Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Panasonic Quạt treo tường màu xanh dùng điều khiển

Mã:: F-409MB

Panasonic Quạt treo tường màu xanh dùng điều khiển

Thương hiệu: Panasonic

2,590,000
Có sẵn
2 Panasonic Sensor chính WTKG2411-P

Mã:: WTKG2411-P

Panasonic Sensor chính WTKG2411-P

Thương hiệu: Panasonic

1,450,000
Có sẵn
3 Panasonic Sensor phụ WTKG2911-P

Mã:: WTKG2911-P

Panasonic Sensor phụ WTKG2911-P

Thương hiệu: Panasonic

870,000
Có sẵn
4 Panasonic T nối cho ống phi 16 NPA0416

Mã:: NPA0416

Panasonic T nối cho ống phi 16 NPA0416

Thương hiệu: Panasonic

1,900
Có sẵn
5 Panasonic T nối cho ống phi 20 NPA0420

Mã:: NPA0420

Panasonic T nối cho ống phi 20 NPA0420

Thương hiệu: Panasonic

3,700
Có sẵn
6 Panasonic T nối cho ống phi 25 NPA0425

Mã:: NPA0425

Panasonic T nối cho ống phi 25 NPA0425

Thương hiệu: Panasonic

5,500
Có sẵn
7 Panasonic T nối cho ống phi 32 NPA0419

Mã:: NPA0432

Panasonic T nối cho ống phi 32 NPA0419

Thương hiệu: Panasonic

7,700
Có sẵn
8 Panasonic T nối cho ống phi 40 NPA0420

Mã:: NPA0440

Panasonic T nối cho ống phi 40 NPA0420

Thương hiệu: Panasonic

10,000
Có sẵn
9 Panasonic T nối cho ống phi 50 NPA0432

Mã:: NPA0450

Panasonic T nối cho ống phi 50 NPA0432

Thương hiệu: Panasonic

12,000
Có sẵn
10 Panasonic T nối có nắp FPA0420C

Mã:: FPA0420C

Panasonic T nối có nắp FPA0420C

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn
11 Panasonic T nối có nắp FPA0425C

Mã:: FPA0425C

Panasonic T nối có nắp FPA0425C

Thương hiệu: Panasonic

9,900
Có sẵn
12 Panasonic T nối có nắp FPA0432C

Mã:: FPA0432C

Panasonic T nối có nắp FPA0432C

Thương hiệu: Panasonic

13,500
Có sẵn
13 Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS

Mã:: WBC7010

Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS

Thương hiệu: Panasonic

130,000
Có sẵn
14 Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS

Mã:: WBC7020

Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS

Thương hiệu: Panasonic

180,000
Có sẵn
15 Panasonic Thiết bị tự động bật sáng loại gắn nổi WTKG2311

Mã:: WTKG2311

Panasonic Thiết bị tự động bật sáng loại gắn nổi WTKG2311

Thương hiệu: Panasonic

2,350,000
Có sẵn
16 Panasonic Thiết bị tự động bật sáng WTKG2310-P

Mã:: WTKG2310-P

Panasonic Thiết bị tự động bật sáng WTKG2310-P

Thương hiệu: Panasonic

1,080,000
Có sẵn
17 Panasonic Tủ điện phân phối NBD313

Mã:: NBD313

Panasonic Tủ điện phân phối NBD313

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
18 Panasonic Tủ điện phân phối NBD313-232

Mã:: NBD313-232

Panasonic Tủ điện phân phối NBD313-232

Thương hiệu: Panasonic

875,000
Có sẵn
19 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 13 modul FDP113

Mã:: FDP113

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 13 modul FDP113

Thương hiệu: Panasonic

380,000
Có sẵn
20 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 13-14 module NDP113

Mã:: NDP113

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 13-14 module NDP113

Thương hiệu: Panasonic

330,000
Có sẵn
21 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 18 modul FDP118

Mã:: FDP118

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 18 modul FDP118

Thương hiệu: Panasonic

655,000
Có sẵn
22 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 18-20 module NDP118

Mã:: NDP118

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 18-20 module NDP118

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
23 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 2 modul FDP102

Mã:: FDP102

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 2 modul FDP102

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
24 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 24 modul FDP124

Mã:: FDP124

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 24 modul FDP124

Thương hiệu: Panasonic

880,000
Có sẵn
25 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 24-26 module NDP124

Mã:: NDP124

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 24-26 module NDP124

Thương hiệu: Panasonic

790,000
Có sẵn
26 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 26 modul FDP126

Mã:: FDP126

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 26 modul FDP126

Thương hiệu: Panasonic

1,050,000
Có sẵn
27 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 26-28 module NDP126

Mã:: NDP126

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 26-28 module NDP126

Thương hiệu: Panasonic

895,000
Có sẵn
28 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 3 modul FDP103

Mã:: FDP103

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 3 modul FDP103

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
29 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 4 modul FDP104

Mã:: FDP104

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 4 modul FDP104

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
30 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 6 modul FDP106

Mã:: FDP106

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 6 modul FDP106

Thương hiệu: Panasonic

220,000
Có sẵn
31 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 6-8 module NDP106

Mã:: NDP106

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 6-8 module NDP106

Thương hiệu: Panasonic

176,000
Có sẵn
32 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 9 modul FDP109

Mã:: FDP109

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 9 modul FDP109

Thương hiệu: Panasonic

300,000
Có sẵn
33 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 9-10 module NDP109

Mã:: NDP109

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 9-10 module NDP109

Thương hiệu: Panasonic

270,000
Có sẵn
34 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 2 module NDP102

Mã:: NDP102

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 2 module NDP102

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn
35 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 3 module NDP103

Mã:: NDP103

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 3 module NDP103

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn
36 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 4 module NDP104

Mã:: NDP104

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 4 module NDP104

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn