Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 236 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFH236

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 236 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,075,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 236L36 bóng LED

Mã:: PIFH236L36

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 236L36 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,253,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 118 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFI118

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 118 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

502,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 118L10 bóng LED

Mã:: PIFI118L10

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 118L10 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

525,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 136 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFI136

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 136 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

681,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 136L18 bóng LED

Mã:: PIFI136L18

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 136L18 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

735,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 218 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFI218

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 218 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

659,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 218L20 bóng LED

Mã:: PIFI218L20

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 218L20 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

775,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 236 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFI236

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 236 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

827,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 236L36 bóng LED

Mã:: PIFI236L36

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFI 236L36 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,005,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 118 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFK118

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 118 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,001,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 118L10 bóng LED

Mã:: PIFK118L10

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 118L10 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,024,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 136 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFK136

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 136 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,602,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 136L18 bóng LED

Mã:: PIFK136L18

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 136L18 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,656,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 218 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFK218

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 218 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,165,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 218L20 bóng LED

Mã:: PIFK218L20

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 218L20 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,277,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 236 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFK236

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 236 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,855,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 236L36 bóng LED

Mã:: PIFK236L36

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFK 236L36 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

2,033,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 114

Mã:: PIFL114

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 114

Thương hiệu: Paragon

373,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 128

Mã:: PIFL128

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 128

Thương hiệu: Paragon

530,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 214

Mã:: PIFL214

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 214

Thương hiệu: Paragon

492,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 228

Mã:: PIFL228

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFL 228

Thương hiệu: Paragon

676,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 114

Mã:: PIFR114

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 114

Thương hiệu: Paragon

914,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 128

Mã:: PIFR128

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 128

Thương hiệu: Paragon

1,370,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 214

Mã:: PIFR214

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 214

Thương hiệu: Paragon

1,025,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 228

Mã:: PIFR228

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFR 228

Thương hiệu: Paragon

1,564,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA115E27 sử dụng Compact

Mã:: PRDA115E27-CP

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA115E27 sử dụng Compact

Thương hiệu: Paragon

143,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA115E27 sử dụng Led bulb

Mã:: PRDA115E27L

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA115E27 sử dụng Led bulb

Thương hiệu: Paragon

139,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA147E27 sử dụng Compact

Mã:: PRDA147E27-CP

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA147E27 sử dụng Compact

Thương hiệu: Paragon

179,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA147E27 sử dụng Led bulb

Mã:: PRDA147E27L

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA147E27 sử dụng Led bulb

Thương hiệu: Paragon

184,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA160E27 sử dụng Compact

Mã:: PRDA160E27-CP

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA160E27 sử dụng Compact

Thương hiệu: Paragon

210,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA160E27 sử dụng Led bulb

Mã:: PRDA160E27L

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA160E27 sử dụng Led bulb

Thương hiệu: Paragon

215,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA195E27 sử dụng Compact

Mã:: PRDA195E27-CP

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA195E27 sử dụng Compact

Thương hiệu: Paragon

403,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA195E27 sử dụng Led bulb

Mã:: PRDA195E27L

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA195E27 sử dụng Led bulb

Thương hiệu: Paragon

443,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA95E27 sử dụng Compact

Mã:: PRDA95E27-CP

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA95E27 sử dụng Compact

Thương hiệu: Paragon

117,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA95E27 sử dụng Led bulb

Mã:: PRDA95E27L

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDA95E27 sử dụng Led bulb

Thương hiệu: Paragon

112,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC115E27

Mã:: PRDC115E27

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC115E27

Thương hiệu: Paragon

194,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140E27

Mã:: PRDC140E27

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140E27

Thương hiệu: Paragon

228,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140E272

Mã:: PRDC140E272

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140E272

Thương hiệu: Paragon

282,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140G24

Mã:: PRDC140G24

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140G24

Thương hiệu: Paragon

297,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140G242

Mã:: PRDC140G242

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC140G242

Thương hiệu: Paragon

421,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160E27

Mã:: PRDC160E27

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160E27

Thương hiệu: Paragon

262,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160E272

Mã:: PRDC160E272

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160E272

Thương hiệu: Paragon

333,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160G24

Mã:: PRDC160G24

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160G24

Thương hiệu: Paragon

334,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160G242

Mã:: PRDC160G242

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC160G242

Thương hiệu: Paragon

469,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195E27

Mã:: PRDC195E27

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195E27

Thương hiệu: Paragon

455,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195E272

Mã:: PRDC195E272

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195E272

Thương hiệu: Paragon

548,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195G24

Mã:: PRDC195G24

Paragon Đèn DOWNLIGH PRDC195G24

Thương hiệu: Paragon

516,000
Có sẵn