Tủ điện chứa MCB

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 130x210x62

Mã sản phẩm: EMC2PL

Thương hiệu: Schneider

182,600
Có sẵn
2

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 130x210x62 3 Modules

Mã sản phẩm: EMC3PL

Thương hiệu: Schneider

182,600
Có sẵn
3

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 130x210x62 4 Modules

Mã sản phẩm: EMC4PL

Thương hiệu: Schneider

182,600
Có sẵn
4

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 200x210x62

Mã sản phẩm: EMC6PL

Thương hiệu: Schneider

281,600
Có sẵn
5

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 271x210x62

Mã sản phẩm: EMC9PL

Thương hiệu: Schneider

488,400
Có sẵn
6

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 345x210x62

Mã sản phẩm: EMC13PL

Thương hiệu: Schneider

649,000
Có sẵn
7

Schneider – Tủ điện âm tường vỏ kim loại KT 422x210x62

Mã sản phẩm: EMC17PL

Thương hiệu: Schneider

887,700
Có sẵn
8

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 136x222x92

Mã sản phẩm: EZ9E0104

Thương hiệu: Schneider

155,100
Có sẵn
9

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 150x252x98

Mã sản phẩm: MIP22104

Thương hiệu: Schneider

356,400
Có sẵn
10

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 186x252x98

Mã sản phẩm: MIP22106

Thương hiệu: Schneider

401,500
Có sẵn
11

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 208x222x92

Mã sản phẩm: EZ9E0108

Thương hiệu: Schneider

287,100
Có sẵn
12

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 222x252x98

Mã sản phẩm: MIP22108

Thương hiệu: Schneider

473,000
Có sẵn
13

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 280x222x92

Mã sản phẩm: EZ9E0112

Thương hiệu: Schneider

393,800
Có sẵn
14

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 294x252x98

Mã sản phẩm: MIP22112

Thương hiệu: Schneider

669,900
Có sẵn
15

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 294x377x98

Mã sản phẩm: MIP22212

Thương hiệu: Schneider

1,128,600
Có sẵn
16

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 294x502x98

Mã sản phẩm: MIP22312

Thương hiệu: Schneider

1,323,300
Có sẵn
17

Schneider – Tủ điện nhựa âm tường KT 402x252x98

Mã sản phẩm: MIP22118

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
18

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 124x198x95

Mã sản phẩm: MIP12104

Thương hiệu: Schneider

347,600
Có sẵn
19

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 160x198x95

Mã sản phẩm: MIP12106

Thương hiệu: Schneider

380,600
Có sẵn
20

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 196x228x101.5

Mã sản phẩm: MIP12108

Thương hiệu: Schneider

455,400
Có sẵn
21

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 267x478x102

Mã sản phẩm: MIP12312

Thương hiệu: Schneider

1,329,900
Có sẵn
22

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 268x228x101.5

Mã sản phẩm: MIP12112

Thương hiệu: Schneider

614,900
Có sẵn
23

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 268x353x102

Mã sản phẩm: MIP12212

Thương hiệu: Schneider

1,134,100
Có sẵn
24

Schneider – Tủ điện nhựa nổi KT 376x228x101.5

Mã sản phẩm: MIP12118

Thương hiệu: Schneider

1,006,500
Có sẵn