Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 10A

Mã:: S56SW110GY

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 10A

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
2 Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 20A

Mã:: S56SW120GY

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

719,400
Có sẵn
3 Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 30A

Mã:: S56SW132GY

Schneider – Công tắc IP66 1P 250V 30A

Thương hiệu: Schneider

750,200
Có sẵn
4 Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 20A

Mã:: S56SW220GY

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

875,600
Có sẵn
5 Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 32A

Mã:: S56SW232GY

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 32A

Thương hiệu: Schneider

875,600
Có sẵn
6 Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 50A

Mã:: S56SW250GY

Schneider – Công tắc IP66 2P 250V 50A

Thương hiệu: Schneider

1,129,700
Có sẵn
7 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 10A

Mã:: S56SW310GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 10A

Thương hiệu: Schneider

825,000
Có sẵn
8 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 16A

Mã:: S56SW316GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 16A

Thương hiệu: Schneider

987,800
Có sẵn
9 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 20A

Mã:: S56SW320GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

1,263,900
Có sẵn
10 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 32A

Mã:: S56SW332GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 32A

Thương hiệu: Schneider

1,263,900
Có sẵn
11 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 50A

Mã:: S56SW350GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 50A

Thương hiệu: Schneider

1,430,000
Có sẵn
12 Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 63A

Mã:: S56SW363GY

Schneider – Công tắc IP66 3P 250V 63A

Thương hiệu: Schneider

1,430,000
Có sẵn
13 Schneider – Công tắc nhấn “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”

Mã:: 3039M_G19

Schneider – Công tắc nhấn “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”

Thương hiệu: Schneider

280,500
Có sẵn
14 Schneider – Công tắc thẻ

Mã:: A3031EKT_WE

Schneider – Công tắc thẻ

Thương hiệu: Schneider

751,300
Có sẵn
15 Schneider – Công tắc trung gian 10AX size S

Mã:: F50MIA1_5_WE

Schneider – Công tắc trung gian 10AX size S

Thương hiệu: Schneider

139,700
Có sẵn
16 Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M

Mã:: 8431M_3_BZ_G19

Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M

Thương hiệu: Schneider

139,700
Có sẵn
17 Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M màu trắng

Mã:: 8431M_3_WE_G19

Schneider – Công tắc trung gian 16AX size M màu trắng

Thương hiệu: Schneider

121,000
Có sẵn
18 Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O

Mã:: XB7ND21

Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O

Thương hiệu: Schneider

122,100
Có sẵn
19 Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O+N/C

Mã:: XB7ND25

Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O+N/C

Thương hiệu: Schneider

129,800
Có sẵn
20 Schneider – Công tắc xoay 3 vị trí 2 N/O

Mã:: XB7ND33

Schneider – Công tắc xoay 3 vị trí 2 N/O

Thương hiệu: Schneider

129,800
Có sẵn
21 Schneider – Công tắc xoay có khóa 2 vị trí N/O

Mã:: XB7NG21

Schneider – Công tắc xoay có khóa 2 vị trí N/O

Thương hiệu: Schneider

180,400
Có sẵn
22 Schneider – Công tắc xoay có khóa 3 vị trí 2 N/O

Mã:: XB7NG33

Schneider – Công tắc xoay có khóa 3 vị trí 2 N/O

Thương hiệu: Schneider

226,600
Có sẵn
23 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí 2N/O

Mã:: XA2EG43

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí 2N/O

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
24 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí N/O

Mã:: XA2EG21

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí N/O

Thương hiệu: Schneider

196,900
Có sẵn
25 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí tự nhả 2N/O

Mã:: XA2EG63

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí tự nhả 2N/O

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
26 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 3 vị trí 2N/O

Mã:: XA2EG73

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 3 vị trí 2N/O

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
27 Schneider – Công tắc xoay ø2 tay nắm ngắn2 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Mã:: XA2ED33

Schneider – Công tắc xoay ø2 tay nắm ngắn2 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
28 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O

Mã:: XA2EJ21

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
29 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Mã:: XA2EJ25

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
30 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Mã:: XA2EJ33

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
31 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Mã:: XA2EJ53

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
32 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O

Mã:: XA2ED21

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
33 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Mã:: XA2ED25

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
34 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự nhả N/O

Mã:: XA2ED41

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự nhả N/O

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
35 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Mã:: XA2ED53

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
36 Schneider – Contactor iCT,1P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 1NO 25A

Mã:: A9C20731

Schneider – Contactor iCT,1P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 1NO 25A

Thương hiệu: Schneider

702,900
Có sẵn
37 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 1NO+1NC 16A

Mã:: A9C22715

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 1NO+1NC 16A

Thương hiệu: Schneider

817,300
Có sẵn
38 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NC 25A

Mã:: A9C20736

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NC 25A

Thương hiệu: Schneider

883,300
Có sẵn
39 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 100A

Mã:: A9C20882

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 100A

Thương hiệu: Schneider

5,218,400
Có sẵn
40 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 16A

Mã:: A9C22712

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 16A

Thương hiệu: Schneider

778,800
Có sẵn
41 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 25A

Mã:: A9C20732

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 25A

Thương hiệu: Schneider

1,070,300
Có sẵn
42 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 40A

Mã:: A9C20842

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 40A

Thương hiệu: Schneider

1,284,800
Có sẵn
43 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 63A

Mã:: A9C20862

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 2NO 63A

Thương hiệu: Schneider

1,926,100
Có sẵn
44 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 24VAC 2NO 25A

Mã:: A9C20132

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 24VAC 2NO 25A

Thương hiệu: Schneider

922,900
Có sẵn
45 Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 24VAC 2NO 63A

Mã:: A9C20162

Schneider – Contactor iCT,2P, điện áp cuộn dây 24VAC 2NO 63A

Thương hiệu: Schneider

2,215,400
Có sẵn
46 Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 25A

Mã:: A9C20833

Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 25A

Thương hiệu: Schneider

963,600
Có sẵn
47 Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 40A

Mã:: A9C20843

Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 40A

Thương hiệu: Schneider

1,541,100
Có sẵn
48 Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 63A

Mã:: A9C20863

Schneider – Contactor iCT,3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC 3NO 63A

Thương hiệu: Schneider

2,312,200
Có sẵn