Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Giá đơc chữ L lớn

Mã:: ABL2K03B

Schneider – Giá đơc chữ L lớn

Thương hiệu: Schneider

165,000
Có sẵn
2 Schneider – Giá gắn 4 góc

Mã:: ABL2K01

Schneider – Giá gắn 4 góc

Thương hiệu: Schneider

11,000
Có sẵn
3 Schneider – Hộp đế 101x101x38

Mã:: S56ES1GY_G15

Schneider – Hộp đế 101x101x38

Thương hiệu: Schneider

138,600
Có sẵn
4 Schneider – Hộp đế 101x101x63

Mã:: S56E1GY_G15

Schneider – Hộp đế 101x101x63

Thương hiệu: Schneider

156,200
Có sẵn
5 Schneider – Hộp đế 101x198x38

Mã:: S56ES2GY_G15

Schneider – Hộp đế 101x198x38

Thương hiệu: Schneider

170,500
Có sẵn
6 Schneider – Hộp đế 101x198x63

Mã:: S56E2GY_G15

Schneider – Hộp đế 101x198x63

Thương hiệu: Schneider

298,100
Có sẵn
7 Schneider – Hộp nối 4″x4″x2″ màu trắng

Mã:: DS036_WE

Schneider – Hộp nối 4″x4″x2″ màu trắng

Thương hiệu: Schneider

39,600
Có sẵn
8 Schneider – Hộp nối 6″x6″x3″ màu trắng

Mã:: DS039_WE

Schneider – Hộp nối 6″x6″x3″ màu trắng

Thương hiệu: Schneider

115,500
Có sẵn
9 Schneider – Hộp nổi dùng cho seri 30

Mã:: CK237

Schneider – Hộp nổi dùng cho seri 30

Thương hiệu: Schneider

28,600
Có sẵn
10 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 10A

Mã:: A9F74110

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

173,800
Có sẵn
11 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 16A

Mã:: A9F74116

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

173,800
Có sẵn
12 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 20A

Mã:: A9F74120

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

176,000
Có sẵn
13 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 25A

Mã:: A9F74125

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

182,600
Có sẵn
14 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 32A

Mã:: A9F74132

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

194,700
Có sẵn
15 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 40A

Mã:: A9F74140

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

222,200
Có sẵn
16 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 50A

Mã:: A9F74150

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

277,200
Có sẵn
17 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 63A

Mã:: A9F74163

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

319,000
Có sẵn
18 Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 6A

Mã:: A9F74106

Schneider – iC60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

173,800
Có sẵn
19 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 10A

Mã:: A9F74210

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

497,200
Có sẵn
20 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 16A

Mã:: A9F74216

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

497,200
Có sẵn
21 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 20A

Mã:: A9F74220

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

514,800
Có sẵn
22 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 25A

Mã:: A9F74225

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

534,600
Có sẵn
23 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 32A

Mã:: A9F74232

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

564,300
Có sẵn
24 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 40A

Mã:: A9F74240

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

642,400
Có sẵn
25 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 50A

Mã:: A9F74250

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

801,900
Có sẵn
26 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 63A

Mã:: A9F74263

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

924,000
Có sẵn
27 Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 6A

Mã:: A9F74206

Schneider – iC60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

497,200
Có sẵn
28 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 10A

Mã:: A9F74310

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

707,300
Có sẵn
29 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 16A

Mã:: A9F74316

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

707,300
Có sẵn
30 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 20A

Mã:: A9F74320

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

743,600
Có sẵn
31 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 25A

Mã:: A9F74325

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

779,900
Có sẵn
32 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 32A

Mã:: A9F74332

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

822,800
Có sẵn
33 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 40A

Mã:: A9F74340

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

936,100
Có sẵn
34 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 50A

Mã:: A9F74350

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

1,170,400
Có sẵn
35 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 63A

Mã:: A9F74363

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

1,329,900
Có sẵn
36 Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 6A

Mã:: A9F74306

Schneider – iC60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

707,300
Có sẵn
37 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 10A

Mã:: A9F74410

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 10A

Thương hiệu: Schneider

1,116,500
Có sẵn
38 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 16A

Mã:: A9F74416

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 16A

Thương hiệu: Schneider

1,116,500
Có sẵn
39 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 20A

Mã:: A9F74420

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 20A

Thương hiệu: Schneider

1,172,600
Có sẵn
40 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 25A

Mã:: A9F74425

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 25A

Thương hiệu: Schneider

1,228,700
Có sẵn
41 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 32A

Mã:: A9F74432

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 32A

Thương hiệu: Schneider

1,295,800
Có sẵn
42 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 40A

Mã:: A9F74440

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 40A

Thương hiệu: Schneider

1,544,400
Có sẵn
43 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 50A

Mã:: A9F74450

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 50A

Thương hiệu: Schneider

1,807,300
Có sẵn
44 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 63A

Mã:: A9F74463

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 63A

Thương hiệu: Schneider

2,055,900
Có sẵn
45 Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 6A

Mã:: A9F74406

Schneider – iC60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 6A

Thương hiệu: Schneider

1,116,500
Có sẵn
46 Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Mã:: A9R75225

Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 2P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,283,700
Có sẵn
47 Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Mã:: A9R75240

Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,400,300
Có sẵn
48 Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 25A

Mã:: A9R75425

Schneider – iID K-300mA,240-415V,AC Type 4P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,829,300
Có sẵn