Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Sino S68G Mặt 2 lỗ

Mã:: S68G2X

Sino S68G Mặt 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

21,000
Có sẵn
2 Sino S68G Mặt 3 lỗ

Mã:: S68G3X

Sino S68G Mặt 3 lỗ

Thương hiệu: Sino

21,000
Có sẵn
3 Sino S68G Mặt 4 lỗ

Mã:: S68G4X

Sino S68G Mặt 4 lỗ

Thương hiệu: Sino

35,200
Có sẵn
4 Sino S68G Mặt 5 lỗ

Mã:: S68G5X

Sino S68G Mặt 5 lỗ

Thương hiệu: Sino

35,200
Có sẵn
5 Sino S68G Mặt 6 lỗ

Mã:: S68G6X

Sino S68G Mặt 6 lỗ

Thương hiệu: Sino

35,200
Có sẵn
6 Sino S68G Mặt 6 lỗ

Mã:: S68G6X

Sino S68G Mặt 6 lỗ

Thương hiệu: Sino

35,200
Có sẵn
7 Sino S68G Mặt che trơn

Mã:: S68GO

Sino S68G Mặt che trơn

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
8 Sino S68G Mặt che trơn

Mã:: S68GO

Sino S68G Mặt che trơn

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
9 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã:: S68G121M

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
10 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã:: S68G121M

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
11 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã:: S68G121HA

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
12 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã:: S68G121HA

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
13 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã:: S68G121HB

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
14 Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã:: S68G121HB

Sino S68G Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
15 Sino S68G Mặt nhựa chứa 3 MCB kiểu M

Mã:: S68G122M

Sino S68G Mặt nhựa chứa 3 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
16 Sino S68G Ổ cắm “SCHUKO” 16A tiếp đất

Mã:: S68G16

Sino S68G Ổ cắm “SCHUKO” 16A tiếp đất

Thương hiệu: Sino

102,000
Có sẵn
17 Sino S68G Ổ cắm 2 chấu + 1 ổ 3 chấu

Mã:: S68GU10US

Sino S68G Ổ cắm 2 chấu + 1 ổ 3 chấu

Thương hiệu: Sino

135,000
Có sẵn
18 Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có công tắc + đèn báo

Mã:: S68G15SN

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có công tắc + đèn báo

Thương hiệu: Sino

164,000
Có sẵn
19 Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có đèn báo

Mã:: S68G15N

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có đèn báo

Thương hiệu: Sino

150,000
Có sẵn
20 Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc + đèn báo

Mã:: S68G13SN

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc + đèn báo

Thương hiệu: Sino

172,000
Có sẵn
21 Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có đèn báo

Mã:: S68G13N

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có đèn báo

Thương hiệu: Sino

158,000
Có sẵn
22 Sino S68G Ổ cắm ba 2 chấu

Mã:: S68GU3

Sino S68G Ổ cắm ba 2 chấu

Thương hiệu: Sino

110,000
Có sẵn
23 Sino S68G Ổ cắm dao cạo râu

Mã:: S68G2727

Sino S68G Ổ cắm dao cạo râu

Thương hiệu: Sino

1,282,000
Có sẵn
24 Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che

Mã:: S68GUAM

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
25 Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ

Mã:: S68GUAMX

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
26 Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ loại dọc

Mã:: S68GUAMXV

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ loại dọc

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
27 Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc

Mã:: S68GUAMV

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
28 Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi

Mã:: S68G32RJ

Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi

Thương hiệu: Sino

113,000
Có sẵn
29 Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn

Mã:: S68G31RJ

Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn

Thương hiệu: Sino

73,800
Có sẵn
30 Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu

Mã:: S68GU2

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu

Thương hiệu: Sino

82,500
Có sẵn
31 Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ

Mã:: S68GU2X

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
32 Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ

Mã:: S68GU2XX

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
33 Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu

Mã:: S68GUE2

Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu

Thương hiệu: Sino

117,000
Có sẵn
34 Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu vuông có công tắc

Mã:: S68G25S

Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu vuông có công tắc

Thương hiệu: Sino

387,000
Có sẵn
35 Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu

Mã:: S68GU

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu

Thương hiệu: Sino

49,500
Có sẵn
36 Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ

Mã:: S68GUX

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

76,600
Có sẵn
37 Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ

Mã:: S68GUXX

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

76,600
Có sẵn
38 Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã:: S68GUE

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
39 Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Mã:: S68GUEX

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
40 Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ

Mã:: S68GUEXX

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

115,000
Có sẵn
41 Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi

Mã:: S68G32RJ5E

Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi

Thương hiệu: Sino

160,000
Có sẵn
42 Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn

Mã:: S68G31RJ5E

Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn

Thương hiệu: Sino

101,000
Có sẵn
43 Sino S68G Viền đơn

Mã:: S68GXL

Sino S68G Viền đơn

Thương hiệu: Sino

9,500
Có sẵn
44 Sino S68G Viền đơn loại dọc

Mã:: S68GXLV

Sino S68G Viền đơn loại dọc

Thương hiệu: Sino

9,500
Có sẵn
45 Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Mã:: S68DG3A

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

66,500
Có sẵn
46 Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang

Mã:: S68DG3

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang

Thương hiệu: Sino

114,000
Có sẵn
47 Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã:: S68DGN3

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh

Thương hiệu: Sino

137,000
Có sẵn
48 Sino S68GD Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Mã:: S68DGM3A

Sino S68GD Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

71,000
Có sẵn