Tụ bù Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Bộ điều khiển tụ bù 12 bước

Mã sản phẩm: 51213

Thương hiệu: Schneider

14,086,600
Có sẵn
2

Schneider – Bộ điều khiển tụ bù 12 bước Modbus

Mã sản phẩm: VPL12N

Thương hiệu: Schneider

24,083,400
Có sẵn
3

Schneider – Bộ điều khiển tụ bù 6 bước

Mã sản phẩm: 51207

Thương hiệu: Schneider

11,247,500
Có sẵn
4

Schneider – Bộ điều khiển tụ bù 6 bước Modbus

Mã sản phẩm: VPL06N

Thương hiệu: Schneider

18,477,800
Có sẵn
5

Schneider – Tụ bù 10 kvar

Mã sản phẩm: BLRCS100A120B44

Thương hiệu: Schneider

1,938,200
Có sẵn
6

Schneider – Tụ bù 15 kvar

Mã sản phẩm: BLRCS150A180B44

Thương hiệu: Schneider

2,679,600
Có sẵn
7

Schneider – Tụ bù 20 kvar

Mã sản phẩm: BLRCS200A240B44

Thương hiệu: Schneider

3,248,300
Có sẵn
8

Schneider – Tụ bù 25 kvar

Mã sản phẩm: BLRCS250A300B44

Thương hiệu: Schneider

3,789,500
Có sẵn
9

Schneider – Tụ bù 30 kvar

Mã sản phẩm: BLRCS303A364B44

Thương hiệu: Schneider

4,417,600
Có sẵn
10

Schneider – Tụ bù 33.9 kvar

Mã sản phẩm: BLRCH339A407B48

Thương hiệu: Schneider

7,087,300
Có sẵn
11

Schneider – Tụ bù 40 kvar

Mã sản phẩm: BLRCH400A480B44

Thương hiệu: Schneider

7,745,100
Có sẵn
12

Schneider – Tụ bù 50 kvar

Mã sản phẩm: BLRCH500A000B44

Thương hiệu: Schneider

9,376,400
Có sẵn