Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 ACB -1000A -65kA – Draw out

Mã:: AN10D310A

ACB -1000A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

62,000,000
Có sẵn
2 ACB -1250A -65kA – Draw out

Mã:: AN13D313A

ACB -1250A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

63,000,000
Có sẵn
3 ACB -1600A -65kA – Draw out

Mã:: AN16D316A

ACB -1600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

64,000,000
Có sẵn
4 ACB -2000A -85kA – Draw out

Mã:: AS20E320A

ACB -2000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

74,000,000
Có sẵn
5 ACB -2500A -85kA – Draw out

Mã:: AS25E325A

ACB -2500A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

93,000,000
Có sẵn
6 ACB -3200A -85kA – Draw out

Mã:: AS32E332A

ACB -3200A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

112,000,000
Có sẵn
7 ACB -4000A -100kA – Draw out

Mã:: AS40F340A

ACB -4000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

185,000,000
Có sẵn
8 ACB -4000A -85kA – Draw out

Mã:: AS40E340A

ACB -4000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

170,000,000
Có sẵn
9 ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

Mã:: AN10D410A

ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

67,000,000
Có sẵn
10 ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

Mã:: AN13D413A

ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

69,000,000
Có sẵn
11 ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

Mã:: AN16D416A

ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

70,000,000
Có sẵn
12 ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

Mã:: AS20E420A

ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

88,000,000
Có sẵn
13 ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

Mã:: AS25E425A

ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

105,000,000
Có sẵn
14 ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

Mã:: AS32E432A

ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

130,000,000
Có sẵn
15 ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

Mã:: AS40F440A

ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

265,000,000
Có sẵn
16 ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

Mã:: AS40E440A

ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

Thương hiệu: LS

212,000,000
Có sẵn
17 ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

Mã:: AS50F450A

ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

300,000,000
Có sẵn
18 ACB -4P -600A -65kA – Draw out

Mã:: AN06D406A

ACB -4P -600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

62,000,000
Có sẵn
19 ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

Mã:: AS63G463A

ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

Thương hiệu: LS

375,000,000
Có sẵn
20 ACB -4P -800A -65kA – Draw out

Mã:: AN08D408A

ACB -4P -800A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

64,000,000
Có sẵn
21 ACB -5000A -100kA – Draw out

Mã:: AS50F350A

ACB -5000A -100kA – Draw out

Thương hiệu: LS

190,000,000
Có sẵn
22 ACB -600A -65kA – Draw out

Mã:: AN06D306A

ACB -600A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

60,000,000
Có sẵn
23 ACB -6300A -120kA – Draw out

Mã:: AS63G363A

ACB -6300A -120kA – Draw out

Thương hiệu: LS

315,000,000
Có sẵn
24 ACB -800A -65kA – Draw out

Mã:: AN08D308A

ACB -800A -65kA – Draw out

Thương hiệu: LS

61,000,000
Có sẵn
25 AL MCCB 1000-1200A

Mã:: AL10001200A

AL MCCB 1000-1200A

Thương hiệu: LS

450,000
Có sẵn
26 AL MCCB ABN400-800A

Mã:: AL400800A

AL MCCB ABN400-800A

Thương hiệu: LS

420,000
Có sẵn
27 AL MCCB ABN52-ABS250A

Mã:: AL52250A

AL MCCB ABN52-ABS250A

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
28 AL/AX for ABN/S50~250AF

Mã:: AL/AX52250A

AL/AX for ABN/S50~250AF

Thương hiệu: LS

600,000
Có sẵn
29 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Mã:: TS1000N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Thương hiệu: LS

47,000,000
Có sẵn
30 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Mã:: TS1250N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Thương hiệu: LS

50,000,000
Có sẵn
31 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Mã:: TS1600N4P

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Thương hiệu: LS

56,000,000
Có sẵn
32 Aptomat  ls 1P -6A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN6A

Aptomat ls 1P -6A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

365,000
Có sẵn
33 Aptomat – 1P – 10A-10kA

Mã:: BKNB1P10A

Aptomat – 1P – 10A-10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
34 Aptomat – 1P – 10A-6kA

Mã:: BKN1P10A

Aptomat – 1P – 10A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
35 Aptomat – 1P – 16A-10kA

Mã:: BKNB1P16A

Aptomat – 1P – 16A-10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
36 Aptomat – 1P – 16A-6kA

Mã:: BKN1P16A

Aptomat – 1P – 16A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
37 Aptomat – 1P – 20A -10kA

Mã:: BKNB1P20A

Aptomat – 1P – 20A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
38 Aptomat – 1P – 20A-6kA

Mã:: BKN1P20A

Aptomat – 1P – 20A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
39 Aptomat – 1P – 25A -10kA

Mã:: BKNB1P25A

Aptomat – 1P – 25A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
40 Aptomat – 1P – 25A-6kA

Mã:: BKN1P25A

Aptomat – 1P – 25A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
41 Aptomat – 1P – 32A -10kA

Mã:: BKNB1P32A

Aptomat – 1P – 32A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
42 Aptomat – 1P – 32A-6kA

Mã:: BKN1P32A

Aptomat – 1P – 32A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
43 Aptomat – 1P – 40A -10kA

Mã:: BKNB1P40A

Aptomat – 1P – 40A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
44 Aptomat – 1P – 40A-6kA

Mã:: BKN1P40A

Aptomat – 1P – 40A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
45 Aptomat – 1P – 6A -10kA

Mã:: BKNB1P6A

Aptomat – 1P – 6A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
46 Aptomat – 1P – 6A -6kA

Mã:: BKN1P6A

Aptomat – 1P – 6A -6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
47 Aptomat – 1P -100A -10kA

Mã:: BKH1P100A

Aptomat – 1P -100A -10kA

Thương hiệu: LS

214,000
Có sẵn
48 Aptomat – 1P -125A -10kA

Mã:: BKH1P125A

Aptomat – 1P -125A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn