

Aptomat – 1P – 25A-6kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
48 Aptomat – 1P – 32A -10kA

Mã:: BKNB1P32A

Aptomat – 1P – 32A -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn