Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 16A

Mã:: LV510310

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 16A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
2 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 25A

Mã:: LV510311

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
3 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 32A

Mã:: LV510312

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 32A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
4 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 40A

Mã:: LV510313

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
5 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 50A

Mã:: LV510314

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
6 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 63A

Mã:: LV510315

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 63A

Thương hiệu: Schneider

3,556,300
Có sẵn
7 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 80A

Mã:: LV510316

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

3,762,000
Có sẵn
8 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 100A

Mã:: LV510337

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

2,866,600
Có sẵn
9 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 16A

Mã:: LV510330

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 16A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
10 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 25A

Mã:: LV510331

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
11 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 32A

Mã:: LV510332

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 32A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
12 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 40A

Mã:: LV510333

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
13 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 50A

Mã:: LV510334

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
14 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 63A

Mã:: LV510335

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 63A

Thương hiệu: Schneider

2,763,200
Có sẵn
15 Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 80A

Mã:: LV510336

Schneider – EasyPact CVS100F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

2,866,600
Có sẵn
16 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 100A

Mã:: LV510347

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

4,095,300
Có sẵn
17 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 16A

Mã:: LV510340

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 16A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
18 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 25A

Mã:: LV510341

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
19 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 32A

Mã:: LV510342

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 32A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
20 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 40A

Mã:: LV510343

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
21 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 50A

Mã:: LV510344

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
22 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 63A

Mã:: LV510345

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 63A

Thương hiệu: Schneider

3,837,900
Có sẵn
23 Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 80A

Mã:: LV510346

Schneider – EasyPact CVS100F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

4,095,300
Có sẵn
24 Schneider – EasyPact CVS160B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 125A

Mã:: LV516302

Schneider – EasyPact CVS160B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 125A

Thương hiệu: Schneider

3,402,300
Có sẵn
25 Schneider – EasyPact CVS160B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 160A

Mã:: LV516303

Schneider – EasyPact CVS160B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 160A

Thương hiệu: Schneider

4,325,200
Có sẵn
26 Schneider – EasyPact CVS160B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 125A

Mã:: LV516312

Schneider – EasyPact CVS160B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 125A

Thương hiệu: Schneider

5,117,200
Có sẵn
27 Schneider – EasyPact CVS160B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 160A

Mã:: LV516313

Schneider – EasyPact CVS160B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 160A

Thương hiệu: Schneider

5,824,500
Có sẵn
28 Schneider – EasyPact CVS160F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 125A

Mã:: LV516332

Schneider – EasyPact CVS160F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 125A

Thương hiệu: Schneider

3,685,000
Có sẵn
29 Schneider – EasyPact CVS160F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 160A

Mã:: LV516333

Schneider – EasyPact CVS160F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 160A

Thương hiệu: Schneider

4,656,300
Có sẵn
30 Schneider – EasyPact CVS160F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 125A

Mã:: LV516342

Schneider – EasyPact CVS160F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 125A

Thương hiệu: Schneider

5,382,300
Có sẵn
31 Schneider – EasyPact CVS160F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 160A

Mã:: LV516343

Schneider – EasyPact CVS160F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 160A

Thương hiệu: Schneider

6,331,600
Có sẵn
32 Schneider – EasyPact CVS250B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 200A

Mã:: LV525302

Schneider – EasyPact CVS250B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 200A

Thương hiệu: Schneider

5,052,300
Có sẵn
33 Schneider – EasyPact CVS250B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 250A

Mã:: LV525303

Schneider – EasyPact CVS250B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 250A

Thương hiệu: Schneider

5,666,100
Có sẵn
34 Schneider – EasyPact CVS250B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 200A

Mã:: LV525312

Schneider – EasyPact CVS250B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 200A

Thương hiệu: Schneider

6,990,500
Có sẵn
35 Schneider – EasyPact CVS250B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 250A

Mã:: LV525313

Schneider – EasyPact CVS250B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 250A

Thương hiệu: Schneider

7,923,300
Có sẵn
36 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 200A

Mã:: LV525332

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 200A

Thương hiệu: Schneider

5,706,800
Có sẵn
37 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 250A

Mã:: LV525333

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 250A

Thương hiệu: Schneider

6,374,500
Có sẵn
38 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 320A

Mã:: LV540305

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 320A

Thương hiệu: Schneider

9,724,000
Có sẵn
39 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 400A

Mã:: LV540306

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

10,235,500
Có sẵn
40 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 500A

Mã:: LV563305

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

13,306,700
Có sẵn
41 Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 600A

Mã:: LV563306

Schneider – EasyPact CVS250F, 3P Type F, Icu=36kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

15,353,800
Có sẵn
42 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 200A

Mã:: LV525342

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 200A

Thương hiệu: Schneider

7,945,300
Có sẵn
43 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 250A

Mã:: LV525343

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 250A

Thương hiệu: Schneider

9,002,400
Có sẵn
44 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 320A

Mã:: LV540308

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 320A

Thương hiệu: Schneider

11,259,600
Có sẵn
45 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 400A

Mã:: LV540309

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

12,540,000
Có sẵn
46 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 500A

Mã:: LV563308

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

16,634,200
Có sẵn
47 Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 600A

Mã:: LV563309

Schneider – EasyPact CVS250F, 4P Type F, Icu=36kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

17,658,300
Có sẵn
48 Schneider – EasyPact CVS400N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 320A

Mã:: LV540315

Schneider – EasyPact CVS400N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 320A

Thương hiệu: Schneider

10,748,100
Có sẵn