Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Ổ điện thoại

Mã:: DCV30MNUWT

Schneider – Ổ điện thoại

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
2 Schneider – Ổ điện thoại size S

Mã:: 8431SRJ4_BZ_G19

Schneider – Ổ điện thoại size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
3 Schneider – Ổ điện thoại size S màu trắng

Mã:: 8431SRJ4_WE_G19

Schneider – Ổ điện thoại size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
4 Schneider – Ổ nối ba ngả IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKZM409

Schneider – Ổ nối ba ngả IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
5 Schneider – Ổ nối ba ngả IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKZM709

Schneider – Ổ nối ba ngả IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
6 Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKF16M423

Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
7 Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 32A

Mã:: PKF32M423

Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
8 Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 16A

Mã:: PKF16M434

Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
9 Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 32A

Mã:: PKF32M434

Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
10 Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 16A

Mã:: PKF16M435

Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
11 Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 32A

Mã:: PKF32M435

Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
12 Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 125A

Mã:: 81490

Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
13 Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKF16M723

Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
14 Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 32A

Mã:: PKF32M723

Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
15 Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 63A

Mã:: 81478

Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
16 Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 125A

Mã:: 81494

Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
17 Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 16A

Mã:: PKF16M734

Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
18 Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 32A

Mã:: PKF32M734

Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
19 Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 63A

Mã:: 81482

Schneider – Ổ nối di động IP67 3P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
20 Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 125A

Mã:: 81495

Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
21 Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 16A

Mã:: PKF16M735

Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
22 Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 32A

Mã:: PKF32M735

Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
23 Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 63A

Mã:: 81483

Schneider – Ổ nối di động IP67 4P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
24 Schneider – Ổ nối hai ngả IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKZM403

Schneider – Ổ nối hai ngả IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
25 Schneider – Ổ nối hai ngả IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKZM703

Schneider – Ổ nối hai ngả IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
26 Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S

Mã:: 8431USB_BZ

Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
27 Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S màu trắng

Mã:: 8431USB_WE

Schneider – Ổ sạc USB 2.1A đơn size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
28 Schneider – Ổ TV size S

Mã:: 8431STV_BZ_G19

Schneider – Ổ TV size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
29 Schneider – Ổ TV size S màu trắng

Mã:: 8431STV_WE_G19

Schneider – Ổ TV size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
30 Schneider – Patch panel,24 cổng Cat5e, bao gồm modular jack RJ45

Mã:: DCEPP24UKY1U

Schneider – Patch panel,24 cổng Cat5e, bao gồm modular jack RJ45

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
31 Schneider – Patch panel,24 cổng Cat6, bao gồm modular jack RJ45

Mã:: DC6PP24UKY1U

Schneider – Patch panel,24 cổng Cat6, bao gồm modular jack RJ45

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
32 Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKE16M423

Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
33 Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 32A

Mã:: PKE32M423

Schneider – Phích cắm di động IP44 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
34 Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 16A

Mã:: PKE16M434

Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
35 Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 32A

Mã:: PKE32M434

Schneider – Phích cắm di động IP44 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
36 Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 16A

Mã:: PKE16M435

Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
37 Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 32A

Mã:: PKE32M435

Schneider – Phích cắm di động IP44 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
38 Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 125A

Mã:: 81390

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
39 Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKE16M723

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
40 Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 32A

Mã:: PKE32M723

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
41 Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 63A

Mã:: 81378

Schneider – Phích cắm di động IP67 2P+E 230V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
42 Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 125A

Mã:: 81394

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
43 Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 16A

Mã:: PKE16M734

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
44 Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 32A

Mã:: PKE32M734

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
45 Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 63A

Mã:: 81382

Schneider – Phích cắm di động IP67 3P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
46 Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 125A

Mã:: 81395

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
47 Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 16A

Mã:: PKE16M735

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
48 Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 32A

Mã:: PKE32M735

Schneider – Phích cắm di động IP67 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn