Tủ RMU Schneider Lắp Ráp Trong Nước

BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ
TT Tên hàng – Quy cách Mã Hiệu Số Lượng Đơn Vị  Xuất Xứ
2 Tủ điện thanh cái đầu vào 24kV 2000A 3 Tủ
1 Vỏ tủ kích thước C2350xR800xS1800mm, sản xuất bằng tôn Zam dày 2 mm, cánh tủ sơn tĩnh điện ghi sáng. Trong nhà,đặt bệ 1 Cái INVICO/VN
2 MCB 2P 10A 6kA cho điều khiển 1 Cái LS
3 Hệ thống thanh cái 2000A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-100x10mm2) 1 Bộ Malaysia
4 Sứ đỡ thanh cái 24kV kèm bộ chia điện áp CGR210C20 1 Bộ LEELEN
5 Bộ chỉ thị điện áp DXN 1 Cái LEELEN
6 Sứ Busing 24kV 1 Bộ China
7 Công tắc hành trình và đèn chiếu sáng tủ 1 Bộ VN & HQ
8 Cảm biến nhiệt độ và điên trở sấy 1 Bộ Cymax
9 Phụ kiện: Dây điều khiển, cầu đấu, đầu cos, tên tủ… 1 INVICO/VN
10 Nhân công lắp đặt tại xưởng 1 INVICO/VN
2 Tủ máy cắt đầu ra 24kV 1250A 25kA/3s ( 23MVA ) 2 Tủ
1 Vỏ tủ kích thước C2350xR1000xS1800mm, sản xuất bằng tôn Zam dày 2 mm, cánh tủ sơn tĩnh điện ghi sáng. Trong nhà,đặt bệ 1 Cái INVICO/VN
2 Máy cắt 24kV 1250A 25kA/3s, loại kéo vào – ra, đóng cắt trong môi trường chân không, có motor, cuộn đóng, cắt, tiếp điểm phụ Aux, nguồn điều khiển 220Vac/dc + Cradle kèm tiếp địa Evolis 1 Cái Schneider
3 Rơ le bảo vệ kỹ thuật số quá dòng, chạm đất ( 50/51, 50/51N, 46, 50BF, 74,86, 49 ) Vamp57 1 Cái Schneider
4 Biến dòng điện 22kV, loại 1 pha đúc epoxy chân không trong nhà 3 Cái Emic
5 Cầu đâu kiểm tra mạch dòng 1 Bộ Hàn Quốc
6 Đèn báo trạng thái ON/OFF 1 Cái LEELEN
7 Đèn báo trạng thái In-out 1 Cái LEELEN
8 Đèn báo trạng thái ES 1 Cái LEELEN
9 Rơ le trung gian 1 Bộ Hàn Quốc
10 MCB 2P 10A 6kA cho điều khiển 2 Cái LS
11 Hệ thống thanh cái 2000A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-100x10mm2) 1 Bộ Malaysia
12 Hệ thống thanh cái 1250A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-60x10mm2) 1 Bộ Malaysia
13 Sứ đỡ thanh cái 24kV kèm bộ chia điện áp CGR210C20 1 Bộ LEELEN
14 Bộ chỉ thị điện áp DXN 1 Cái LEELEN
15 Công tắc hành trình và đèn chiếu sáng tủ 1 Bộ VN & HQ
16 Cảm biến nhiệt độ và điên trở sấy 1 Bộ Cymax
17 Phụ kiện: Dây điều khiển, cầu đấu, đầu cos, tên tủ… 1 INVICO/VN
18 Nhân công lắp đặt tại xưởng 1 INVICO/VN
3 Tủ máy cắt đầu ra 24kV 630A 25kA/3s ( 10MVA ) 1 Tủ
1 Vỏ tủ kích thước C2350xR1000xS1800mm, sản xuất bằng tôn Zam dày 2 mm, cánh tủ sơn tĩnh điện ghi sáng. Trong nhà,
đặt bệ
1 Cái INVICO/VN
2 Máy cắt 24kV 630A 25kA/3s, loại kéo vào – ra, đóng cắt trong môi trường chân không, có motor, cuộn đóng, cắt, tiếp điểm phụ Aux, nguồn điều khiển 220Vac/dc + Cradle kèm tiếp địa Evolis 1 Cái Schneider
3 Rơ le bảo vệ kỹ thuật số quá dòng, chạm đất ( 50/51, 50/51N, 46, 50BF, 74,86, 49 ) Vamp57 1 Cái Schneider
4 Biến dòng điện 22kV, loại 1 pha đúc epoxy chân không trong nhà 3 Cái Emic
5 Cầu đâu kiểm tra mạch dòng 1 Bộ Hàn Quốc
6 Đèn báo trạng thái ON/OFF 1 Cái LEELEN
7 Đèn báo trạng thái In-out 1 Cái LEELEN
8 Đèn báo trạng thái ES 1 Cái LEELEN
9 Rơ le trung gian 1 Bộ Hàn Quốc
10 MCB 2P 10A 6kA cho điều khiển 2 Cái LS
11 Hệ thống thanh cái 2000A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-100x10mm2) 1 Bộ Malaysia
12 Hệ thống thanh cái 630A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-50x6mm2) 1 Bộ Malaysia
13 Sứ đỡ thanh cái 24kV kèm bộ chia điện áp CGR210C20 1 Bộ LEELEN
14 Bộ chỉ thị điện áp DXN 1 Cái LEELEN
15 Công tắc hành trình và đèn chiếu sáng tủ 1 Bộ VN & HQ
16 Cảm biến nhiệt độ và điên trở sấy 1 Bộ Cymax
17 Phụ kiện: Dây điều khiển, cầu đấu, đầu cos, tên tủ… 1 INVICO/VN
18 Nhân công lắp đặt tại xưởng 1 INVICO/VN
BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ
TT Tên hàng – Quy cách Mã Hiệu Số Lượng Đơn Vị  Xuất Xứ
1 Tủ máy cắt 12kV 1250A 25kA/3s – tổng 1 Tủ
1 Vỏ tủ kích thước C2350xR1000xS1800mm, sản xuất bằng tôn Zam dày 2 mm, cánh tủ sơn tĩnh điện ghi sáng. Trong nhà,
đặt bệ
1 Cái INVICO/VN
2 Máy cắt 12kV 1250A 25kA/3s, loại kéo vào – ra, đóng cắt trong môi trường chân không, có motor, cuộn đóng, cắt, tiếp điểm phụ Aux, nguồn điều khiển 220Vac/dc + Cradle kèm tiếp địa Evolis 1 Cái Schneider
3 Rơ le bảo vệ kỹ thuật số quá dòng, chạm đất ( 50/51, 50/51N, 46, 50BF, 67N, 27/59, 59N ) Vamp57 1 Cái Schneider
4 Rơ le trip lockout F86 1 Cái Siemens
5 Biến dòng điện 12kV, loại 1 pha đúc epoxy chân không trong nhà, tỉ số 1200/5-5-5A, 30/30/30VA , 0,5/5P20/5P20 3 Cái Emic
6 Biến điện áp 12kV, loại 1 pha đúc epoxy chân không trong nhà 11/R3:0,1/R3/0,1/3 kV 100/100VA, 0,5/3P 3 Cái Emic
7 Cầu chì trung thế + giá đỡ chì bảo vệ Tu 1 Bộ China
8 Công tơ điện tử 3 pha, ngõ ra analog 4-20mA CĐT CẤP 1 Cái
9 Cầu đâu kiểm tra mạch dòng, áp 2 Bộ Hàn Quốc
10 Đèn báo trạng thái ON/OFF 1 Cái LEELEN
11 Đèn báo trạng thái In-out 2 Cái LEELEN
12 Đèn báo trạng thái ES 1 Cái LEELEN
13 Đồng hồ đo ampe 3 Cái Asian
