Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Mã:: A9R75440

Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,925,000
Có sẵn
2 Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Mã:: A9R75463

Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

2,339,700
Có sẵn
3 Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Mã:: A9R50225

Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,166,000
Có sẵn
4 Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Mã:: A9R50240

Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,228,700
Có sẵn
5 Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 25A

Mã:: A9R50425

Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,866,700
Có sẵn
6 Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Mã:: A9R50440

Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,965,700
Có sẵn
7 Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Mã:: A9R70463

Schneider – iID K-30mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

3,341,800
Có sẵn
8 Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 100A

Mã:: A9R12291

Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 100A

Thương hiệu: Schneider

3,294,500
Có sẵn
9 Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Mã:: A9R12240

Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,468,500
Có sẵn
10 Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Mã:: A9R12263

Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Thương hiệu: Schneider

2,000,900
Có sẵn
11 Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Mã:: A9R12440

Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,977,800
Có sẵn
12 Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Mã:: A9R12463

Schneider – iID-100mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

3,201,000
Có sẵn
13 Schneider – iID-300[S]mA,415V,AC Type 4P 100A

Mã:: A9R15491

Schneider – iID-300[S]mA,415V,AC Type 4P 100A

Thương hiệu: Schneider

6,458,100
Có sẵn
14 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Mã:: A9R74225

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,537,800
Có sẵn
15 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Mã:: A9R74240

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,678,600
Có sẵn
16 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Mã:: A9R74263

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Thương hiệu: Schneider

1,750,100
Có sẵn
17 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 100A

Mã:: A9R14491

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 100A

Thương hiệu: Schneider

4,613,400
Có sẵn
18 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Mã:: A9R74440

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

2,305,600
Có sẵn
19 Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Mã:: A9R74463

Schneider – iID-300mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

2,800,600
Có sẵn
20 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 100A

Mã:: A9R11291

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 100A

Thương hiệu: Schneider

4,118,400
Có sẵn
21 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Mã:: A9R71225

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,391,500
Có sẵn
22 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Mã:: A9R71240

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,465,200
Có sẵn
23 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Mã:: A9R71263

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 2P 63A

Thương hiệu: Schneider

2,501,400
Có sẵn
24 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Mã:: A9R71440

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

2,354,000
Có sẵn
25 Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Mã:: A9R71463

Schneider – iID-30mA,240-415V,AC Type 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

4,000,700
Có sẵn
26 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 10A

Mã:: A9K27110

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
27 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 16A

Mã:: A9K27116

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
28 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 20A

Mã:: A9K27120

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
29 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 25A

Mã:: A9K27125

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
30 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 32A

Mã:: A9K27132

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
31 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 40A

Mã:: A9K27140

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

193,600
Có sẵn
32 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 50A

Mã:: A9K27150

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

231,000
Có sẵn
33 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 63A

Mã:: A9K27163

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

231,000
Có sẵn
34 Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 6A

Mã:: A9K27106

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
35 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 10A

Mã:: A9K27210

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
36 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 16A

Mã:: A9K27216

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
37 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 20A

Mã:: A9K27220

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
38 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 25A

Mã:: A9K27225

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
39 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 32A

Mã:: A9K27232

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

437,800
Có sẵn
40 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 40A

Mã:: A9K27240

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

526,900
Có sẵn
41 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 50A

Mã:: A9K27250

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

640,200
Có sẵn
42 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 63A

Mã:: A9K27263

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

728,200
Có sẵn
43 Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 6A

Mã:: A9K27206

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
44 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 10A

Mã:: A9K24310

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
45 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 16A

Mã:: A9K24316

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
46 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 20A

Mã:: A9K24320

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
47 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 25A

Mã:: A9K24325

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

708,400
Có sẵn
48 Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 32A

Mã:: A9K24332

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

708,400
Có sẵn