Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 7.5

Mã:: GV2P20

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 7.5

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
2 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 9

Mã:: GV2P21

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 9

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
3 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.1…0.16

Mã:: GZ1E01

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.1…0.16

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
4 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.16…0.25

Mã:: GZ1E02

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.16…0.25

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
5 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.25…0.40

Mã:: GZ1E03

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.25…0.40

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
6 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.40…0.63

Mã:: GZ1E04

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.40…0.63

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
7 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.63…1

Mã:: GZ1E05

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.63…1

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
8 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1…1.6

Mã:: GZ1E06

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1…1.6

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
9 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1.6…2.5

Mã:: GZ1E07

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1.6…2.5

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
10 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 13…18

Mã:: GZ1E20

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 13…18

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
11 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 17…23

Mã:: GZ1E21

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 17…23

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
12 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 2.5…4

Mã:: GZ1E08

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 2.5…4

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
13 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 20…25

Mã:: GZ1E22

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 20…25

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
14 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 24…32

Mã:: GZ1E32

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 24…32

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
15 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 4…6.3

Mã:: GZ1E10

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 4…6.3

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
16 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 6…10

Mã:: GZ1E14

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 6…10

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
17 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 9…14

Mã:: GZ1E16

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 9…14

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
18 Schneider – Chuông điện

Mã:: 99AC220

Schneider – Chuông điện

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
19 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.10…0.16

Mã:: LRD01

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.10…0.16

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
20 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.16…0.25

Mã:: LRD02

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.16…0.25

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
21 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.25…0.40

Mã:: LRD03

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.25…0.40

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
22 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.40…0.63

Mã:: LRD04

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.40…0.63

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
23 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.63…1

Mã:: LRD05

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.63…1

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
24 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1…1.6

Mã:: LRD06

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1…1.6

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
25 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1.6…2.5

Mã:: LRD07

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1.6…2.5

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
26 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 110…140

Mã:: LRD4369

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 110…140

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
27 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 12…18

Mã:: LRD21

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 12…18

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
28 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 16…24

Mã:: LRD22

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 16…24

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
29 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 2.5…4

Mã:: LRD08

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 2.5…4

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
30 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 23…32

Mã:: LRD32

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 23…32

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
31 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 30…38

Mã:: LRD35

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 30…38

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
32 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 4…6

Mã:: LRD10

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 4…6

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
33 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 5.5…8

Mã:: LRD12

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 5.5…8

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
34 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 55…70

Mã:: LRD3361

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 55…70

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
35 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 63…80

Mã:: LRD3363

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 63…80

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
36 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 7…10

Mã:: LRD14

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 7…10

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
37 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 9…13

Mã:: LRD16

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 9…13

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
38 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 95…120

Mã:: LRD4367

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 95…120

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
39 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít D115 và D150

Mã:: LRD4365

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít D115 và D150

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
40 Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít D80 và D95

Mã:: LRD3365

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít D80 và D95

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
41 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 12…18

Mã:: LRD318

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 12…18

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
42 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 17…25

Mã:: LRD325

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 17…25

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
43 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 23…32

Mã:: LRD332

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 23…32

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
44 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 30…40

Mã:: LRD340

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 30…40

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
45 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 37…50

Mã:: LRD350

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 37…50

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
46 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 48…65

Mã:: LRD365

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 48…65

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
47 Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 9…13

Mã:: LRD313

Schneider – Class 10A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR 9…13

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
48 Schneider – Công tắc “Không làm phiền”

Mã:: 8431SDND_BZ_G19

Schneider – Công tắc “Không làm phiền”

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn