Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Máng đèn âm trần PRFD 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFD218-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

802,000
Có sẵn
2 Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFD236-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

987,000
Có sẵn
3 Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFD236-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,008,000
Có sẵn
4 Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236L36 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFD236L36

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236L36 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,205,000
Có sẵn
5 Paragon Máng đèn âm trần PRFD 238L20 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFD218L20

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 238L20 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

816,000
Có sẵn
6 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF218-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

578,000
Có sẵn
7 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF218-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

603,000
Có sẵn
8 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218L20 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF218L20

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218L20 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

737,000
Có sẵn
9 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF236-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

905,000
Có sẵn
10 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF236-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

926,000
Có sẵn
11 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236L36 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF236L36

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236L36 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,123,000
Có sẵn
12 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF318-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

898,000
Có sẵn
13 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF318-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

900,000
Có sẵn
14 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318L30 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF318L30

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318L30 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,101,000
Có sẵn
15 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF336-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,371,000
Có sẵn
16 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF336-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,367,000
Có sẵn
17 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336L54 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF336L54

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336L54 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,662,000
Có sẵn
18 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF418-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,045,000
Có sẵn
19 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF418-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,095,000
Có sẵn
20 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418L40 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF418L40

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418L40 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,364,000
Có sẵn
21 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFF436-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,696,000
Có sẵn
22 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFF436-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,738,000
Có sẵn
23 Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436L72 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFF436L72

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436L72 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

2,133,000
Có sẵn
24 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ218-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
25 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ218-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

445,000
Có sẵn
26 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218L20 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ218L20

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218L20 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

579,000
Có sẵn
27 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ236-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

580,000
Có sẵn
28 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ236-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

601,000
Có sẵn
29 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236L36 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ236L36

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236L36 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

798,000
Có sẵn
30 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ318-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

666,000
Có sẵn
31 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ318-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

668,000
Có sẵn
32 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318L30 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ318L30

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318L30 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

870,000
Có sẵn
33 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ336-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

965,000
Có sẵn
34 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ336-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

961,000
Có sẵn
35 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336L54 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ336L54

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 336L54 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,257,000
Có sẵn
36 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ418-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

785,000
Có sẵn
37 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ418-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

835,000
Có sẵn
38 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418L40 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ418L40

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 418L40 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,104,000
Có sẵn
39 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFJ436-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,090,000
Có sẵn
40 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFJ436-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,132,000
Có sẵn
41 Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436L72 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFJ436L72

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 436L72 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,526,000
Có sẵn
42 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL218-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

461,000
Có sẵn
43 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL218-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

486,000
Có sẵn
44 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218L20 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL218L20

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 218L20 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

598,000
Có sẵn
45 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PRFL236-DT

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

643,000
Có sẵn
46 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PRFL236-ST

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

664,000
Có sẵn
47 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236L36 sử dụng bóng Led

Mã:: PRFB236L36

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236L36 sử dụng bóng Led

Thương hiệu: Paragon

976,000
Có sẵn
48 Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236L36 sử dùng đèn LED

Mã:: PRFL236L36

Paragon Máng đèn âm trần PRFL 236L36 sử dùng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

831,000
Có sẵn