Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL318-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

754,000
Có sẵn
2 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL318-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

756,000
Có sẵn
3 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318L30 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL318L30

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 318L30 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

897,000
Có sẵn
4 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL336-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,028,000
Có sẵn
5 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL336-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,024,000
Có sẵn
6 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336L54 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL336L54

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 336L54 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,256,000
Có sẵn
7 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL418-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

862,000
Có sẵn
8 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL418-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

912,000
Có sẵn
9 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418L40 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL418L40

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 418L40 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,114,000
Có sẵn
10 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL436-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,200,000
Có sẵn
11 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL436-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,242,000
Có sẵn
12 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436L72 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL436L72

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 436L72 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,580,000
Có sẵn
13 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFA118-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

260,000
Có sẵn
14 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFA118-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

248,000
Có sẵn
15 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118L10 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFA118L10

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 118L10 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

299,000
Có sẵn
16 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFA136-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

276,000
Có sẵn
17 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFA136-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

265,000
Có sẵn
18 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136L18 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFA136L18

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 136L18 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

346,000
Có sẵn
19 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFA218-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

327,000
Có sẵn
20 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFA218-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

365,000
Có sẵn
21 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218L20 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFA218L20

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 218L20 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

472,000
Có sẵn
22 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFA236-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

389,000
Có sẵn
23 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFA236-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

430,000
Có sẵn
24 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236L36 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFA236L36

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 236L36 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

597,000
Có sẵn
25 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFA336-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

700,000
Có sẵn
26 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFA336-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

541,000
Có sẵn
27 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336L54 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFA336L54

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFA 336L54 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

796,000
Có sẵn
28 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFB118-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

200,000
Có sẵn
29 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFB118-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

185,000
Có sẵn
30 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118L10 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFB118L10

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 118L10 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

239,000
Có sẵn
31 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFB136-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

249,000
Có sẵn
32 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFB136-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

237,000
Có sẵn
33 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136L18 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFB136L18

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 136L18 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

319,000
Có sẵn
34 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFB218-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

281,000
Có sẵn
35 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFB218-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

316,000
Có sẵn
36 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218L20 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFB218L20

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 218L20 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

426,000
Có sẵn
37 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFB236-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

339,000
Có sẵn
38 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFB236-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

377,000
Có sẵn
39 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236L36 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFB236L36

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFB 236L36 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

546,000
Có sẵn
40 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFC118-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

294,000
Có sẵn
41 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFC118-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

284,000
Có sẵn
42 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118L10 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFC118L10

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 118L10 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

333,000
Có sẵn
43 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFC136-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

371,000
Có sẵn
44 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFC136-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

365,000
Có sẵn
45 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136L18 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFC136L18

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 136L18 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

441,000
Có sẵn
46 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFC218-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

399,000
Có sẵn
47 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFC218-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

441,000
Có sẵn
48 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218L20 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFC218L20

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFC 218L20 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

544,000
Có sẵn