Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Trần phú Cáp treo 3×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x10-1kV

Trần phú Cáp treo 3×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

85,000
Có sẵn
2 Trần phú Cáp treo 3×10+1×6(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x10+1x6-1kV

Trần phú Cáp treo 3×10+1×6(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

99,400
Có sẵn
3 Trần phú Cáp treo 3×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x120-1kV

Trần phú Cáp treo 3×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

874,600
Có sẵn
4 Trần phú Cáp treo 3×120+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x120+1x70-1kV

Trần phú Cáp treo 3×120+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,035,500
Có sẵn
5 Trần phú Cáp treo 3×120+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x120+1x95-1kV

Trần phú Cáp treo 3×120+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,096,800
Có sẵn
6 Trần phú Cáp treo 3×150+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x150+1x120-1kV

Trần phú Cáp treo 3×150+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,364,600
Có sẵn
7 Trần phú Cáp treo 3×150+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x150+1x95-1kV

Trần phú Cáp treo 3×150+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,310,000
Có sẵn
8 Trần phú Cáp treo 3×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x16-1kV

Trần phú Cáp treo 3×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

130,600
Có sẵn
9 Trần phú Cáp treo 3×16+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x16+1x10-1kV

Trần phú Cáp treo 3×16+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

152,300
Có sẵn
10 Trần phú Cáp treo 3×185+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x185+1x120-1kV

Trần phú Cáp treo 3×185+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,636,200
Có sẵn
11 Trần phú Cáp treo 3×185+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x185+1x150-1kV

Trần phú Cáp treo 3×185+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,710,000
Có sẵn
12 Trần phú Cáp treo 3×240+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x240+1x150-1kV

Trần phú Cáp treo 3×240+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,050,000
Có sẵn
13 Trần phú Cáp treo 3×240+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x240+1x185-1kV

Trần phú Cáp treo 3×240+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,141,000
Có sẵn
14 Trần phú Cáp treo 3×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x25-1kV

Trần phú Cáp treo 3×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

203,600
Có sẵn
15 Trần phú Cáp treo 3×25+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x25+1x10-1kV

Trần phú Cáp treo 3×25+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

223,500
Có sẵn
16 Trần phú Cáp treo 3×25+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x25+1x16-1kV

Trần phú Cáp treo 3×25+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

238,500
Có sẵn
17 Trần phú Cáp treo 3×300+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x300+1x185-1kV

Trần phú Cáp treo 3×300+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,653,000
Có sẵn
18 Trần phú Cáp treo 3×300+1×240(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x300+1x240-1kV

Trần phú Cáp treo 3×300+1×240(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,765,000
Có sẵn
19 Trần phú Cáp treo 3×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x35-1kV

Trần phú Cáp treo 3×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

271,400
Có sẵn
20 Trần phú Cáp treo 3×35+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x35+1x16-1kV

Trần phú Cáp treo 3×35+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

305,900
Có sẵn
21 Trần phú Cáp treo 3×35+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x35+1x25-1kV

Trần phú Cáp treo 3×35+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

330,100
Có sẵn
22 Trần phú Cáp treo 3×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x4-1kV

Trần phú Cáp treo 3×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

40,300
Có sẵn
23 Trần phú Cáp treo 3×4+1×2.5(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x4+1x2.5-1kV

Trần phú Cáp treo 3×4+1×2.5(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

45,100
Có sẵn
24 Trần phú Cáp treo 3×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x50-1kV

Trần phú Cáp treo 3×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

393,400
Có sẵn
25 Trần phú Cáp treo 3×50+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x50+1x25-1kV

Trần phú Cáp treo 3×50+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

449,000
Có sẵn
26 Trần phú Cáp treo 3×50+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x50+1x35-1kV

Trần phú Cáp treo 3×50+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

471,500
Có sẵn
27 Trần phú Cáp treo 3×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x6-1kV

Trần phú Cáp treo 3×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

55,930
Có sẵn
28 Trần phú Cáp treo 3×6+1×4(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x6+1x4-1kV

Trần phú Cáp treo 3×6+1×4(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

64,000
Có sẵn
29 Trần phú Cáp treo 3×70+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x70+1x35-1kV

Trần phú Cáp treo 3×70+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

603,600
Có sẵn
30 Trần phú Cáp treo 3×70+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x70+1x50-1kV

Trần phú Cáp treo 3×70+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

644,100
Có sẵn
31 Trần phú Cáp treo 3×75(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x70-1kV

Trần phú Cáp treo 3×75(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

524,900
Có sẵn
32 Trần phú Cáp treo 3×95(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x95-1kV

Trần phú Cáp treo 3×95(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

709,300
Có sẵn
33 Trần phú Cáp treo 3×95+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x95+1x50-1kV

Trần phú Cáp treo 3×95+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

827,000
Có sẵn
34 Trần phú Cáp treo 3×95+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV3x95+1x70-1kV

Trần phú Cáp treo 3×95+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

871,500
Có sẵn
35 Trần phú Cáp treo 4×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x10-1kV

Trần phú Cáp treo 4×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

111,000
Có sẵn
36 Trần phú Cáp treo 4×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x120-1kV

Trần phú Cáp treo 4×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,165,000
Có sẵn
37 Trần phú Cáp treo 4×150(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x150-1kV

Trần phú Cáp treo 4×150(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,452,000
Có sẵn
38 Trần phú Cáp treo 4×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x16-1kV

Trần phú Cáp treo 4×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

171,600
Có sẵn
39 Trần phú Cáp treo 4×185(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x185-1kV

Trần phú Cáp treo 4×185(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

1,817,000
Có sẵn
40 Trần phú Cáp treo 4×240(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x240-1kV

Trần phú Cáp treo 4×240(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,274,000
Có sẵn
41 Trần phú Cáp treo 4×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x25-1kV

Trần phú Cáp treo 4×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

268,400
Có sẵn
42 Trần phú Cáp treo 4×300(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x300-1kV

Trần phú Cáp treo 4×300(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

2,972,000
Có sẵn
43 Trần phú Cáp treo 4×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x35-1kV

Trần phú Cáp treo 4×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

359,000
Có sẵn
44 Trần phú Cáp treo 4×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x4-1kV

Trần phú Cáp treo 4×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

51,500
Có sẵn
45 Trần phú Cáp treo 4×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x50-1kV

Trần phú Cáp treo 4×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

522,200
Có sẵn
46 Trần phú Cáp treo 4×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x6-1kV

Trần phú Cáp treo 4×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

72,300
Có sẵn
47 Trần phú Cáp treo 4×70(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x70-1kV

Trần phú Cáp treo 4×70(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

697,700
Có sẵn
48 Trần phú Cáp treo 4×95(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã:: TP-CXV4x95-1kV

Trần phú Cáp treo 4×95(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Thương hiệu: Trần Phú

943,500
Có sẵn