Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 218L20 bóng LED

Mã:: PCFE218L20

Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 218L20 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,563,000
Có sẵn
2 Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 236 bóng huỳnh quang

Mã:: PCFE236-HQ

Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 236 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,717,000
Có sẵn
3 Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 236L36 bóng LED

Mã:: PCFE236L36

Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 236L36 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,895,000
Có sẵn
4 Paragon Bóng đèn LED tube 10W-B

Mã:: PFLB10T8

Paragon Bóng đèn LED tube 10W-B

Thương hiệu: Paragon

152,000
Có sẵn
5 Paragon Bóng đèn LED tube 10W-C

Mã:: PFLA10T8

Paragon Bóng đèn LED tube 10W-C

Thương hiệu: Paragon

152,000
Có sẵn
6 Paragon Bóng đèn LED tube 18W-B

Mã:: PFLB18T8

Paragon Bóng đèn LED tube 18W-B

Thương hiệu: Paragon

185,000
Có sẵn
7 Paragon Bóng đèn LED tube 18W-C

Mã:: PFLC18T8

Paragon Bóng đèn LED tube 18W-C

Thương hiệu: Paragon

268,000
Có sẵn
8 Paragon Bóng đèn LED tube 20W

Mã:: PFLA20T8

Paragon Bóng đèn LED tube 20W

Thương hiệu: Paragon

185,000
Có sẵn
9 Paragon Bóng đèn LED tube 9W

Mã:: PFLC9T8

Paragon Bóng đèn LED tube 9W

Thương hiệu: Paragon

238,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGS4L/30

Mã:: PRGS4L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGS4L/30

Thương hiệu: Paragon

705,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGS9L/30

Mã:: PRGS9L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGS9L/30

Thương hiệu: Paragon

1,049,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT18L/30

Mã:: PRGT18L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT18L/30

Thương hiệu: Paragon

1,998,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT36L/30

Mã:: PRGT36L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT36L/30

Thương hiệu: Paragon

4,382,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT3L/30

Mã:: PRGT3L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT3L/30

Thương hiệu: Paragon

346,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT5L/30

Mã:: PRGT5L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT5L/30

Thương hiệu: Paragon

520,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT6L/30

Mã:: PRGT6L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT6L/30

Thương hiệu: Paragon

725,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT9L/30

Mã:: PRGT9L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGT9L/30

Thương hiệu: Paragon

1,049,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGU3L/30

Mã:: PRGU3L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGU3L/30

Thương hiệu: Paragon

300,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGV6L/30

Mã:: PRGV6L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGV6L/30

Thương hiệu: Paragon

693,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGW6L/30

Mã:: PRGW6L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGW6L/30

Thương hiệu: Paragon

1,853,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGW9L/30

Mã:: PRGW9L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGW9L/30

Thương hiệu: Paragon

2,490,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGY3L/30

Mã:: PRGY3L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGY3L/30

Thương hiệu: Paragon

955,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn âm sàn-LED PRGZ18L/30

Mã:: PRGZ18L/30

Paragon Đèn âm sàn-LED PRGZ18L/30

Thương hiệu: Paragon

3,057,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBA420PC 250W (metal halide)

Mã:: PHBA420PC-M2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBA420PC 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

1,942,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBA420PC 250W (sodium)

Mã:: PHBA420PC-S2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBA420PC 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

1,983,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBC420PC 250W (metal halide)

Mã:: PHBC420PC-M2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBC420PC 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,391,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBC420PC 250W (sodium)

Mã:: PHBC420PC-S2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBC420PC 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,432,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 250W (metal halide)

Mã:: PHBE510AL-M2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,344,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 250W (sodium)

Mã:: PHBE510AL-S2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,385,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 400W (metal halide)

Mã:: PHBE510AL-M4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,518,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 400W (sodium)

Mã:: PHBE510AL-S4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBE510AL 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,663,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (metal halide)

Mã:: PHBF420AL-M2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,616,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (sodium)

Mã:: PHBF420AL-S2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,657,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (metal halide)

Mã:: PHBF420AL-M4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,790,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (sodium)

Mã:: PHBF420AL-S4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,935,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (metal halide)

Mã:: PHBG420AL-M2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,310,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (sodium)

Mã:: PHBG420AL-S2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,351,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (metal halide)

Mã:: PHBG420AL-M4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,484,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (sodium)

Mã:: PHBG420AL-S4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,629,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBK380AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

556,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBK380AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,178,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBK380AL-S250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,219,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBK380AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

396,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBK380AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBN430AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

725,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBN430AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,347,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBN430AL-S250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,388,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng metal halide

Mã:: PHBN430AL-M400

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,521,000
Có sẵn