Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 400W (sodium)

Mã:: PUCC40065-S400

Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,915,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 250W (metal halide)

Mã:: PUCD40065-M25

Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,726,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 400W (metal halide)

Mã:: PUCD40065-M400

Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,900,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 400W (sodium)

Mã:: PUCD40065-S400

Paragon Đèn pha cao áp PUCD40065 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

3,015,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn pha cao áp PUCE15065 150W (metal halide)

Mã:: PUCE15065-M150

Paragon Đèn pha cao áp PUCE15065 150W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,300,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn pha cao áp PUCE15065 70W (metal halide)

Mã:: PUCE15065-M7

Paragon Đèn pha cao áp PUCE15065 70W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,066,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn pha cao áp PUCF15065 150W (metal halide)

Mã:: PUCF15065-M150

Paragon Đèn pha cao áp PUCF15065 150W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,600,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn pha cao áp PUCF15065 70W (metal halide)

Mã:: PUCF15065-M7

Paragon Đèn pha cao áp PUCF15065 70W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,366,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn pha cao áp-LED PHMA60065L

Mã:: PHMA60065L

Paragon Đèn pha cao áp-LED PHMA60065L

Thương hiệu: Paragon

48,350,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn pha cao áp-LED PHMA90065L

Mã:: PHMA90065L

Paragon Đèn pha cao áp-LED PHMA90065L

Thương hiệu: Paragon

85,757,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA100065 1000W bóng metal halide

Mã:: POLA100065-M

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA100065 1000W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

6,689,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA100065 1000W bóng sodium

Mã:: POLA100065-S

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA100065 1000W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

5,801,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA15065 150W bóng sodium

Mã:: POLA15065-S150

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA15065 150W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,580,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA15065 70W bóng sodium

Mã:: POLA15065-S70

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA15065 70W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,346,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 150W bóng sodium

Mã:: POLA25065-S150

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 150W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,714,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 250W bóng metal halide

Mã:: POLA25065-M250

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,837,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 250W bóng sodium

Mã:: POLA25065-S250

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA25065 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,820,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 250W bóng metal halide

Mã:: POLA40065-M250

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

2,153,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 250W bóng sodium

Mã:: POLA40065-S250

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

2,136,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 400W bóng metal halide

Mã:: POLA40065-M400

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 400W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

2,425,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 400W bóng sodium

Mã:: POLA40065-S400

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLA40065 400W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

2,310,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH1065

Mã:: POLH1065

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH1065

Thương hiệu: Paragon

494,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH2065

Mã:: POLH2065

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH2065

Thương hiệu: Paragon

777,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH3065

Mã:: POLH3065

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH3065

Thương hiệu: Paragon

1,277,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH5065

Mã:: POLH5065

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH5065

Thương hiệu: Paragon

1,705,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH8065

Mã:: POLH8065

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLH8065

Thương hiệu: Paragon

2,774,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLS12065L

Mã:: POLS12065L

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLS12065L

Thương hiệu: Paragon

7,044,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLS20065L

Mã:: POLS20065L

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLS20065L

Thương hiệu: Paragon

9,584,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT1065L

Mã:: POLT1065L

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT1065L

Thương hiệu: Paragon

1,238,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT2065L

Mã:: POLT2065L

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT2065L

Thương hiệu: Paragon

1,795,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT565L

Mã:: POLT565L

Paragon Đèn pha không thấm nước-LED POLT565L

Thương hiệu: Paragon

940,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM13L/30/40/65

Mã:: PSLMM13L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM13L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,509,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM18L/30/40/65

Mã:: PSLMM18L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM18L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,724,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM34L/30/40/65

Mã:: PSLMM34L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLMM34L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,906,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLOO10L/30/40/65

Mã:: PSLOO10L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLOO10L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

621,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLOO20L/30/40/65

Mã:: PSLOO20L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLOO20L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

874,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLPP10L/30/40/65

Mã:: PSLPP10L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLPP10L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

621,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLQQ6L/30/40/65

Mã:: PSLQQ6L/30/40/65

Paragon Đèn pha tiêu điểm-LED PSLQQ6L/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

520,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 200

Mã:: BCD200

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 200

Thương hiệu: Paragon

900,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 250

Mã:: BCD250

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 250

Thương hiệu: Paragon

3,504,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 400

Mã:: BCD400

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD 400

Thương hiệu: Paragon

5,102,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/Q1

Mã:: BHY/Q1

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/Q1

Thương hiệu: Paragon

5,650,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/Q2

Mã:: BHY/Q2

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/Q2

Thương hiệu: Paragon

7,400,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/X

Mã:: BHY/X

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BHY/X

Thương hiệu: Paragon

5,650,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BPY 1×40

Mã:: BPY1x40

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BPY 1×40

Thương hiệu: Paragon

1,653,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BPY 2×40

Mã:: BPY2x40

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BPY 2×40

Thương hiệu: Paragon

2,562,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 1×36

Mã:: BYS1x36

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 1×36

Thương hiệu: Paragon

4,786,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 1x36XJ

Mã:: BYS1x36XJ

Paragon Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BYS 1x36XJ

Thương hiệu: Paragon

7,900,000
Có sẵn