Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

Mã:: METSEDM6000HCL10NC

Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

Thương hiệu: Schneider

4,292,200
Có sẵn
2 Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Modbus RS485

Mã:: METSEDM6200HCL10RS

Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Modbus RS485

Thương hiệu: Schneider

5,250,300
Có sẵn
3 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus

Mã:: METSEPM2130

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus

Thương hiệu: Schneider

9,143,200
Có sẵn
4 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus 2

Mã:: METSEPM2230

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus 2

Thương hiệu: Schneider

11,463,100
Có sẵn
5 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1%

Mã:: METSEPM2110

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1%

Thương hiệu: Schneider

6,498,800
Có sẵn
6 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% 2

Mã:: METSEPM2210

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% 2

Thương hiệu: Schneider

8,063,000
Có sẵn
7 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus

Mã:: METSEPM2120

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus

Thương hiệu: Schneider

7,950,800
Có sẵn
8 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus 2

Mã:: METSEPM2220

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus 2

Thương hiệu: Schneider

9,967,100
Có sẵn
9 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485

Mã:: METSEPM5310

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485

Thương hiệu: Schneider

14,149,300
Có sẵn
10 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485 0.5%

Mã:: METSEPM5330

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485 0.5%

Thương hiệu: Schneider

16,755,200
Có sẵn
11 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP

Mã:: METSEPM5320

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP

Thương hiệu: Schneider

18,615,300
Có sẵn
12 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP 0.5%

Mã:: METSEPM5340

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP 0.5%

Thương hiệu: Schneider

20,476,500
Có sẵn
13 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485

Mã:: METSEPM5350

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485

Thương hiệu: Schneider

13,580,600
Có sẵn
14 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485&TCP/IP

Mã:: METSEPM5560

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485&TCP/IP

Thương hiệu: Schneider

32,329,000
Có sẵn
15 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A

Mã:: A9MEM3300

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A

Thương hiệu: Schneider

10,720,600
Có sẵn
16 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Bacnet

Mã:: A9MEM3365

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Bacnet

Thương hiệu: Schneider

13,366,100
Có sẵn
17 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Modbus

Mã:: A9MEM3350

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Modbus

Thương hiệu: Schneider

11,368,500
Có sẵn
18 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A

Mã:: A9MEM3100

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A

Thương hiệu: Schneider

8,129,000
Có sẵn
19 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Bacnet

Mã:: A9MEM3165

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Bacnet

Thương hiệu: Schneider

11,227,700
Có sẵn
20 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Modbus

Mã:: A9MEM3150

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Modbus

Thương hiệu: Schneider

8,885,800
Có sẵn
21 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 10A

Mã:: EZ9D34610

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 10A

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
22 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 16A

Mã:: EZ9D34616

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 16A

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
23 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 20A

Mã:: EZ9D34620

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 20A

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
24 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 25A

Mã:: EZ9D34625

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 25A

Thương hiệu: Schneider

718,300
Có sẵn
25 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 32A

Mã:: EZ9D34632

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 32A

Thương hiệu: Schneider

718,300
Có sẵn
26 Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 40A

Mã:: EZ9D34640

Schneider – Easy9 RCBO 1P+N,4.5kA, 30mA, 40A

Thương hiệu: Schneider

718,300
Có sẵn
27 Schneider – Easy9 RCCB 300mA 4P 40A

Mã:: EZ9R64440

Schneider – Easy9 RCCB 300mA 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,071,400
Có sẵn
28 Schneider – Easy9 RCCB 300mA 4P 63A

Mã:: EZ9R64463

Schneider – Easy9 RCCB 300mA 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

1,218,800
Có sẵn
29 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 25A

Mã:: EZ9R36225

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 25A

Thương hiệu: Schneider

738,100
Có sẵn
30 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 40A

Mã:: EZ9R36240

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 40A

Thương hiệu: Schneider

775,500
Có sẵn
31 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 63A

Mã:: EZ9R36263

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 2P 63A

Thương hiệu: Schneider

812,900
Có sẵn
32 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 25A

Mã:: EZ9R34425

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 25A

Thương hiệu: Schneider

1,034,000
Có sẵn
33 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 40A

Mã:: EZ9R34440

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 40A

Thương hiệu: Schneider

1,107,700
Có sẵn
34 Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 63A

Mã:: EZ9R34463

Schneider – Easy9 RCCB 30mA 4P 63A

Thương hiệu: Schneider

1,477,300
Có sẵn
35 Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P 20kA

Mã:: EZ9L33120

Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P 20kA

Thương hiệu: Schneider

574,200
Có sẵn
36 Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P 45kA

Mã:: EZ9L33145

Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P 45kA

Thương hiệu: Schneider

609,400
Có sẵn
37 Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P+N 20kA

Mã:: EZ9L33620

Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 1P+N 20kA

Thương hiệu: Schneider

718,300
Có sẵn
38 Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 3P+N 20kA

Mã:: EZ9L33720

Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 3P+N 20kA

Thương hiệu: Schneider

1,292,500
Có sẵn
39 Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 3P+N 45kA

Mã:: EZ9L33745

Schneider – Easy9 SPD Chống sét lan truyền-Loại 2 3P+N 45kA

Thương hiệu: Schneider

1,342,000
Có sẵn
40 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 100A

Mã:: LV510307

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

2,690,600
Có sẵn
41 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 16A

Mã:: LV510300

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 16A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
42 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 25A

Mã:: LV510301

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
43 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 32A

Mã:: LV510302

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 32A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
44 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 40A

Mã:: LV510303

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
45 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 50A

Mã:: LV510304

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
46 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 63A

Mã:: LV510305

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 63A

Thương hiệu: Schneider

2,662,000
Có sẵn
47 Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 80A

Mã:: LV510306

Schneider – EasyPact CVS100B, 3P Type B, Icu=25kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

2,690,600
Có sẵn
48 Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 100A

Mã:: LV510317

Schneider – EasyPact CVS100B, 4P Type B, Icu=25kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

3,762,000
Có sẵn