Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn đường POLE40065 250W (sodium)

Mã:: POLE40065-S250

Paragon Đèn đường POLE40065 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

3,692,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn đường POLE40065 400W (metal halide)

Mã:: POLE40065-M400

Paragon Đèn đường POLE40065 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,849,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn đường POLE40065 400W (sodium)

Mã:: POLE40065-S400

Paragon Đèn đường POLE40065 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

3,964,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn đường POLF40065 250W (metal halide)

Mã:: POLF40065-M250

Paragon Đèn đường POLF40065 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,760,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn đường POLF40065 250W (sodium)

Mã:: POLF40065-S250

Paragon Đèn đường POLF40065 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,777,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn đường POLF40065 400W (metal halide)

Mã:: POLF40065-M400

Paragon Đèn đường POLF40065 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,934,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn đường POLF40065 400W (sodium)

Mã:: POLF40065-S400

Paragon Đèn đường POLF40065 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

3,049,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn đường PSTL100L

Mã:: PSTL100L

Paragon Đèn đường PSTL100L

Thương hiệu: Paragon

4,233,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn đường PSTL120L

Mã:: PSTL120L

Paragon Đèn đường PSTL120L

Thương hiệu: Paragon

5,118,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn gắn trần OLK 122280/30

Mã:: OLK122280/30

Paragon Đèn gắn trần OLK 122280/30

Thương hiệu: Paragon

214,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn gắn trần OLK 132370/30

Mã:: OLK132370/30

Paragon Đèn gắn trần OLK 132370/30

Thương hiệu: Paragon

287,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn gắn trần OLN 122295/30

Mã:: OLN122295/30

Paragon Đèn gắn trần OLN 122295/30

Thương hiệu: Paragon

214,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn gắn trần OLN 132355/30

Mã:: OLN132355/30

Paragon Đèn gắn trần OLN 132355/30

Thương hiệu: Paragon

287,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn gắn trần OLO 122295/30

Mã:: OLO122295/30

Paragon Đèn gắn trần OLO 122295/30

Thương hiệu: Paragon

214,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn gắn trần OLO 132355/30

Mã:: OLO132355/30

Paragon Đèn gắn trần OLO 132355/30

Thương hiệu: Paragon

287,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn gắn trần-LED PCLA295L12/30/65/30

Mã:: PCLA295L12/30/65/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PCLA295L12/30/65/30

Thương hiệu: Paragon

206,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn gắn trần-LED PCLA355L18/30/65/30

Mã:: PCLA355L18/30/65/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PCLA355L18/30/65/30

Thương hiệu: Paragon

251,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn gắn trần-LED PLCK370L18/30/65/30

Mã:: PLCK370L18/30/65/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PLCK370L18/30/65/30

Thương hiệu: Paragon

267,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn gắn trần-LED PLCQ355L18/30/65/30

Mã:: PLCQ355L18/30/65/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PLCQ355L18/30/65/30

Thương hiệu: Paragon

251,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn gắn trần-LED PSCA8602L/30

Mã:: PSCA8602L/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PSCA8602L/30

Thương hiệu: Paragon

1,910,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn gắn trần-LED PSCB8602L/30

Mã:: PSCB8602L/30

Paragon Đèn gắn trần-LED PSCB8602L/30

Thương hiệu: Paragon

1,910,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn gắn tường PWLAE27 IP54 Compact 13W

Mã:: PWLAE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLAE27 IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

605,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn gắn tường PWLAE27 IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLAE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLAE27 IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

605,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn gắn tường PWLBE27 IP54 Compact 15W

Mã:: PWLBE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLBE27 IP54 Compact 15W

Thương hiệu: Paragon

1,295,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn gắn tường PWLBE27 IP54 Led bulb 11W

Mã:: PWLBE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLBE27 IP54 Led bulb 11W

Thương hiệu: Paragon

1,308,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn gắn tường PWLCE27 IP54 Compact 2x13W

Mã:: PWLCE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLCE27 IP54 Compact 2x13W

Thương hiệu: Paragon

795,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn gắn tường PWLCE27 IP54 Led bulb 2x11W

Mã:: PWLCE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLCE27 IP54 Led bulb 2x11W

Thương hiệu: Paragon

829,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn gắn tường PWLDE27 IP54 Compact 2x15W

Mã:: PWLDE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLDE27 IP54 Compact 2x15W

Thương hiệu: Paragon

1,520,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn gắn tường PWLDE27 IP54 Led bulb 2x13W

Mã:: PWLDE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLDE27 IP54 Led bulb 2x13W

Thương hiệu: Paragon

1,576,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn gắn tường PWLKE27 IP54 Compact 13W

Mã:: PWLKE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLKE27 IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

439,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn gắn tường PWLKE27 IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLKE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLKE27 IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

439,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn gắn tường PWLLE27 IP54 Compact 13W

Mã:: PWLLE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLLE27 IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

468,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn gắn tường PWLLE27 IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLLE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLLE27 IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

468,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn gắn tường PWLNE27 IP54 Compact 13W

Mã:: PWLNE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLNE27 IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

394,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn gắn tường PWLNE27 IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLNE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLNE27 IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

394,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn gắn tường PWLRE27 IP54 Compact 13W

Mã:: PWLRE27-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLRE27 IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

462,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn gắn tường PWLRE27 IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLRE27-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLRE27 IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

462,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/L IP54 Compact 13W

Mã:: PWLSE27/L-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/L IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

316,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/L IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLSE27/L-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/L IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

329,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/S IP54 Compact 13W

Mã:: PWLSE27/S-CP

Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/S IP54 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

191,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/S IP54 Led bulb 9W

Mã:: PWLSE27/S-LB

Paragon Đèn gắn tường PWLSE27/S IP54 Led bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

191,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn pha cao áp PUCA15065 150W (metal halide)

Mã:: PUCA15065-M150

Paragon Đèn pha cao áp PUCA15065 150W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,600,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn pha cao áp PUCA15065 70W (metal halide)

Mã:: PUCA15065-M7

Paragon Đèn pha cao áp PUCA15065 70W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,366,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn pha cao áp PUCB15065 150W (metal halide)

Mã:: PUCB15065-M150

Paragon Đèn pha cao áp PUCB15065 150W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,300,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn pha cao áp PUCB15065 70W (metal halide)

Mã:: PUCB15065-M7

Paragon Đèn pha cao áp PUCB15065 70W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,066,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 250W (metal halide)

Mã:: PUCC40065-M25

Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,626,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 250W (sodiun)

Mã:: PUCC40065-S250

Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 250W (sodiun)

Thương hiệu: Paragon

2,643,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 400W (metal halide)

Mã:: PUCC40065-M400

Paragon Đèn pha cao áp PUCC40065 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,800,000
Có sẵn