Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S màu trắng

Mã:: 84426SUS_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
2 Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S Series Zencelo A

Mã:: 84426SUS_BZ_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S Series Zencelo A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
3 Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Mã:: 3426UESTM_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
4 Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size M

Mã:: F1426UESM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
5 Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S

Mã:: 84426MUES_BZ_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
6 Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S màu trắng

Mã:: 84426MUES_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
7 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 10A

Mã:: S56SO310GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 10A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
8 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 13A

Mã:: S56SO313GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 13A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
9 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A

Mã:: S56SO315GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
10 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A RP

Mã:: S56SO315RPGY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A RP

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
11 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 20A

Mã:: S56SO320GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
12 Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 32A

Mã:: S56SO332GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
13 Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 20A

Mã:: S56SO420GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
14 Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 32A

Mã:: S56SO432GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
15 Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 50A

Mã:: S56SO450GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
16 Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 20A

Mã:: S56SO520GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
17 Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 32A

Mã:: S56SO532GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
18 Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 50A

Mã:: S56SO540GY_G15

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
19 Schneider – Ổ cắm mạng cat5e

Mã:: ACTRJ30M5ENSUWE

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
20 Schneider – Ổ cắm mạng cat5e series Concept

Mã:: 3031RJ88SMA5_G19

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e series Concept

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
21 Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size M

Mã:: F50RJ5EM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
22 Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size S

Mã:: F30RJ5EM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
23 Schneider – Ổ cắm mạng cat6 size M

Mã:: F50RJ8M6_WE_G19

Schneider – Ổ cắm mạng cat6 size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
24 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKW16W423

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
25 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 32A

Mã:: PKW32W423

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
26 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 16A

Mã:: PKW16W434

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
27 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 32A

Mã:: PKW32W434

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
28 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 16A

Mã:: PKW16W435

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
29 Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 32A

Mã:: PKW32W435

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
30 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 125A

Mã:: 81190

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
31 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKW16W723

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
32 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 32A

Mã:: PKW32W723

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
33 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 63A

Mã:: 81178

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
34 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 125A

Mã:: 81194

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
35 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 16A

Mã:: PKW16W734

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
36 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 32A

Mã:: PKW32W734

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
37 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 63A

Mã:: 81182

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
38 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 125A

Mã:: 81195

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
39 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 16A

Mã:: PKW16W735

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
40 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 32A

Mã:: PKW32W735

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
41 Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 63A

Mã:: 81183

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
42 Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đôi

Mã:: 3032USB_WE

Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đôi

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
43 Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đơn

Mã:: 3031USB_WE

Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đơn

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
44 Schneider – Ổ cắm Schuko 16A

Mã:: E426_16_WE

Schneider – Ổ cắm Schuko 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
45 Schneider – Ổ cắm TV size M

Mã:: F50TVSM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm TV size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
46 Schneider – Ổ cắm TV size S

Mã:: F30TVSM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm TV size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
47 Schneider – Ổ data cat6 size S

Mã:: 8431SRJ6V_BZ_G19

Schneider – Ổ data cat6 size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
48 Schneider – Ổ data cat6 size S màu trắng

Mã:: 8431SRJ6V_WE_G19

Schneider – Ổ data cat6 size S màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn