Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Sino S18AS Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Mã:: S18ASUEX

Sino S18AS Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

81,000
Có sẵn
2 Sino S18AS Ổ cắm đơn 3 chấu+ 2 lỗ

Mã:: S18ASUEXX

Sino S18AS Ổ cắm đơn 3 chấu+ 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

81,000
Có sẵn
3 Sino S18C Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo A

Mã:: S18CKT+SKTA

Sino S18C Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo A

Thương hiệu: Sino

341,000
Có sẵn
4 Sino S18C Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo B

Mã:: S18CKT+SKTB

Sino S18C Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo B

Thương hiệu: Sino

341,000
Có sẵn
5 Sino S18C Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Mã:: S18C501

Sino S18C Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Thương hiệu: Sino

412,000
Có sẵn
6 Sino S18C Mặt 1 module

Mã:: S18C1X

Sino S18C Mặt 1 module

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
7 Sino S18C Mặt 1 module cỡ trung

Mã:: S18C1XM

Sino S18C Mặt 1 module cỡ trung

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
8 Sino S18C Mặt 2 module

Mã:: S18C2X

Sino S18C Mặt 2 module

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
9 Sino S18C Mặt 2 module dạng liền

Mã:: S18CXX

Sino S18C Mặt 2 module dạng liền

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
10 Sino S18C Mặt 3 module

Mã:: S18C3X

Sino S18C Mặt 3 module

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
11 Sino S18C Mặt 4 module

Mã:: S18C4X

Sino S18C Mặt 4 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
12 Sino S18C Mặt 5 module

Mã:: S18C5X

Sino S18C Mặt 5 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
13 Sino S18C Mặt 6 module

Mã:: S18C6X

Sino S18C Mặt 6 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
14 Sino S18C Mặt che trơn

Mã:: S18CO

Sino S18C Mặt che trơn

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
15 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã:: S18C121M

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
16 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã:: S18C121HA

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
17 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 module

Mã:: S18C2XA

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
18 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 module

Mã:: S18C3XA

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
19 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Mã:: S18C122AB

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
20 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã:: S18C121HB

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
21 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 module

Mã:: S18C2XB

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
22 Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 module

Mã:: S18C3XB

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 module

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
23 Sino S18C Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã:: S18C122M

Sino S18C Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
24 Sino S18CC Công tắc ” Xin đừng quấy rầy”

Mã:: S18CCBPD

Sino S18CC Công tắc ” Xin đừng quấy rầy”

Thương hiệu: Sino

33,800
Có sẵn
25 Sino S18CC Công tắc “Xin vệ sinh phòng”

Mã:: S18CCBPM

Sino S18CC Công tắc “Xin vệ sinh phòng”

Thương hiệu: Sino

33,800
Có sẵn
26 Sino S18CC Công tắc 2 chiều

Mã:: S18CCMS

Sino S18CC Công tắc 2 chiều

Thương hiệu: Sino

21,800
Có sẵn
27 Sino S18CC Công tắc 2 chiều có đèn báo

Mã:: S18CCMNS

Sino S18CC Công tắc 2 chiều có đèn báo

Thương hiệu: Sino

85,800
Có sẵn
28 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn

Mã:: S18CCML

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn

Thương hiệu: Sino

30,500
Có sẵn
29 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo

Mã:: S18CCMNL

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo

Thương hiệu: Sino

116,000
Có sẵn
30 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có vạch bạc

Mã:: S16CCMLA

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có vạch bạc

Thương hiệu: Sino

34,000
Có sẵn
31 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung

Mã:: S18CCMM

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung

Thương hiệu: Sino

22,600
Có sẵn
32 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo

Mã:: S18CCMNM

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo

Thương hiệu: Sino

88,600
Có sẵn
33 Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có vạch bạc

Mã:: S18CCMMA

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có vạch bạc

Thương hiệu: Sino

28,200
Có sẵn
34 Sino S18CC Công tắc 2 chiều có vạch bạc

Mã:: S18CCMSA

Sino S18CC Công tắc 2 chiều có vạch bạc

Thương hiệu: Sino

24,500
Có sẵn
35 Sino S18CC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ

Mã:: S18CCMD20S

Sino S18CC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ

Thương hiệu: Sino

55,500
Có sẵn
36 Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều

Mã:: S18CCM2

Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều

Thương hiệu: Sino

78,000
Có sẵn
37 Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có vạch bạc

Mã:: S18CCM2A

Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có vạch bạc

Thương hiệu: Sino

71,000
Có sẵn
38 Sino S18CC Công tắc trung gian đa chiều

Mã:: S18CCMI

Sino S18CC Công tắc trung gian đa chiều

Thương hiệu: Sino

127,000
Có sẵn
39 Sino S18CC Đèn báo “Xin đừng quấy rầy”

Mã:: S18CCNDP

Sino S18CC Đèn báo “Xin đừng quấy rầy”

Thương hiệu: Sino

88,000
Có sẵn
40 Sino S18CC Đèn báo “Xin vệ sinh phòng”

Mã:: S18CCNPM

Sino S18CC Đèn báo “Xin vệ sinh phòng”

Thương hiệu: Sino

88,000
Có sẵn
41 Sino S18CC Đèn báo đỏ

Mã:: S18CCNRD

Sino S18CC Đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
42 Sino S18CC Đèn báo xanh

Mã:: S18CCNGN

Sino S18CC Đèn báo xanh

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
43 Sino S18CC Hạt cầu chì 10A

Mã:: S18CCBTD

Sino S18CC Hạt cầu chì 10A

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
44 Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 500VA

Mã:: S18CC500VX

Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 500VA

Thương hiệu: Sino

93,800
Có sẵn
45 Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 800VA

Mã:: S18CC800VX

Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 800VA

Thương hiệu: Sino

105,000
Có sẵn
46 Sino S18CC Hạt chiết áp quạt 400VA

Mã:: S18CC400VX

Sino S18CC Hạt chiết áp quạt 400VA

Thương hiệu: Sino

93,800
Có sẵn
47 Sino S18CC Mặt 1 module

Mã:: S18CC1X

Sino S18CC Mặt 1 module

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
48 Sino S18CC Mặt 1 module cỡ trung

Mã:: S18CC1XM

Sino S18CC Mặt 1 module cỡ trung

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn