Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tụ bù 440V – 10KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445100KT

Tụ bù 440V – 10KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

400,000
Có sẵn
2 Tụ bù 440V – 40KVA- SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445400KT

Tụ bù 440V – 40KVA- SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,600,000
Có sẵn
3 Tụ bù SAMWHA 10KVA 415V – Tụ dầu

Mã:: SMS-45010KST

Tụ bù SAMWHA 10KVA 415V – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

450,000
Có sẵn
4 Tụ bù SAMWHA 15KVA 415V Tụ dầu

Mã:: SMS-45015KST

Tụ bù SAMWHA 15KVA 415V Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

675,000
Có sẵn
5 Tụ bù SAMWHA 15KVA 440V Tụ khô

Mã:: RMC-445150KT

Tụ bù SAMWHA 15KVA 440V Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

600,000
Có sẵn
6 Tụ bù SAMWHA 20KVA 415V Tụ dầu

Mã:: SMB-45020KT

Tụ bù SAMWHA 20KVA 415V Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

900,000
Có sẵn
7 Tụ bù SAMWHA 20KVA 440V Tụ khô

Mã:: RMC-445200KT

Tụ bù SAMWHA 20KVA 440V Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

800,000
Có sẵn
8 Tụ bù SAMWHA 25KVA – 440V Tụ khô

Mã:: RMC-445250KT

Tụ bù SAMWHA 25KVA – 440V Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,000,000
Có sẵn
9 Tụ bù SAMWHA 25KVA 415V Tụ dầu

Mã:: SMB-45025KT

Tụ bù SAMWHA 25KVA 415V Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,125,000
Có sẵn
10 Tụ bù SAMWHA 30KVA – 440V – Tụ khô

Mã:: RMC-445300KT

Tụ bù SAMWHA 30KVA – 440V – Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,200,000
Có sẵn
11 Tụ bù SAMWHA 30KVA 415V – Tụ dầu

Mã:: SMB-45030KT

Tụ bù SAMWHA 30KVA 415V – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,350,000
Có sẵn
12 Tụ bù SAMWHA 40KVA – 415V – Tụ dầu

Mã:: SMB-45040KT

Tụ bù SAMWHA 40KVA – 415V – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,800,000
Có sẵn
13 Tụ bù SAMWHA 50KVA – 440V Tụ khô

Mã:: RMC-445500KT

Tụ bù SAMWHA 50KVA – 440V Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

2,000,000
Có sẵn
14 Tụ bù SAMWHA 50KVA- 415V -Tụ bù dầu

Mã:: SMB-45050KT

Tụ bù SAMWHA 50KVA- 415V -Tụ bù dầu

Thương hiệu: Samwha

2,250,000
Có sẵn