Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFJ 228

Mã:: PCFJ228

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFJ 228

Thương hiệu: Paragon

1,424,000
Có sẵn
2 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 114

Mã:: PCFX114

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 114

Thương hiệu: Paragon

220,000
Có sẵn
3 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 121

Mã:: PCFX121

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 121

Thương hiệu: Paragon

278,000
Có sẵn
4 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 128

Mã:: PCFX128

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 128

Thương hiệu: Paragon

321,000
Có sẵn
5 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 18

Mã:: PCFX18

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFX 18

Thương hiệu: Paragon

157,000
Có sẵn
6 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 114

Mã:: PCFY114

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 114

Thương hiệu: Paragon

189,000
Có sẵn
7 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 128

Mã:: PCFY128

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 128

Thương hiệu: Paragon

245,000
Có sẵn
8 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 214

Mã:: PCFY214

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 214

Thương hiệu: Paragon

268,000
Có sẵn
9 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 228

Mã:: PCFY228

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PCFY 228

Thương hiệu: Paragon

352,000
Có sẵn
10 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PHFA 454 4

Mã:: PHFA454

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PHFA 454 4

Thương hiệu: Paragon

1,808,000
Có sẵn
11 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PHFA 854 8 bóng

Mã:: PHFA854

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PHFA 854 8 bóng

Thương hiệu: Paragon

2,702,000
Có sẵn
12 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 128

Mã:: PSFE128

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 128

Thương hiệu: Paragon

890,000
Có sẵn
13 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 228

Mã:: PSFE228

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 228

Thương hiệu: Paragon

1,090,000
Có sẵn
14 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 428

Mã:: PSFE428

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 428

Thương hiệu: Paragon

1,482,000
Có sẵn
15 Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 628

Mã:: PSFE628

Paragon Bộ đèn huỳnh quang T5 PSFE 628

Thương hiệu: Paragon

1,626,000
Có sẵn
16 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFA118-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

219,000
Có sẵn
17 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 118L10 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFA118L10

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 118L10 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

275,000
Có sẵn
18 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFA136-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

285,000
Có sẵn
19 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 136L18 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFA136L18

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 136L18 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

368,000
Có sẵn
20 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFA218-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

363,000
Có sẵn
21 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 218L20 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFA218L20

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 218L20 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

479,000
Có sẵn
22 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFA236-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

451,000
Có sẵn
23 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 236L36 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFA236L36

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFA 236L36 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

624,000
Có sẵn
24 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFB118-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

219,000
Có sẵn
25 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 118L10 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFB118L10

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 118L10 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

275,000
Có sẵn
26 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFB136-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

285,000
Có sẵn
27 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 136L18 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFB136L18

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 136L18 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

368,000
Có sẵn
28 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFB218-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

363,000
Có sẵn
29 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 218L20 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFB218L20

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 218L20 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

479,000
Có sẵn
30 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFB236-ST

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

451,000
Có sẵn
31 Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 236L36 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFB236L36

Paragon Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa PCFB 236L36 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

624,000
Có sẵn
32 Paragon Bộ đèn lắp nổi PALC61L/30/40

Mã:: PALC61L/30/40

Paragon Bộ đèn lắp nổi PALC61L/30/40

Thương hiệu: Paragon

3,877,000
Có sẵn
33 Paragon Bộ đèn lắp nổi PALD6L/30/40

Mã:: PALD6L/30/40

Paragon Bộ đèn lắp nổi PALD6L/30/40

Thương hiệu: Paragon

4,223,000
Có sẵn
34 Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFN 228

Mã:: PCFN228

Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFN 228

Thương hiệu: Paragon

1,383,300
Có sẵn
35 Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFO 228

Mã:: PCFO228

Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFO 228

Thương hiệu: Paragon

1,383,300
Có sẵn
36 Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFP 128

Mã:: PCFP128

Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFP 128

Thương hiệu: Paragon

793,800
Có sẵn
37 Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFU 128

Mã:: PCFU128

Paragon Bộ đèn lắp nổi PCFU 128

Thương hiệu: Paragon

793,800
Có sẵn
38 Paragon Bộ đèn treo trần PALA21L/30/40

Mã:: PALA21L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALA21L/30/40

Thương hiệu: Paragon

6,540,000
Có sẵn
39 Paragon Bộ đèn treo trần PALB21L/30/40

Mã:: PALB21L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALB21L/30/40

Thương hiệu: Paragon

7,595,000
Có sẵn
40 Paragon Bộ đèn treo trần PALE220L/30/40

Mã:: PALE220L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALE220L/30/40

Thương hiệu: Paragon

7,987,000
Có sẵn
41 Paragon Bộ đèn treo trần PALF20L/30/40

Mã:: PALF20L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALF20L/30/40

Thương hiệu: Paragon

4,678,000
Có sẵn
42 Paragon Bộ đèn treo trần PALG220L/30/40

Mã:: PALG220L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALG220L/30/40

Thương hiệu: Paragon

7,484,000
Có sẵn
43 Paragon Bộ đèn treo trần PALH220L/30/40

Mã:: PALH220L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALH220L/30/40

Thương hiệu: Paragon

6,630,000
Có sẵn
44 Paragon Bộ đèn treo trần PALI625L/30/40

Mã:: PALI625L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALI625L/30/40

Thương hiệu: Paragon

7,621,000
Có sẵn
45 Paragon Bộ đèn treo trần PALJ320LL/30/40

Mã:: PALJ320LL/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALJ320LL/30/40

Thương hiệu: Paragon

9,696,000
Có sẵn
46 Paragon Bộ đèn treo trần PALK20L/30/40

Mã:: PALK20L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALK20L/30/40

Thương hiệu: Paragon

5,433,000
Có sẵn
47 Paragon Bộ đèn treo trần PALL220L/30/40

Mã:: PALL220L/30/40

Paragon Bộ đèn treo trần PALL220L/30/40

Thương hiệu: Paragon

8,316,000
Có sẵn
48 Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 218 bóng huỳnh quang

Mã:: PCFE218-HQ

Paragon Bộ đèn treo trần PCFE 218 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

1,447,000
Có sẵn