Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 16A

Mã:: PKF16G423

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
2 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 32A

Mã:: PKF32G423

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
3 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 16A

Mã:: PKF16G434

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
4 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 32A

Mã:: PKF32G434

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
5 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 16A

Mã:: PKF16G435

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
6 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 32A

Mã:: PKF32G435

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP44 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
7 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 125A

Mã:: 81690

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
8 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 16A

Mã:: PKF16G723

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
9 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 32A

Mã:: PKF32G723

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
10 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 63A

Mã:: 81678

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 2P+E 230V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
11 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 125A

Mã:: 81696

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
12 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 16A

Mã:: PKF16G734

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
13 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 32A

Mã:: PKF32G734

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
14 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 63A

Mã:: 81682

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
15 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 125A

Mã:: 81695

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
16 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 16A

Mã:: PKF16G735

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
17 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 32A

Mã:: PKF32G735

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
18 Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 63A

Mã:: 81683

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 63A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
19 Schneider – Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm màu nhũ bạc

Mã:: CON224_ABE_G5

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm màu nhũ bạc

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
20 Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ bạc

Mã:: E224F_ABE

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ bạc

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
21 Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ vàng

Mã:: E224F_BAS

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ vàng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
22 Schneider – Ổ cắm angten TV

Mã:: 30TV75MS_G19

Schneider – Ổ cắm angten TV

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
23 Schneider – Ổ cắm angten TV sê-ri Concept

Mã:: 3031TV75MS_G19

Schneider – Ổ cắm angten TV sê-ri Concept

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
24 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 10A

Mã:: S56C310GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 10A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
25 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 13A

Mã:: S56C313GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 13A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
26 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A

Mã:: S56C315GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
27 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A RC

Mã:: S56C315RCGY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A RC

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
28 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 20A

Mã:: S56C320GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
29 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 32A

Mã:: S56C332GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
30 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 20A

Mã:: S56C420GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
31 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 32A

Mã:: S56C432GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
32 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 50A

Mã:: S56C450GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
33 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 20A

Mã:: S56C520GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
34 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 32A

Mã:: S56C532GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 32A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
35 Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 40A

Mã:: S56C540GY_G15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 40A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
36 Schneider – Ổ cắm dao cạo râu

Mã:: A84727_SZ

Schneider – Ổ cắm dao cạo râu

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
37 Schneider – Ổ cắm dao cạo râu màu trắng

Mã:: A84727_WE

Schneider – Ổ cắm dao cạo râu màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
38 Schneider – Ổ cắm đa năng 13A size M

Mã:: F1426UAM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đa năng 13A size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
39 Schneider – Ổ cắm điện thoại

Mã:: 3031RJ64M_G19

Schneider – Ổ cắm điện thoại

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
40 Schneider – Ổ cắm điện thoại size M

Mã:: F50RJ4M_WE_G19

Schneider – Ổ cắm điện thoại size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
41 Schneider – Ổ cắm điện thoại size S

Mã:: F30R4M_WE_G19

Schneider – Ổ cắm điện thoại size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
42 Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Mã:: 3426UEST2M_G19

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
43 Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L

Mã:: F1426UEST2M_G19

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
44 Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L màu trắng

Mã:: 84426LUES2_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
45 Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L Series Zencelo A

Mã:: 84426LUES2_BZ_G19

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L Series Zencelo A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
46 Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A

Mã:: 3426USM_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
47 Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size M

Mã:: F1426USM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size M

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
48 Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S

Mã:: F30426USM_WE_G19

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn