Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 35A 440V

Mã:: NIS435

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 35A 440V

Thương hiệu: Panasonic

360,000
Có sẵn
2 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 45A 440V

Mã:: NIS445

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 45A 440V

Thương hiệu: Panasonic

400,000
Có sẵn
3 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 63A 440V

Mã:: NIS463

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 63A 440V

Thương hiệu: Panasonic

420,000
Có sẵn
4 Panasonic Cầu dao tự động 1P 10 6kA

Mã:: BBD1101CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 10 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
5 Panasonic Cầu dao tự động 1P 100A 10kA

Mã:: BBD110011C

Panasonic Cầu dao tự động 1P 100A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

760,000
Có sẵn
6 Panasonic Cầu dao tự động 1P 16A 6kA

Mã:: BBD1161CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 16A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
7 Panasonic Cầu dao tự động 1P 20A 6kA

Mã:: BBD1201CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 20A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
8 Panasonic Cầu dao tự động 1P 25A 6kA

Mã:: BBD1251CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 25A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
9 Panasonic Cầu dao tự động 1P 32A 6kA

Mã:: BBD1321CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 32A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
10 Panasonic Cầu dao tự động 1P 40A 6kA

Mã:: BBD1401CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 40A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
11 Panasonic Cầu dao tự động 1P 50A 6kA

Mã:: BBD1501CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 50A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

190,000
Có sẵn
12 Panasonic Cầu dao tự động 1P 63A 6kA

Mã:: BBD1631CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 63A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

190,000
Có sẵn
13 Panasonic Cầu dao tự động 1P 6A 6kA

Mã:: BBD1061CNV

Panasonic Cầu dao tự động 1P 6A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
14 Panasonic Cầu dao tự động 1P 80A 10kA

Mã:: BBD108011C

Panasonic Cầu dao tự động 1P 80A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

690,000
Có sẵn
15 Panasonic Cầu dao tự động 2P 100A 10kA

Mã:: BBD210021C

Panasonic Cầu dao tự động 2P 100A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

1,500,000
Có sẵn
16 Panasonic Cầu dao tự động 2P 10A 10kA

Mã:: BBD2102CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 10A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
17 Panasonic Cầu dao tự động 2P 16A 10kA

Mã:: BBD2162CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 16A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
18 Panasonic Cầu dao tự động 2P 20A 10kA

Mã:: BBD2202CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 20A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
19 Panasonic Cầu dao tự động 2P 25A 10kA

Mã:: BBD2252CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 25A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
20 Panasonic Cầu dao tự động 2P 32A 10kA

Mã:: BBD2322CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 32A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
21 Panasonic Cầu dao tự động 2P 40A 10kA

Mã:: BBD2402CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 40A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
22 Panasonic Cầu dao tự động 2P 50A 10kA

Mã:: BBD2502CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 50A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

385,000
Có sẵn
23 Panasonic Cầu dao tự động 2P 63A 10kA

Mã:: BBD2632CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 63A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

385,000
Có sẵn
24 Panasonic Cầu dao tự động 2P 6A 10kA

Mã:: BBD2062CNV

Panasonic Cầu dao tự động 2P 6A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
25 Panasonic Cầu dao tự động 2P 80A 10kA

Mã:: BBD208021C

Panasonic Cầu dao tự động 2P 80A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

1,370,000
Có sẵn
26 Panasonic Cầu dao tự động 3P 100A 10kA

Mã:: BBD310031C

Panasonic Cầu dao tự động 3P 100A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

1,920,000
Có sẵn
27 Panasonic Cầu dao tự động 3P 10A 6kA

Mã:: BBD3103CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 10A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
28 Panasonic Cầu dao tự động 3P 16A 6kA

Mã:: BBD3163CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 16A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
29 Panasonic Cầu dao tự động 3P 20A 6kA

Mã:: BBD3203CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 20A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
30 Panasonic Cầu dao tự động 3P 25A 6kA

Mã:: BBD3253CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 25A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
31 Panasonic Cầu dao tự động 3P 32A 6kA

Mã:: BBD3323CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 32A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
32 Panasonic Cầu dao tự động 3P 40A 6kA

Mã:: BBD3403CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 40A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
33 Panasonic Cầu dao tự động 3P 50A 6kA

Mã:: BBD3503CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 50A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

616,000
Có sẵn
34 Panasonic Cầu dao tự động 3P 63A 6kA

Mã:: BBD3633CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 63A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

616,000
Có sẵn
35 Panasonic Cầu dao tự động 3P 6A 6kA

Mã:: BBD3063CNV

Panasonic Cầu dao tự động 3P 6A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

412,000
Có sẵn
36 Panasonic Cầu dao tự động 3P 80A 10kA

Mã:: BBD308031C

Panasonic Cầu dao tự động 3P 80A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

1,820,000
Có sẵn
37 Panasonic Cầu dao tự động 4P 100A 10kA

Mã:: BBD410041C

Panasonic Cầu dao tự động 4P 100A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

3,020,000
Có sẵn
38 Panasonic Cầu dao tự động 4P 10A 6kA

Mã:: BBD4104CA

Panasonic Cầu dao tự động 4P 10A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
39 Panasonic Cầu dao tự động 4P 16A 6kA

Mã:: BBD4164CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 16A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
40 Panasonic Cầu dao tự động 4P 20A 6kA

Mã:: BBD4204CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 20A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
41 Panasonic Cầu dao tự động 4P 25A 6kA

Mã:: BBD4254CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 25A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
42 Panasonic Cầu dao tự động 4P 32A 6kA

Mã:: BBD4324CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 32A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
43 Panasonic Cầu dao tự động 4P 40A 6kA

Mã:: BBD4404CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 40A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
44 Panasonic Cầu dao tự động 4P 50A 6kA

Mã:: BBD4504CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 50A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

867,000
Có sẵn
45 Panasonic Cầu dao tự động 4P 63A 6kA

Mã:: BBD4634CNV

Panasonic Cầu dao tự động 4P 63A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

867,000
Có sẵn
46 Panasonic Cầu dao tự động 4P 6A 6kA

Mã:: BBD4064CA

Panasonic Cầu dao tự động 4P 6A 6kA

Thương hiệu: Panasonic

580,000
Có sẵn
47 Panasonic Cầu dao tự động 4P 80A 10kA

Mã:: BBD408041C

Panasonic Cầu dao tự động 4P 80A 10kA

Thương hiệu: Panasonic

2,820,000
Có sẵn
48 Panasonic Chuông điện EGG888

Mã:: EGG888

Panasonic Chuông điện EGG888

Thương hiệu: Panasonic

170,000
Có sẵn