• Home
  • aptomat 3 pha 100a ls

aptomat 3 pha 100a ls

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat – 3P -100A -10kA

Mã sản xuất:: BKH3P100A

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
2

Aptomat 3P -100A – 42kA

Mã sản xuất:: ABS103100A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
3

Aptomat 3P -100A -22kA

Mã sản xuất:: ABN103100A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
4

Aptomat 3P -100A -30kA

Mã sản xuất:: ABN203100A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
5

Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản xuất:: ABS203FMU100A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
6

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản xuất:: TD100NFTU100A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
7

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản xuất:: TS100NFTU100A

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
8

Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Mã sản xuất:: ABE103100G

Thương hiệu: LS

1,500,000
Có sẵn
9

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản xuất:: TD100NFMU100A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
10

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản xuất:: TS100NFMU100A

Thương hiệu: LS

2,120,000
Có sẵn