Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 45

Mã:: LC1D95AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 45

Thương hiệu: Schneider

5,263,500
Có sẵn
2 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 5.5

Mã:: LC1D12AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 5.5

Thương hiệu: Schneider

548,900
Có sẵn
3 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 55

Mã:: LC1D115AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 55

Thương hiệu: Schneider

7,145,600
Có sẵn
4 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 7.5

Mã:: LC1D18AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 7.5

Thương hiệu: Schneider

732,600
Có sẵn
5 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 75

Mã:: LC1D150AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 75

Thương hiệu: Schneider

9,023,300
Có sẵn
6 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 11

Mã:: LC1D25DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 11

Thương hiệu: Schneider

1,243,000
Có sẵn
7 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 15

Mã:: LC1D32DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 15

Thương hiệu: Schneider

2,171,400
Có sẵn
8 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 18.5/38

Mã:: LC1D38DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 18.5/38

Thương hiệu: Schneider

2,557,500
Có sẵn
9 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 18.5/40

Mã:: LC1D40ADC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 18.5/40

Thương hiệu: Schneider

3,888,500
Có sẵn
10 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 22

Mã:: LC1D50ADC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 22

Thương hiệu: Schneider

4,563,900
Có sẵn
11 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 30

Mã:: LC1D65ADC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 30

Thương hiệu: Schneider

5,747,500
Có sẵn
12 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 37

Mã:: LC1D80DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 37

Thương hiệu: Schneider

7,191,800
Có sẵn
13 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 4

Mã:: LC1D09DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 4

Thương hiệu: Schneider

776,600
Có sẵn
14 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 45

Mã:: LC1D95DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 45

Thương hiệu: Schneider

8,947,400
Có sẵn
15 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 5.5

Mã:: LC1D12DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 5.5

Thương hiệu: Schneider

932,800
Có sẵn
16 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 55

Mã:: LC1D115DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 55

Thương hiệu: Schneider

12,144,000
Có sẵn
17 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 7.5

Mã:: LC1D18DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 7.5

Thương hiệu: Schneider

1,243,000
Có sẵn
18 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 75

Mã:: LC1D150DC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC 75

Thương hiệu: Schneider

15,339,500
Có sẵn
19 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 11

Mã:: LC1D25DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 11

Thương hiệu: Schneider

1,861,200
Có sẵn
20 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 15

Mã:: LC1D32DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 15

Thương hiệu: Schneider

2,325,400
Có sẵn
21 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 18.5

Mã:: LC1D38DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 18.5

Thương hiệu: Schneider

2,736,800
Có sẵn
22 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 4

Mã:: LC1D09DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 4

Thương hiệu: Schneider

831,600
Có sẵn
23 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 5.5

Mã:: LC1D12DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 5.5

Thương hiệu: Schneider

998,800
Có sẵn
24 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 7.5

Mã:: LC1D18DC-LC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC 7.5

Thương hiệu: Schneider

1,328,800
Có sẵn
25 Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 1NO/1NC

Mã:: LAEN11

Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 1NO/1NC

Thương hiệu: Schneider

73,700
Có sẵn
26 Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NC

Mã:: LAEN02

Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NC

Thương hiệu: Schneider

73,700
Có sẵn
27 Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NO

Mã:: LAEN20

Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NO

Thương hiệu: Schneider

73,700
Có sẵn
28 Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NO/2NC

Mã:: LAEN22

Schneider – Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước 2NO/2NC

Thương hiệu: Schneider

147,400
Có sẵn
29 Schneider – Khung đỡ ba màu trắng

Mã:: E8331_36_WE

Schneider – Khung đỡ ba màu trắng

Thương hiệu: Schneider

81,400
Có sẵn
30 Schneider – Khung đỡ ba màu vàng ánh kim

Mã:: E8331_36_WG

Schneider – Khung đỡ ba màu vàng ánh kim

Thương hiệu: Schneider

97,900
Có sẵn
31 Schneider – Khung đỡ bốn màu trắng

Mã:: E8331_46_WE

Schneider – Khung đỡ bốn màu trắng

Thương hiệu: Schneider

114,400
Có sẵn
32 Schneider – Khung đỡ bốn màu vàng ánh kim

Mã:: E8331_46_WG

Schneider – Khung đỡ bốn màu vàng ánh kim

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
33 Schneider – Khung đỡ đôi màu trắng

Mã:: E8331_26_WE

Schneider – Khung đỡ đôi màu trắng

Thương hiệu: Schneider

81,400
Có sẵn
34 Schneider – Khung đỡ đôi màu vàng ánh kim

Mã:: E8331_26_WG

Schneider – Khung đỡ đôi màu vàng ánh kim

Thương hiệu: Schneider

97,900
Có sẵn
35 Schneider – Khung đỡ năm màu trắng

Mã:: E8331_56_WE

Schneider – Khung đỡ năm màu trắng

Thương hiệu: Schneider

114,400
Có sẵn
36 Schneider – Khung đỡ năm màu vàng ánh kim

Mã:: E8331_56_WG

Schneider – Khung đỡ năm màu vàng ánh kim

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
37 Schneider – Liên động cơ khí E12;E25;E38;E65

Mã:: LAEM1

Schneider – Liên động cơ khí E12;E25;E38;E65

Thương hiệu: Schneider

72,600
Có sẵn
38 Schneider – Liên động cơ khí E160

Mã:: LAEM5

Schneider – Liên động cơ khí E160

Thương hiệu: Schneider

661,100
Có sẵn
39 Schneider – Liên động cơ khí E250

Mã:: LAEM6

Schneider – Liên động cơ khí E250

Thương hiệu: Schneider

663,300
Có sẵn
40 Schneider – Liên động cơ khí E300;E400;E500

Mã:: LAEM7

Schneider – Liên động cơ khí E300;E400;E500

Thương hiệu: Schneider

932,800
Có sẵn
41 Schneider – Liên động cơ khí E630

Mã:: LAEM8

Schneider – Liên động cơ khí E630

Thương hiệu: Schneider

1,100,000
Có sẵn
42 Schneider – Liên động cơ khí E95

Mã:: LAEM4

Schneider – Liên động cơ khí E95

Thương hiệu: Schneider

165,000
Có sẵn
43 Schneider – Lõi che cầu dao an toàn

Mã:: FG1051SB_WE_G19

Schneider – Lõi che cầu dao an toàn

Thương hiệu: Schneider

8,800
Có sẵn
44 Schneider – Lõi che cầu dao an toàn màu đồng ánh bạc

Mã:: A8401SB_SZ_G19

Schneider – Lõi che cầu dao an toàn màu đồng ánh bạc

Thương hiệu: Schneider

19,800
Có sẵn
45 Schneider – Lõi che cầu dao an toàn màu trắng

Mã:: A8401SB_WE_G19

Schneider – Lõi che cầu dao an toàn màu trắng

Thương hiệu: Schneider

16,500
Có sẵn
46 Schneider – Lõi che cầu dao an toàn series Concept

Mã:: A3001SB_WE_G19

Schneider – Lõi che cầu dao an toàn series Concept

Thương hiệu: Schneider

9,900
Có sẵn
47 Schneider – Mặt che phòng thấm nước cho mặt sê ri 30

Mã:: 223V

Schneider – Mặt che phòng thấm nước cho mặt sê ri 30

Thương hiệu: Schneider

317,900
Có sẵn
48 Schneider – Mặt che phòng thấm nước cho sê ri Concept (có đế)

Mã:: A3223HSMR_G19

Schneider – Mặt che phòng thấm nước cho sê ri Concept (có đế)

Thương hiệu: Schneider

413,600
Có sẵn