• Home
  • Cáp điện cadivi 2.5

Cáp điện cadivi 2.5

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×2.5(37×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS37x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

220,451
Có sẵn
2

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×2.5(3×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS3x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

27,027
Có sẵn
3

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×2.5(4×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS4x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

32,956
Có sẵn
4

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×2.5(5×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS5x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

38,808
Có sẵn
5

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×2.5(7×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS7x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

50,127
Có sẵn
6

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×2.5(8×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS8x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

57,596
Có sẵn
7

Cadivi Cáp điều khiển DVVSC-2×2.5(2×1/0.67)-0.6/1kv

Mã sản xuất:: CV-DVVS2x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,329
Có sẵn
8

Dây điện Cadivi 2.5 VCm-2.5(1×50/0.25)-450/750-(CTVN6610-3:2000).

Mã sản xuất:: CV-VCm1x2.5-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

5,051
Có sẵn