Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 63A

Mã:: 81383

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

1,267,200
Có sẵn
2 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 10A

Mã:: S56P310GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 10A

Thương hiệu: Schneider

682,000
Có sẵn
3 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 13A

Mã:: S56P313GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 13A

Thương hiệu: Schneider

540,100
Có sẵn
4 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A

Mã:: S56P315GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A

Thương hiệu: Schneider

827,200
Có sẵn
5 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A RP

Mã:: S56P315RPGY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 15A RP

Thương hiệu: Schneider

772,200
Có sẵn
6 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 20A

Mã:: S56P320GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

914,100
Có sẵn
7 Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 32A

Mã:: S56P332GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 3P 250V 32A

Thương hiệu: Schneider

959,200
Có sẵn
8 Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 20A

Mã:: S56P420GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

1,057,100
Có sẵn
9 Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 32A

Mã:: S56P432GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
10 Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 50A

Mã:: S56P450GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 4P 500V 50A

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
11 Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 20A

Mã:: S56P520GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
12 Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 32A

Mã:: S56P532GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

1,848,000
Có sẵn
13 Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 50A

Mã:: S56P540GY_G15

Schneider – Phích cắm IP66 5P 500V 50A

Thương hiệu: Schneider

1,848,000
Có sẵn
14 Schneider – Phím cắm 2 chấu 10A

Mã:: U418T2_C5

Schneider – Phím cắm 2 chấu 10A

Thương hiệu: Schneider

59,400
Có sẵn
15 Schneider – Phím cắm 3 chấu 13A kiểu Anh

Mã:: EP13_G19

Schneider – Phím cắm 3 chấu 13A kiểu Anh

Thương hiệu: Schneider

176,000
Có sẵn
16 Schneider – Phím cắm 3 chấu 15A kiểu Anh màu trắng

Mã:: EP15_WE_G19

Schneider – Phím cắm 3 chấu 15A kiểu Anh màu trắng

Thương hiệu: Schneider

198,000
Có sẵn
17 Schneider – Phím cắm 3 chấu 16A màu trắng

Mã:: U418T_WE

Schneider – Phím cắm 3 chấu 16A màu trắng

Thương hiệu: Schneider

73,700
Có sẵn
18 Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M

Mã:: 8430MDRP_BZ

Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M

Thương hiệu: Schneider

19,800
Có sẵn
19 Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M màu trắng

Mã:: 8430MDRP_WE

Schneider – Phím che cho drimmer đèn size M màu trắng

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn
20 Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M

Mã:: 8430MFRP_BZ

Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M

Thương hiệu: Schneider

19,800
Có sẵn
21 Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M màu trắng

Mã:: 8430MFRP_WE

Schneider – Phím che cho drimmer quạt size M màu trắng

Thương hiệu: Schneider

15,400
Có sẵn
22 Schneider – Phụ kiện

Mã:: ZBY2101

Schneider – Phụ kiện

Thương hiệu: Schneider

12,100
Có sẵn
23 Schneider – Phụ kiện của iCT-tấm cách giữa 2contactor

Mã:: A9A27062

Schneider – Phụ kiện của iCT-tấm cách giữa 2contactor

Thương hiệu: Schneider

348,700
Có sẵn
24 Schneider – Phụ kiện dùng cho nút nhấn và công tắc họ XA2 N/C

Mã:: ZA2EE102

Schneider – Phụ kiện dùng cho nút nhấn và công tắc họ XA2 N/C

Thương hiệu: Schneider

26,400
Có sẵn
25 Schneider – Phụ kiện dùng cho nút nhấn và công tắc họ XA2 N/O

Mã:: ZA2EE101

Schneider – Phụ kiện dùng cho nút nhấn và công tắc họ XA2 N/O

Thương hiệu: Schneider

26,400
Có sẵn
26 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 10A

Mã:: A9D41610

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 10A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
27 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 16A

Mã:: A9D41616

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 16A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
28 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 20A

Mã:: A9D41620

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 20A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
29 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 25A

Mã:: A9D41625

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 25A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
30 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 32A

Mã:: A9D41632

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 32A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
31 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 40A

Mã:: A9D41640

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 40A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
32 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 6A

Mã:: A9D41606

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 300mA 6A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
33 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 10A

Mã:: A9D31610

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 10A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
34 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 16A

Mã:: A9D31616

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 16A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
35 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 20A

Mã:: A9D31620

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 20A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
36 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 25A

Mã:: A9D31625

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 25A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
37 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 32A

Mã:: A9D31632

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 32A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
38 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 40A

Mã:: A9D31640

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 40A

Thương hiệu: Schneider

2,070,200
Có sẵn
39 Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 6A

Mã:: A9D31606

Schneider – RCBO-1P+N, 6kA, 30mA 6A

Thương hiệu: Schneider

1,903,000
Có sẵn
40 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 110Vdc

Mã:: RXM4LB2FD

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
41 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 120Vac

Mã:: RXM4LB2F7

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 120Vac

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
42 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 12Vdc

Mã:: RXM4LB2JD

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

133,100
Có sẵn
43 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 230Vac

Mã:: RXM4LB2P7

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 230Vac

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
44 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 24Vac

Mã:: RXM4LB2B7

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
45 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 24Vdc

Mã:: RXM4LB2BD

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

133,100
Có sẵn
46 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 36Vdc

Mã:: RXM4LB2CD

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 36Vdc

Thương hiệu: Schneider

133,100
Có sẵn
47 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 48Vdc

Mã:: RXM4LB2ED

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -3A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

133,100
Có sẵn
48 Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -5A 110Vdc

Mã:: RXM2LB2FD

Schneider – Rơ le có đèn chỉ thị -5A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

122,100
Có sẵn