Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 2×36

Mã:: BYS2x36

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 2×36

Thương hiệu: Paragon

5,216,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 129-100

Mã:: BZD129-100

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 129-100

Thương hiệu: Paragon

22,363,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 129-120

Mã:: BZD129-120

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 129-120

Thương hiệu: Paragon

23,256,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-120

Mã:: BZD130-120

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-120

Thương hiệu: Paragon

20,979,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-60

Mã:: BZD130-60

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-60

Thương hiệu: Paragon

14,271,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-80

Mã:: BZD130-80

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 130-80

Thương hiệu: Paragon

16,566,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 133-30

Mã:: BZD133-30

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 133-30

Thương hiệu: Paragon

13,160,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 133-50

Mã:: BZD133-50

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BZD 133-50

Thương hiệu: Paragon

18,008,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LM-BZLD

Mã:: LM-BZLD

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LM-BZLD

Thương hiệu: Paragon

2,850,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LM-ZFZD-E4W

Mã:: LM-ZFZD-E4W

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LM-ZFZD-E4W

Thương hiệu: Paragon

4,780,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn phòng sạch PIFJ236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFJ236

Paragon Đèn phòng sạch PIFJ236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,395,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn phòng sạch PIFJ236L36 bóng Led tube

Mã:: PIFJ236L36

Paragon Đèn phòng sạch PIFJ236L36 bóng Led tube

Thương hiệu: Paragon

1,573,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn phòng sạch PIFS236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFS236

Paragon Đèn phòng sạch PIFS236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,635,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn phòng sạch PIFS236L36 bóng Led tube

Mã:: PIFS236L36

Paragon Đèn phòng sạch PIFS236L36 bóng Led tube

Thương hiệu: Paragon

1,813,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn phòng sạch PIFS418 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFS418

Paragon Đèn phòng sạch PIFS418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

2,153,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn phòng sạch PIFS418L40 bóng Led tube

Mã:: PIFS418L40

Paragon Đèn phòng sạch PIFS418L40 bóng Led tube

Thương hiệu: Paragon

2,385,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn phòng sạch PIFS436 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFS436

Paragon Đèn phòng sạch PIFS436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

2,179,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn phòng sạch PIFS436L72 bóng Led tube

Mã:: PIFS436L72

Paragon Đèn phòng sạch PIFS436L72 bóng Led tube

Thương hiệu: Paragon

2,535,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW

Mã:: PEMA21SW

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW

Thương hiệu: Paragon

477,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMA25SW

Mã:: PEMA25SW

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMA25SW

Thương hiệu: Paragon

507,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW

Mã:: PEMB21SW

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW

Thương hiệu: Paragon

1,162,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW

Mã:: PEMC210SW

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW

Thương hiệu: Paragon

1,170,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW

Mã:: PEMC22SW

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW

Thương hiệu: Paragon

980,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMF3RC

Mã:: PEMF3RC

Paragon Đèn sạc khẩn cấp PEMF3RC

Thương hiệu: Paragon

800,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn sân vườn-LED PLLI3L IP65

Mã:: PLLI3L

Paragon Đèn sân vườn-LED PLLI3L IP65

Thương hiệu: Paragon

542,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn sân vườn-LED PLLJ3L IP65

Mã:: PLLJ3L

Paragon Đèn sân vườn-LED PLLJ3L IP65

Thương hiệu: Paragon

542,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOA6L/30 IP54

Mã:: PPOA6L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOA6L/30 IP54

Thương hiệu: Paragon

1,979,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOB15L265/30 IP54

Mã:: PPOB15L265/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOB15L265/30 IP54

Thương hiệu: Paragon

1,910,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOB15L650/30 IP54

Mã:: PPOB15L650/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOB15L650/30 IP54

Thương hiệu: Paragon

2,388,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOC12L250/30 IP54

Mã:: PPOC12L250/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOC12L250/30 IP54

Thương hiệu: Paragon

1,706,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOC12L650/30 IP54

Mã:: PPOC12L650/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOC12L650/30 IP54

Thương hiệu: Paragon

2,183,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOD30L IP65

Mã:: PPOD30L

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOD30L IP65

Thương hiệu: Paragon

14,149,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOD7L200/30

Mã:: PPOD7L200/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOD7L200/30

Thương hiệu: Paragon

1,628,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOE15L245/30

Mã:: PPOE15L245/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOE15L245/30

Thương hiệu: Paragon

2,460,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOE30L IP65

Mã:: PPOE30L

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOE30L IP65

Thương hiệu: Paragon

19,243,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn sân vườn-LED PPOF30L IP65

Mã:: PPOF30L

Paragon Đèn sân vườn-LED PPOF30L IP65

Thương hiệu: Paragon

20,375,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn sân vườn-LED PRWALED/30

Mã:: PRWALED/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PRWALED/30

Thương hiệu: Paragon

188,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn sân vườn-LED PRWBLED/30

Mã:: PRWBLED/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PRWBLED/30

Thương hiệu: Paragon

188,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLAA8602/30

Mã:: PWLAA8602/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLAA8602/30

Thương hiệu: Paragon

1,569,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLBB12058L/30

Mã:: PWLBB12058L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLBB12058L/30

Thương hiệu: Paragon

1,024,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLCC86017L/30

Mã:: PWLCC86017L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLCC86017L/30

Thương hiệu: Paragon

1,501,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLDD13/30

Mã:: PWLDD13/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLDD13/30

Thương hiệu: Paragon

1,501,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLT6L/30

Mã:: PWLT6L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLT6L/30

Thương hiệu: Paragon

1,160,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLU7L/30

Mã:: PWLU7L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLU7L/30

Thương hiệu: Paragon

1,637,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLV7L/30

Mã:: PWLV7L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLV7L/30

Thương hiệu: Paragon

1,637,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLY12L/30

Mã:: PWLY12L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLY12L/30

Thương hiệu: Paragon

1,979,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn sân vườn-LED PWLZ12L/30

Mã:: PWLZ12L/30

Paragon Đèn sân vườn-LED PWLZ12L/30

Thương hiệu: Paragon

1,842,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn sân vườn-Năng lượng mặt trời PSOWA565/65 IP65

Mã:: PSOWA565/65

Paragon Đèn sân vườn-Năng lượng mặt trời PSOWA565/65 IP65

Thương hiệu: Paragon

1,114,000
Có sẵn