Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 40A

Mã:: A9K24340

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

823,900
Có sẵn
2 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 50A

Mã:: A9K24350

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

997,700
Có sẵn
3 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 63A

Mã:: A9K24363

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

997,700
Có sẵn
4 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 6A

Mã:: A9K24306

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
5 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 10A

Mã:: A9K24410

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
6 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 16A

Mã:: A9K24416

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
7 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 20A

Mã:: A9K24420

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
8 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 25A

Mã:: A9K24425

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
9 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 32A

Mã:: A9K24432

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
10 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 40A

Mã:: A9K24440

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
11 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 50A

Mã:: A9K24450

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
12 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 63A

Mã:: A9K24463

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
13 Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 6A

Mã:: A9K24406

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
14 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 18.5

Mã:: LC1E40

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 18.5

Thương hiệu: Schneider

1,058,200
Có sẵn
15 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 22

Mã:: LC1E50

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 22

Thương hiệu: Schneider

1,090,100
Có sẵn
16 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 30

Mã:: LC1E65

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 30

Thương hiệu: Schneider

1,229,800
Có sẵn
17 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 37

Mã:: LC1E80

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 37

Thương hiệu: Schneider

1,520,200
Có sẵn
18 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 45

Mã:: LC1E95

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 45

Thương hiệu: Schneider

1,912,900
Có sẵn
19 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 55

Mã:: LC1E120

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 55

Thương hiệu: Schneider

2,343,000
Có sẵn
20 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 75

Mã:: LC1E160

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 75

Thương hiệu: Schneider

5,193,100
Có sẵn
21 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 11KW

Mã:: LC1E2501

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 11KW

Thương hiệu: Schneider

595,100
Có sẵn
22 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 15 KW

Mã:: LC1E3201

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 15 KW

Thương hiệu: Schneider

874,500
Có sẵn
23 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 18.5 KW

Mã:: LC1E3801

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 18.5 KW

Thương hiệu: Schneider

1,025,200
Có sẵn
24 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 2.2 KW

Mã:: LC1E0601

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 2.2 KW

Thương hiệu: Schneider

253,000
Có sẵn
25 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 4KW

Mã:: LC1E0901

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 4KW

Thương hiệu: Schneider

291,500
Có sẵn
26 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 5.5 KW

Mã:: LC1E1201

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 5.5 KW

Thương hiệu: Schneider

330,000
Có sẵn
27 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 7.5 KW

Mã:: LC1E1801

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 7.5 KW

Thương hiệu: Schneider

488,400
Có sẵn
28 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 11 KW

Mã:: LC1E2510

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 11 KW

Thương hiệu: Schneider

595,100
Có sẵn
29 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 15 KW

Mã:: LC1E3210

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 15 KW

Thương hiệu: Schneider

874,500
Có sẵn
30 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 18.5 KW

Mã:: LC1E3810

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 18.5 KW

Thương hiệu: Schneider

1,025,200
Có sẵn
31 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 2.2 KW

Mã:: LC1E0610

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 2.2 KW

Thương hiệu: Schneider

253,000
Có sẵn
32 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 4 KW

Mã:: LC1E0910

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 4 KW

Thương hiệu: Schneider

291,500
Có sẵn
33 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 5.5 KW

Mã:: LC1E1210

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 5.5 KW

Thương hiệu: Schneider

330,000
Có sẵn
34 Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 7.5 KW

Mã:: LC1E1810

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 7.5 KW

Thương hiệu: Schneider

488,400
Có sẵn
35 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 132

Mã:: LC1E250

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 132

Thương hiệu: Schneider

8,042,100
Có sẵn
36 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 200

Mã:: LC1E400

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 200

Thương hiệu: Schneider

15,604,600
Có sẵn
37 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 250

Mã:: LC1E500

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 250

Thương hiệu: Schneider

28,584,600
Có sẵn
38 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 335

Mã:: LC1E630

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 335

Thương hiệu: Schneider

40,991,500
Có sẵn
39 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 90

Mã:: LC1E200

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng 90

Thương hiệu: Schneider

5,585,800
Có sẵn
40 Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng160

Mã:: LC1E300

Schneider – Khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng160

Thương hiệu: Schneider

9,474,300
Có sẵn
41 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 11

Mã:: LC1D25AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 11

Thương hiệu: Schneider

1,025,200
Có sẵn
42 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 15

Mã:: LC1D32AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 15

Thương hiệu: Schneider

1,278,200
Có sẵn
43 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 18.5/38

Mã:: LC1D38AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 18.5/38

Thương hiệu: Schneider

1,503,700
Có sẵn
44 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 18.5/40

Mã:: LC1D40AAC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 18.5/40

Thương hiệu: Schneider

2,288,000
Có sẵn
45 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 22

Mã:: LC1D50AAC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 22

Thương hiệu: Schneider

2,685,100
Có sẵn
46 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 30

Mã:: LC1D65AAC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 30

Thương hiệu: Schneider

3,380,300
Có sẵn
47 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 37

Mã:: LC1D80AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 37

Thương hiệu: Schneider

4,230,600
Có sẵn
48 Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 4

Mã:: LC1D09AC

Schneider – Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 4

Thương hiệu: Schneider

458,700
Có sẵn