Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Sino Kẹp đỡ ống phi 50

Mã:: E280/50

Sino Kẹp đỡ ống phi 50

Thương hiệu: Sino

5,460
Có sẵn
2 Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 16

Mã:: E251/16

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 16

Thương hiệu: Sino

6,320
Có sẵn
3 Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 20

Mã:: E251/20

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 20

Thương hiệu: Sino

8,420
Có sẵn
4 Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 25

Mã:: E251/25

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 25

Thương hiệu: Sino

10,500
Có sẵn
5 Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 20

Mã:: E251B/20

Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 20

Thương hiệu: Sino

4,750
Có sẵn
6 Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 25

Mã:: E251B/25

Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 25

Thương hiệu: Sino

8,200
Có sẵn
7 Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 32

Mã:: E251B/32

Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 32

Thương hiệu: Sino

9,500
Có sẵn
8 Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 20

Mã:: E251C/20

Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 20

Thương hiệu: Sino

7,880
Có sẵn
9 Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 25

Mã:: E251C/25

Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 25

Thương hiệu: Sino

10,200
Có sẵn
10 Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 32

Mã:: E251C/32

Sino Khớp nối ren vuông ống đàn hồi phi 32

Thương hiệu: Sino

12,600
Có sẵn
11 Sino Khớp nối trơn phi 16

Mã:: E242/16

Sino Khớp nối trơn phi 16

Thương hiệu: Sino

900
Có sẵn
12 Sino Khớp nối trơn phi 20

Mã:: E242/20

Sino Khớp nối trơn phi 20

Thương hiệu: Sino

980
Có sẵn
13 Sino Khớp nối trơn phi 25

Mã:: E242/25

Sino Khớp nối trơn phi 25

Thương hiệu: Sino

1,600
Có sẵn
14 Sino Khớp nối trơn phi 32

Mã:: E242/32

Sino Khớp nối trơn phi 32

Thương hiệu: Sino

2,200
Có sẵn
15 Sino Khớp nối trơn phi 40

Mã:: E242/40

Sino Khớp nối trơn phi 40

Thương hiệu: Sino

8,800
Có sẵn
16 Sino Khớp nối trơn phi 50

Mã:: E242/50

Sino Khớp nối trơn phi 50

Thương hiệu: Sino

14,500
Có sẵn
17 Sino Khớp nối trơn phi 63

Mã:: E242/63

Sino Khớp nối trơn phi 63

Thương hiệu: Sino

14,500
Có sẵn
18 Sino Kìm cắt ống PVC

Mã:: PVC1-5/8

Sino Kìm cắt ống PVC

Thương hiệu: Sino

440,000
Có sẵn
19 Sino Lò xo uốn ống phi 16 – Vanlock

Mã:: LSV 16

Sino Lò xo uốn ống phi 16 – Vanlock

Thương hiệu: Sino

63,600
Có sẵn
20 Sino Lò xo uốn ống phi 20 – Vanlock

Mã:: LSV 20

Sino Lò xo uốn ống phi 20 – Vanlock

Thương hiệu: Sino

73,500
Có sẵn
21 Sino Lò xo uốn ống phi 25 – Vanlock

Mã:: LSV 25

Sino Lò xo uốn ống phi 25 – Vanlock

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
22 Sino Lò xo uốn ống phi 32 – Vanlock

Mã:: LSV 32

Sino Lò xo uốn ống phi 32 – Vanlock

Thương hiệu: Sino

124,000
Có sẵn
23 Sino Lò xo uốn ống SP16 – ống lắp chìm

Mã:: LSS16

Sino Lò xo uốn ống SP16 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

63,600
Có sẵn
24 Sino Lò xo uốn ống SP20 – ống lắp chìm

Mã:: LSS20

Sino Lò xo uốn ống SP20 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

73,500
Có sẵn
25 Sino Lò xo uốn ống SP25 – ống lắp chìm

Mã:: LSS25

Sino Lò xo uốn ống SP25 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
26 Sino Lò xo uốn ống SP32 – ống lắp chìm

Mã:: LSS32

Sino Lò xo uốn ống SP32 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

124,000
Có sẵn
27 Sino Lò xo uốn ống SP40 – ống lắp chìm

Mã:: LSS40

Sino Lò xo uốn ống SP40 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

229,000
Có sẵn
28 Sino Lò xo uốn ống SP50 – ống lắp chìm

Mã:: LSS50

Sino Lò xo uốn ống SP50 – ống lắp chìm

Thương hiệu: Sino

280,000
Có sẵn
29 Sino Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã:: ST121M

Sino Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
30 Sino Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã:: ST121HA

Sino Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
31 Sino Mặt nhựa chưa 1 MCCB kiểu B

Mã:: ST121HB

Sino Mặt nhựa chưa 1 MCCB kiểu B

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
32 Sino Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã:: ST122M

Sino Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
33 Sino Module nối dây cho ổ cắm sàn

Mã:: U005

Sino Module nối dây cho ổ cắm sàn

Thương hiệu: Sino

38,000
Có sẵn
34 Sino Nắp đậy dùng cho hộp chữ nhật

Mã:: S21570

Sino Nắp đậy dùng cho hộp chữ nhật

Thương hiệu: Sino

5,800
Có sẵn
35 Sino Nắp đậy dùng cho mặt đế âm nhựa mặt 4/6 module

Mã:: S21580

Sino Nắp đậy dùng cho mặt đế âm nhựa mặt 4/6 module

Thương hiệu: Sino

8,000
Có sẵn
36 Sino Nắp đậy hộp chia ngả

Mã:: E240LS

Sino Nắp đậy hộp chia ngả

Thương hiệu: Sino

1,600
Có sẵn
37 Sino Nắp đậy hộp chia ngả V240LS

Mã:: V240LS

Sino Nắp đậy hộp chia ngả V240LS

Thương hiệu: Sino

1,600
Có sẵn
38 Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 20

Mã:: E252/20

Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 20

Thương hiệu: Sino

6,320
Có sẵn
39 Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 25

Mã:: E252/25

Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 25

Thương hiệu: Sino

8,420
Có sẵn
40 Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 32

Mã:: E252/32

Sino Nối thẳng ống đàn hồi phi 32

Thương hiệu: Sino

10,500
Có sẵn
41 Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 20

Mã:: E253/20

Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 20

Thương hiệu: Sino

4,150
Có sẵn
42 Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 25

Mã:: E253/25

Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 25

Thương hiệu: Sino

6,700
Có sẵn
43 Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 32

Mã:: E253/32

Sino Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng phi 32

Thương hiệu: Sino

8,200
Có sẵn
44 Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 16

Mã:: SPB16

Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 16

Thương hiệu: Sino

1,050
Có sẵn
45 Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 20 và phụ kiện phi 16

Mã:: SPB20/C16

Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 20 và phụ kiện phi 16

Thương hiệu: Sino

1,280
Có sẵn
46 Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 25

Mã:: SPB25

Sino Nút bịt đầu chờ ống phi 25

Thương hiệu: Sino

1,850
Có sẵn
47 Sino Nút bịt đầu chờ phụ kiện phi 20

Mã:: SPBC20

Sino Nút bịt đầu chờ phụ kiện phi 20

Thương hiệu: Sino

1,280
Có sẵn
48 Sino Nút bịt đầu chờ phụ kiện phi 25

Mã:: SPBC25

Sino Nút bịt đầu chờ phụ kiện phi 25

Thương hiệu: Sino

1,850
Có sẵn