14 Đồng hồ đo Volt + CM 1 Bộ Asian
15 Rơ le trung gian 1 Bộ Hàn Quốc
16 MCB 2P 10A 6kA cho điều khiển 2 Cái LS
17 Hệ thống thanh cái 1250A , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-60x10mm2) 1 Bộ Malaysia
18 Hệ thống thanh cái Tu , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-30x4mm2) 1 Bộ Malaysia
19 Công tắc hành trình và đèn chiếu sáng tủ 1 Bộ VN & HQ
20 Cảm biến nhiệt độ và điên trở sấy 1 Bộ Cymax
21 Sứ đỡ thanh cái 12kV kèm bộ chia điện áp CGR140C16A 1 Bộ LEELEN
22 Bộ chỉ thị điện áp DXN 1 Cái LEELEN
23 Sứ Busing 12kV 1 Bộ China
24 Sứ đỡ thanh cái 24kV 1 Bộ Việt Nam
25 Phụ kiện: Dây điều khiển, cầu đấu, đầu cos, tên tủ… 1 INVICO/VN
26 Nhân công lắp đặt tại xưởng 1 INVICO/VN
3 Tủ máy cắt 12kV 630A 25kA/3s – lộ ra 5 Tủ
1 Vỏ tủ kích thước C2350xR1000xS1800mm, sản xuất bằng tôn Zam dày 2 mm, cánh tủ sơn tĩnh điện ghi sáng. Trong nhà,
đặt bệ
1 Cái INVICO/VN
2 Máy cắt 12kV 630A 25kA/3s, loại kéo vào – ra, đóng cắt trong môi trường chân không, có motor, cuộn đóng, cắt, tiếp điểm phụ Aux, nguồn điều khiển 220Vac/dc + Cradle kèm tiếp địa Evolis 1 Cái Schneider
3 Rơ le bảo vệ kỹ thuật số quá dòng, chạm đất ( 50/51, 50/51N, 46,67N, 49 ) Vamp57 1 Cái Schneider
4 Rơ le trip lockout F86 1 Cái Siemens
5 Biến dòng thứ tự không ZCT CSH120 1 Cái Schneider
6 Biến dòng điện 12kV, loại 1 pha đúc epoxy chân không trong nhà, tỉ số 300(200)/5-5A, 20/20VA , 0,5/5P20 3 Cái Emic
7 Cầu đâu kiểm tra mạch dòng 2 Bộ Hàn Quốc
8 Đèn báo trạng thái ON/OFF 1 Cái LEELEN
9 Đèn báo trạng thái In-out 1 Cái LEELEN
10 Đèn báo trạng thái ES 1 Cái LEELEN
11 Đồng hồ đo ampe + CM 3 Cái Asian
12 Rơ le trung gian 1 Bộ Hàn Quốc
13 MCB 2P 10A 6kA cho điều khiển 2 Cái LS
14 Hệ thống thanh cái 1250A tổng , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-60x10mm2) 1 Bộ Malaysia
15 Hệ thống thanh cái 630A nhánh , bọc co ngót cách điện cao thế 3x(1-50x6mm2) 1 Bộ Malaysia
16 Công tắc hành trình và đèn chiếu sáng tủ 1 Bộ VN & HQ
17 Cảm biến nhiệt độ và điên trở sấy 1 Bộ Cymax
18 Sứ đỡ thanh cái 12kV kèm bộ chia điện áp CGR140C16A 1 Bộ LEELEN
19 Bộ chỉ thị điện áp DXN 1 Cái LEELEN
20 Sứ Busing 12kV 1 Bộ China
21 Sứ đỡ thanh cái 24kV 1 Bộ Việt Nam
22 Phụ kiện: Dây điều khiển, cầu đấu, đầu cos, tên tủ… 1 INVICO/VN
23 Nhân công lắp đặt tại xưởng 1 INVICO/VN

Thông số kỹ thuật

Bảng giá Tủ RMU Schneider lắp ráp trong nước