Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Sino S18 Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo B

Mã:: S18KT+SKTB

Sino S18 Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo B

Thương hiệu: Sino

263,000
Có sẵn
2 Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện A

Mã:: S18SKTA

Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện A

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
3 Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện B

Mã:: S18SKTB

Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện B

Thương hiệu: Sino

33,000
Có sẵn
4 Sino S18 Chiết áp đèn 1000VA liền mặt

Mã:: S18303

Sino S18 Chiết áp đèn 1000VA liền mặt

Thương hiệu: Sino

124,000
Có sẵn
5 Sino S18 Chiết áp đèn 500VA liền mặt

Mã:: S18301

Sino S18 Chiết áp đèn 500VA liền mặt

Thương hiệu: Sino

95,200
Có sẵn
6 Sino S18 Chiết áp quạt 400VA liền mặt

Mã:: S18302

Sino S18 Chiết áp quạt 400VA liền mặt

Thương hiệu: Sino

95,200
Có sẵn
7 Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Mã:: S183D1

Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

34,000
Có sẵn
8 Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S183N1R

Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

57,500
Có sẵn
9 Sino S18 Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Mã:: S183D2

Sino S18 Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

47,800
Có sẵn
10 Sino S18 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S183N2R

Sino S18 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

67,200
Có sẵn
11 Sino S18 Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Mã:: S18501

Sino S18 Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Thương hiệu: Sino

317,000
Có sẵn
12 Sino S18 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn

Mã:: S182D1

Sino S18 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

23,800
Có sẵn
13 Sino S18 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S182N1R

Sino S18 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

39,500
Có sẵn
14 Sino S18 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn

Mã:: S182D2

Sino S18 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

31,500
Có sẵn
15 Sino S18 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S182N2R

Sino S18 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

46,800
Có sẵn
16 Sino S18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn

Mã:: S181D1

Sino S18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

19,000
Có sẵn
17 Sino S18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S181N1R

Sino S18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

26,800
Có sẵn
18 Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn

Mã:: S181D2

Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn

Thương hiệu: Sino

24,800
Có sẵn
19 Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã:: S181N2R

Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

32,600
Có sẵn
20 Sino S18 Đầu ra dây cáp + đầu nối + mặt

Mã:: S1831TB

Sino S18 Đầu ra dây cáp + đầu nối + mặt

Thương hiệu: Sino

43,500
Có sẵn
21 Sino S18 Đầu ra dây cáp liền mặt

Mã:: S1831T0

Sino S18 Đầu ra dây cáp liền mặt

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
22 Sino S18 Đầu ra dây cáp với đầu nối

Mã:: S1838TB

Sino S18 Đầu ra dây cáp với đầu nối

Thương hiệu: Sino

33,000
Có sẵn
23 Sino S18 Mặt 1 lỗ

Mã:: S181X

Sino S18 Mặt 1 lỗ

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
24 Sino S18 Mặt 2 lỗ

Mã:: S182X

Sino S18 Mặt 2 lỗ

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
25 Sino S18 Mặt 3 lỗ

Mã:: S183X

Sino S18 Mặt 3 lỗ

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
26 Sino S18 Mặt 4 lỗ

Mã:: S184X

Sino S18 Mặt 4 lỗ

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
27 Sino S18 Mặt 5 lỗ

Mã:: S185X

Sino S18 Mặt 5 lỗ

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
28 Sino S18 Mặt 6 lỗ

Mã:: S186X

Sino S18 Mặt 6 lỗ

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
29 Sino S18 Mặt che trơn

Mã:: S180

Sino S18 Mặt che trơn

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
30 Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã:: S18121M

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
31 Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã:: S18121HA

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
32 Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Mã:: S18121AB

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
33 Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã:: S18121HB

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
34 Sino S18 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã:: S18122M

Sino S18 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
35 Sino S18 Nút chuông bản rộng

Mã:: S18B

Sino S18 Nút chuông bản rộng

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
36 Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ

Mã:: S18BNR

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
37 Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ loại dọc

Mã:: S18BNRV

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ loại dọc

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
38 Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh

Mã:: S18BNG

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
39 Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh loại dọc

Mã:: S18BNGV

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh loại dọc

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
40 Sino S18 Nút chuông bản rộng loại dọc

Mã:: S18BV

Sino S18 Nút chuông bản rộng loại dọc

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
41 Sino S18 Nút chuông báo xin vệ sinh phòng và báo không quấy rầy

Mã:: S18BPDM

Sino S18 Nút chuông báo xin vệ sinh phòng và báo không quấy rầy

Thương hiệu: Sino

214,000
Có sẵn
42 Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo

Mã:: WBL

Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo

Thương hiệu: Sino

42,500
Có sẵn
43 Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo loại dọc

Mã:: WBLV

Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo loại dọc

Thương hiệu: Sino

42,500
Có sẵn
44 Sino S18 Ổ cắm “schuko” 16A tiếp đất

Mã:: S1816

Sino S18 Ổ cắm “schuko” 16A tiếp đất

Thương hiệu: Sino

50,200
Có sẵn
45 Sino S18 Ổ cắm 2 chấu + 1 Ổ 3 chấu

Mã:: S1810US

Sino S18 Ổ cắm 2 chấu + 1 Ổ 3 chấu

Thương hiệu: Sino

66,500
Có sẵn
46 Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn + đèn báo

Mã:: S1815N

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn + đèn báo

Thương hiệu: Sino

74,200
Có sẵn
47 Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn +công tắc + đèn báo

Mã:: S1815SN

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn +công tắc + đèn báo

Thương hiệu: Sino

74,200
Có sẵn
48 Sino S18 Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc

Mã:: S1813S

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc

Thương hiệu: Sino

77,500
Có sẵn